Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rosen  fandt 1192 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
FOU nr 2014.0018 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
KEN nr 9149 af 25/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00589
Justitsministeriet
2004/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en vejledende folkeafstemning om den danske regerings stilling til Tyrkiets ønske om medlemskab af Den Europæiske Union
Folketinget
DOM nr 3580 af 09/08/1989 - Gældende
Bod 1.2.2.2., 1.2.5.1. Arbejdstageres bodansvar m.v. Spørgsmål om bodsfritagelse eller bodsnedsættelse Arbejdsmiljø begrundelse for overenskomststridigt forhold bodsnedsættelse/fritagelse ikke sket Arbejdstageres bodansvar m.v. Spørgsmål om bodsfritagelse eller bodsnedsættelse Individuel bodsnedsættelse/fritagelse på grund af organisationsansvar bodsnedsættelse/fritagelse sket Normens § 5, stk. 2. Organisationsansvar 1.1. Bod pålagt SID-afdeling, der fandtes ansvarlig for en arbejdsnedlæggelse, der skete under henvisning til arbejdsmiljøet.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Entreprenørforeningen for C. & N. Protectors A/S, Brøndby (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark, Slagelse afdeling, og et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Ulrik Jørgensen).
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11172 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9523 af 03/07/2014 - Gældende
2014-18. Ikke grundlag for at undtage oplysninger om navne og initialer på medarbejdere fra aktindsigt
Folketinget
2008/1 LSF 98 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
(Dommeres fremtræden i retsmøder)

Justitsministeriet
KEN nr 9875 af 17/12/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - handicap - er handicap - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9869 af 25/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - alder - sprog - chikane - alder - afskedigelse - medhold - parts- og vidneforklaringer - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
2000/1 LSF 16 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
1990/2 LSF 35 - Gældende
1990 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1994/1 LSF 226 - Gældende
1994 LSF 226 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE OG ÆNDRING AF LOV OM DANSK INDFØDSRET
Folketinget
KEN nr 11067 af 12/08/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2000.439 - Gældende
SU-berettigende uddannelser. Partshøring. Begrundelse. Lighedsgrundsætning. Skøn under regel
Folketinget
1989/1 BTL 242 - Gældende
1989 BTL 242 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF VISSE OLIEPRODUKTER NR L 242 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2004/2 BTL 79 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., integrationsloven og udlændingeloven
(Styrkelse af familiesammenførtes danskindlæring, fremrykket og intensiveret danskuddannelse til flygtninge, ændret udvælgelse af og styrket integrationsindsats over for kvoteflygtninge m.v.)

Folketinget
BKI nr 27 af 29/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af konventionen af 17. marts 1992 om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer
Udenrigsministeriet
KEN nr 10257 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00806
Justitsministeriet
2009/1 LSV 48 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
KEN nr 9241 af 24/02/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9780 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0112
Justitsministeriet
1999/1 LSF 277 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Justitsministeriet
VEJ nr 9319 af 26/06/2013 - Gældende
Vejledning om markedsføring af sundhedsydelser
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9380 af 02/03/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej medhold - ej handicap
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9136 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - afskedigelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1990/1 LSF 9 - Gældende
1990 LSF 9 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
AFG nr 9551 af 22/06/2006 - Gældende
Aktieavancebeskatning handelsværdien af minoritetsaktiepost den 19. maj 1993 - omsættelighedsbegrænsning
Skatteministeriet
1995/1 LSF 42 - Gældende
1995 LSF 42 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VEDERLAG OG PENSION M.V. FOR MINISTRE
Folketinget
2008/1 LSF 191 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2000/1 LSV 164 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2011/1 LSV 11 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2010/1 LSV 38 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
2017/1 LSF 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 1980.658 - Gældende
Hjemmel for kommunernes gebyropkrævning for meddelelse af ejendomsoplysninger
Folketinget
FOU nr 2002.382 - Gældende
Manglende oversættelse til dansk af tekniske krav til taxametre. Kundgørelse
Folketinget
2000/1 BR 1 - Gældende
Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen om forslag til lov om Danmarks deltagelse i den fælles valuta
Folketinget
KEN nr 10018 af 06/05/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - fagretlig - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9724 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0225
Justitsministeriet
FOU nr 2002.412 - Gældende
Afskedigelse af chefrådgiver fra Udenrigsministeriet
Folketinget
ISP nr 2006.0207 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling, Hvidovre Hospital den 8. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
1997/2 BTL 36 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien, retsplejeloven og straffeloven
Folketinget
KEN nr 4081 af 04/12/1991 - Gældende
Vægarbejde med puds der ikke opfyldte kvalitetskrav (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOU nr 2015.20 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
Folketinget
KEN nr 9448 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00460
Justitsministeriet
UDT nr 9318 af 27/04/2015 - Gældende
2015-20. Aktindsigt hos Dansk BiblioteksCenter A/S i bl.a. oplysninger om ansattes navne. Egenacces
Folketinget
FOU nr 2008.211 - Gældende
Genoptagelse af sager om humanitær opholdstilladelse når ansøgerne er udrejst. Nova. Materiel identitet
Folketinget
2017/1 LSV 222 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
AFG nr 10320 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Tatovører, som tegner i frihånd, udøver ikke kunstnerisk virksomhed, og tilknyttede tatovører var ikke selvstændigt erhvervsdrivende
Skatteministeriet
1992/1 BTL 289 - Gældende
1992 BTL 289 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING AF FORTJENESTE VED AFSTÅELSE AF AKTIER M.V. (AKTIEAVANCEBESKATNINGSLOVEN) OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (ENSARTET UDBYTTE- OG AKTIEAVANCEBESKATNING M.V.) NR L 289 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2004/2 LSV 163 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>