Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 920 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 622 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Finansministeriet
LBK nr 1026 af 01/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 175 af 30/04/1969 - Gældende
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser som følge af ændringerne i den kommunale styrelseslovgivning
Forsvarsministeriet
LBK nr 232 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1218 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LBK nr 115 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kemikalier
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 530 af 24/10/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(Sager vedrørende udryddelse af rotter)

Statsministeriet
BEK nr 642 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 776 af 25/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om centrifuger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 669 af 16/12/1920 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Smitstof, der er farligt for Menneskers Sundhed.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17450 af 14/09/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn
(BL 11-7, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 536 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk
Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17010 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn
(BL 11-3, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17011 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Rønne Lufthavn
(BL 11-4, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9460 af 15/08/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen (BL 11-40, Udgave 1, 15. august 2003)
(BL 11-40, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17025 af 21/01/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn
(BL 11-5, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17825 af 02/11/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Esbjerg Lufthavn
(BL 11-8, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17165 af 15/04/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn
(BL 11-14, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17175 af 10/04/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17280 af 04/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17030 af 07/02/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Thisted Lufthavn
(BL 11-13, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9084 af 10/07/1998 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn
(BL 11-9, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1415 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 35 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
DIR nr 10010 af 01/10/1976 - Gældende
Teknisk direktiv. Koldtvandsmålere EØF-typegodkendelse og -justering. Almindelige bestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 17 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1159 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 956 af 26/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1553 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146 af 25/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17150 af 15/05/1995 - Gældende
Bestemmelser om ultralette gyroplaner
(BL 9-12, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1450 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning affjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>