Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rosen  fandt 1185 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1996/1 BTL 93 - Gældende
1996 BTL 93 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DYREVÆRNSLOVEN (FORBUD MOD SLAGTNING OG AFLIVNING AF DYR UDEN BEDØVELSE) NR L 93 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dagpengemodtageres og kontanthjælpsmodtageres ret til overenskomstmæssig løn under aktivering
Folketinget
1997/2 BTL 25 - Gældende
1997 BTL 25 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER OG LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER, LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM GYMNASIET M.V. OG LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V. (TILSYNSBESTEMMELSER M.V.) NR L 25 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10849 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9889 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-395
Justitsministeriet
2006/1 TBL 42 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om pengesedler i Grønland
Folketinget
FOU nr 2007.109 - Gældende
Ingen undersøgelse af sag om de danske styrker i Afghanistan. Ombudsmandens politiske neutralitet
Folketinget
KEN nr 10059 af 05/09/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10318 af 20/06/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - national oprindelse - sprog - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BTL 214 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kolonihaver
(Udlejning af arealer til kolonihaveformål under markedsprisen og efter venteliste og ændring af ikkevarige kolonihaveområder til varige m.v.)

Folketinget
2008/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri offentlig gældsrådgivning
Folketinget
2000/1 TBL 223 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om dronning Margrethe den Andens civilliste, lov om årpenge for kronprins Frederik, lov om årpenge for prins Joachim og lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus samt om ophævelse af lov om årpenge for dronning Ingrid og lov om udredelse af pensioner ved tronskifte
Folketinget
KEN nr 9776 af 22/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - kommuner - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 BTL 149 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold
(Miljømål, servicemål, vedvarende energi)

Folketinget
KEN nr 9742 af 31/03/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Indtægt fra legat anset skattefri
Skatteministeriet
KEN nr 9938 af 19/01/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 112/1994
Justitsministeriet
1992/1 BTL 267 - Gældende
1992 BTL 267 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATSAUTORISEREDE REVISORER OG LOV OM REGISTREREDE REVISORER (FORBUD MOD REVISION AF EJERVIRKSOMHEDERS REGNSKABER) NR L 267 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
CIS nr 60385 af 17/09/1999 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om omlægning af visse retsmedicinske ydelser
Justitsministeriet
2006/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Kontanthjælpssatsen til unge under 25 år med visse alvorlige psykiske lidelser)

Folketinget
1989/1 BTL 141 - Gældende
1989 BTL 141 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ERHVERVSUDDANNELSER NR L 141 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 11207 af 23/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9434 af 12/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet ved Danmarks kyster
Folketinget
2008/1 BSF 87 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om morgensang i folkeskolen
Folketinget
KEN nr 9888 af 11/10/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-389
Justitsministeriet
2015/1 BSF 97 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af praksis for optagelse af personer på lovforslag om indfødsrets meddelelse
Folketinget
1990/1 BTB 14 - Gældende
1990 BTB 14 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET TIL VALGS PRØVELSE (VEDRØRENDE HUGO HOLM) NR B 14 1990-91, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
(Nedsat kontanthjælp til personer, der er samlevende med en starthjælps- eller introduktionsydelsesmodtager)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9143 af 16/03/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00764
Justitsministeriet
KEN nr 11087 af 04/12/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BTL 183 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.)

Folketinget
FOU nr 1990.227 - Gældende
Begrænsninger i tvangsfjernet barns adgang til fortrolige telefonsamtaler med moderen.
Folketinget
KEN nr 9531 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0207
Justitsministeriet
1991/1 BTL 240 - Gældende
1991 BTL 240 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER M.V. (DANMARKS TILTRÆDELSE AF TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION) NR L 240 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 22085 af 15/12/1989 - Gældende
Tvistighedsnævnets kompetence - Erstatning
Erhvervsministeriet
1997/2 BTL 17 - Gældende
1997 BTL 17 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FORANSTALTNINGER MOD ALKOHOLMISBRUG (FORBUD MOD BUTIKSSALG AF ALKOHOL TIL BØRN UNDER 15 ÅR) NR L 17 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1995/1 BTL 220 - Gældende
1995 BTL 220 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM UNDERSØGELSE AF NØRREBROSAGEN NR L 220 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9807 af 29/10/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9080 af 12/02/2015 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9255 af 16/03/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-281
Justitsministeriet
KEN nr 10221 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9582 af 09/06/2009 - Gældende
Sag 68.2007: Ingen kollektiv overenskomst, overtidsbetaling og feriefridagsbetaling, krænkende omtale, erstatning
Erhvervsministeriet
KEN nr 10633 af 21/10/2003 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2014/1 BTL 77 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Den Danske Naturfond
Folketinget
2003/1 BTL 165 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om offentlig sygesikring
(Ændring af medicintilskudsregler)

Folketinget
KEN nr 9155 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1989/1 BTB 67 - Gældende
1989 BTB 67 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN FORSØGSORDNING MED NYE REAKTIONER OVER FOR UNGE LOVOVERTRÆDERE (UNGDOMSKONTRAKTER) NR B 67 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
DOM nr 3963 af 17/02/1994 - Gældende
Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv arbejdsret, generelt, Kollektiv overenskomst 4. Konfliktvarsel.(* 1)(* 2) Hovedaftalens § 7, stk. 2 ikke gældende mellem sagens parter: godtgjort, at der forelå støtte til ulovlige kampskridt, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 5. Sømændenes Forbund i Danmark (advokat Christian Harlang) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Europa Linien, Gedser (advokat Morten Ulrich Dommere: Jens Bollerup-Jensen, Jørgen Friis Christensen, Søren Dalmark, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Kiil (retsformand) og Erik Ross Pedersen.
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 TBL 206 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Folketinget
1996/1 BSF 5 - Gældende
1996 BSF 5 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EKSPROPRIATION AF ROCKEREJENDOMME
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>