Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rosen  fandt 1189 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
DOM nr 3963 af 17/02/1994 - Gældende
Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv arbejdsret, generelt, Kollektiv overenskomst 4. Konfliktvarsel.(* 1)(* 2) Hovedaftalens § 7, stk. 2 ikke gældende mellem sagens parter: godtgjort, at der forelå støtte til ulovlige kampskridt, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 5. Sømændenes Forbund i Danmark (advokat Christian Harlang) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Europa Linien, Gedser (advokat Morten Ulrich Dommere: Jens Bollerup-Jensen, Jørgen Friis Christensen, Søren Dalmark, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Kiil (retsformand) og Erik Ross Pedersen.
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 36 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Fjendtlighedernes Begyndelse.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9152 af 26/03/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 15/2003
Justitsministeriet
2009/1 TBL 206 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om et testcenter for store vindmøller ved Østerild
Folketinget
1996/1 BSF 5 - Gældende
1996 BSF 5 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EKSPROPRIATION AF ROCKEREJENDOMME
Folketinget
2018/1 LSV 81 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
KEN nr 10085 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-413
Justitsministeriet
KEN nr 9465 af 03/09/2012 - Gældende
Kendelse 28.2011
Erhvervsministeriet
KEN nr 9565 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9655 af 12/10/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-215
Justitsministeriet
KEN nr 12383 af 31/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 87/2001
Justitsministeriet
1995/1 BTL 268 - Gældende
1995 BTL 268 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER, LOV OM FRISKOLER OG PRIVATE GRUNDSKOLER M.V., LOV OM GYMNASIET M.V. OG LOV OM KURSUS TIL HØJERE FORBEREDELSESEKSAMEN OG OM STUDIEFORBEREDENDE ENKELTFAGSUNDERVISNING FOR VOKSNE M.V. (GODKENDELSE, TILSKUD OG BESTEMMELSER OM VISSE SKOLER) NR L 268 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10317 af 29/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 44 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om visse Indskrænkninger i Udøvelsen af Opbringelsesretten under Søkrig. (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10025 af 17/06/1994 - Gældende
Ansøgning om registrering af varemærket NOVOTECH afslået.
Erhvervsministeriet
AFG nr 9678 af 19/06/2007 - Gældende
Skatterådet afviser at godkende elektronisk kørebog
Skatteministeriet
KEN nr 11100 af 04/02/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn og etnisk oprindelse - afskedigelse under graviditet - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 BSF 190 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbedring af sikkerheden i de indre danske farvande
Folketinget
1996/1 BTL 22 - Gældende
1996 BTL 22 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FORBUD MOD OPHOLD I BESTEMTE EJENDOMME NR L 22 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1997/1 BSF 51 - Gældende
1997 BSF 51 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD BRUG AF ATOMVÅBEN
Folketinget
KEN nr 9112 af 29/01/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-440
Justitsministeriet
BKI nr 35 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Indskrænkning i Anvendelsen af Magt til Inddrivelse af kontraktmæssig Gæld. (* 1)
Udenrigsministeriet
BKI nr 41 af 20/01/1910 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende den paa den 2den internationale Fredskonference i Haag den 18de Oktober 1907 afsluttede Konvention om Udlægning af undersøiske selvvirkende Stødminer.
Udenrigsministeriet
KEN nr 10883 af 31/08/2007 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. fastsættelse af afdrag på gæld vedrørende underholdsbidrag og boligydelse
Skatteministeriet
2009/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om havstrategi
Folketinget
AFG nr 60154 af 01/01/1998 - Gældende
Varemærket BRICK registrerbart på trods af, at det er et personnavn.
Erhvervsministeriet
1989/1 BTL 178 - Gældende
1989 BTL 178 BETÆNKNING OVER I. FORSLAG TIL LOV OM PRIVATISERING AF STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING II. FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE LOVE (PRIVATISERING AF STATSANSTALTEN FOR LIVSFORSIKRING) NR L 178 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BTL 244 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af naturgas og bygas og lov om afgift af svovl
Folketinget
KEN nr 9462 af 23/08/2013 - Gældende
Kendelse 40.2012
Erhvervsministeriet
KEN nr 10234 af 19/06/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9867 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-765
Justitsministeriet
KEN nr 10315 af 29/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - arbejdsvilkår - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9394 af 23/05/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
DOM nr 3425 af 14/06/1990 - Gældende
Bod 2.3.1. Overenskomstbrud og bod pålagt Boycot, Kollektiv arbejdsret generelt. Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsproces i øvrigt Særoverenskomst.(* 1) (* 2) Frifindelse for forsøg på boycot. Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (konsulent Ulrik Jørgensen) mod H.S. Alarm Handels- og Ingeniørfirma A/S (direktør H.B. Sørensen) Dommere: Bangert (retsformand), Bæhring, Gade, Agnete Halmind, Erik Jensen, Maabjerg og Albæk Petersen.
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 BTL 85 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven og skattekontrolloven
(Forhøjelse af fradraget for gaver til almenvelgørende foreninger m.v. og obligatorisk indberetning for disse)

Folketinget
KEN nr 9209 af 03/02/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 118/1998
Justitsministeriet
KEN nr 9905 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10092 af 11/11/1994 - Gældende
Varemærket SATINIQUE ikke fundet forveksleligt med varemærket SATINA.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9713 af 24/05/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse- ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9020 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0931
Justitsministeriet
2008/1 LSV 53 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Folketinget
DOM nr 3220 af 23/03/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger for Gartneribrugets Arbejdsgiverforening for Gartneriet Rosa, Sabro (kontorchef Per Laurents). Dommere: Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Kiil (retsformand), Bent Knap, Mads Kofod, Henrik Lind og Steen A. Rasmussen. Bod 2.1.2. Kollektiv arbejdsret, generelt. Organisationsansvar 1.1. Bortvisning af 5 arbejdere var ikke en overenskomststridig lock-out, men det var overenskomststridigt, at en afdelingsformands henvendelse om bistand til løsning af den tilgrundliggende uoverensstemmelse blev afvist.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9005 af 30/11/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0022
Justitsministeriet
AFG nr 9535 af 17/06/2008 - Gældende
Betalingsrettigheder – forpagtning – vederlagsfri levering til bortforpagter
Skatteministeriet
KEN nr 9584 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00329
Justitsministeriet
KEN nr 9349 af 27/05/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00645
Justitsministeriet
2000/1 BSF 158 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at bringe rigsfællesskabet mellem Danmark og Færøerne til ophør
Folketinget
KEN nr 10177 af 20/02/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1999/1 BTB 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forretningsorden for Folketinget
Folketinget
KEN nr 10314 af 29/11/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>