Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 915 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 22/03/1994 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1994
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1305 af 23/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af materiel og sikringssystemer til anvendelse i en potentielt eksplosiv atmosfære
Erhvervsministeriet
BEK nr 751 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17132 af 20/03/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1997
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17135 af 12/03/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjer 1998
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17300 af 10/03/1995 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 1995
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 20/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1977')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11100 af 28/02/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr ('Detailforskrifter 1978')
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 480 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 190 af 19/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr
Erhvervsministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 14013 af 01/12/1995 - Gældende
Rotter og skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9696 af 28/05/2019 - Gældende
Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottevejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter
Folketinget
2016/1 BRB 124 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter
Folketinget
KEN nr 10519 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af roteret testikel
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 BF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter.
Miljø- og Fødevareministeriet
NOT nr 21437 af 25/06/1935 - Gældende
Noteveksling med Sverige angaaende Fritagelse for de to Landes Færger for de i den internationale Sundhedskonventions Art. 28 indeholdte Bestemmelser om Udryddelse af Rotter. København, 25. Juni 1935(* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10173 af 12/02/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Slagtekroppe kasseret efter fund af gnaver på et slagteri
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer
Folketinget
2008/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2018/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9795 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-356
Justitsministeriet
2006/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer)

Folketinget
KEN nr 10004 af 06/03/1984 - Gældende
Opfindelse anset at adskille sig væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
ANV nr 3553 af 01/10/1996 - Gældende
At-anvisning nr. 2.2.0.2, oktober 1996, erstatter februar 1988 Afskærmning af kraftoverføringsaksel mellem traktor og maskine, redskab eller vogn
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer).
Miljøministeriet
KEN nr 9582 af 30/05/2013 - Gældende
Sikring af anvendelsen af UV-anlæg
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9490 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-508 og 509
Justitsministeriet
KEN nr 9649 af 28/10/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Skadedyrsikring af ubemandet grøntbod
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9092 af 17/03/1997 - Gældende
Patent udstedt på apparat til rensning af overflader med en rensevæskestråle frembragt af et oscillerende dyselegeme
Erhvervsministeriet
KEN nr 9469 af 29/03/2007 - Gældende
Undersøgelse af løftearbejde
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 SF.L L 32 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2008) - L 32
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
BKI nr 119 af 28/02/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 21. Juni 1926 afsluttede internationale Sundhedskonvention. (* 5) (* 6)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9564 af 02/06/2014 - Gældende
Anvendelse af dejmaskine
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 SF.L L 82 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018) - L 82
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LF 82 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 LSV 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Folketinget
2016/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Midlertidige lempelser af visse krav)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9955 af 06/10/2008 - Gældende
Afgørelse af klage – ophævelse af afgørelser, der vedrører tegn på skadedyr og stadfæstelse af afgørelser om modtagekontrol og dokumentation for rengøring
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>