Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 915 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 15116 af 21/06/1994 - Gældende
Tandlægebehandling.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9165 af 30/04/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-645
Justitsministeriet
KEN nr 10187 af 14/12/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Lighedsprincippet
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9142 af 19/12/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på lægemiddel og anvendelser deri af hyaluronsyre eller et farmakologisk acceptabelt salt deraf afslået
Erhvervsministeriet
KEN nr 10072 af 19/12/1991 - Gældende
En tonertilførselsindretning fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra det kendte.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9133 af 29/11/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på et redskab til overskæring af tyndvæggede rør af metalplade afslået
Erhvervsministeriet
SKR nr 11044 af 17/01/1979 - Gældende
Skrivelse vedrørende ansættelse, uddannelse og forfremmelse af tjenestemandsansat administrationspersonale.
Justitsministeriet
1986/1 BTL 31 - Gældende
1986 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG NR L 31 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 912
Folketinget
KEN nr 9307 af 04/04/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BTL 114 - Gældende
1985 BTL 114 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM VAGTVIRKSOMHED NR L 114 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 792
Folketinget
2009/1 LSV 84 - Gældende
Forslag til Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Folketinget
2012/1 BF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen.
Skatteministeriet
AFG nr 9111 af 28/05/1997 - Gældende
Patent på forstøverhjul i et forstøvningsanlæg anset for nærliggende i forhold til kendt teknik
Erhvervsministeriet
2016/1 SF.L L 79 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. november 2016) - L 79
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10429 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over at operationen ikke blev foretaget på et tidligere tidspunkt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10079 af 26/01/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en jordbearbejdningsmaskine med flere rotorer afslået.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9038 af 26/01/2017 - Gældende
Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 11212 af 31/12/1999 - Gældende
Klager over behandling med akupunktur
Sundheds- og Ældreministeriet
2008/1 LF 32 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Hygiejnecertifikater m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2012/1 LSF 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Finansministeriet
UDT nr 11338 af 07/06/2000 - Gældende
Momsmæssig vurdering af kommunernes skadedyrsbekæmpelse
Skatteministeriet
KEN nr 9932 af 20/01/2004 - Gældende
Klage over, at brud på kæben ikke blev konstateret
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 LF 79 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg. (Midlertidige lempelser af visse krav).
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2019.22 - Gældende
2019-22. Koordinering af og ansvar for vejledning om digitale selvbetjeningsløsninger på borger.dk
Folketinget
2014/1 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod gmo-dyrkning i Danmark
Folketinget
AFG nr 3465 af 25/06/1990 - Gældende
Godkendelse efter kapitel 5 i bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9840 af 01/01/1997 - Gældende
Klager over bristet livmoder
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af muse- og rottegift i skov- og naturområder
Folketinget
KEN nr 196 af 03/11/1993 - Gældende
Skrivelse om, hvorvidt en borgmester, der har vedtaget en bøde for overtrædelse af Arbejdsmiljølovgivningen, er valgbar
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 60087 af 01/10/1992 - Gældende
Vejledning om sundhedsmæssig vurdering af kemiske stoffer i drikkevand
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9806 af 21/12/2005 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer på Fødevarestyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
1995/1 BSF 36 - Gældende
1995 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OVERSIGT OVER CHIKANE, TRUSLER, HÆRVÆRK OG OVERFALD M.V., DER KAN VÆRE BEGRUNDET I RACISME
Folketinget
AFG nr 10449 af 31/08/2007 - Gældende
Tilladelse til at unge mellem 16 og 18 år betjener golfklubbens boldopsamler under visse forudsætninger
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSV 198 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, anmeldelser, anmodninger, meddelelser og erklæringer til offentlige myndigheder
(Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for borgere, for så vidt angår ansøgning om økonomisk fripladstilskud, meddelelse om valg af læge, ansøgning om navngivning og navneændring, indgivelse af erklæring om faderskab, anmeldelse af cykeltyveri m.v.)

Folketinget
2001/2 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forsøgsdyr
Folketinget
2015/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af medicinsk cannabis
Folketinget
2000/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at fremme renovering af private kloakker
Folketinget
KEN nr 9466 af 17/09/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 10365 af 20/10/2005 - Gældende
Vejledning om anvendelse af retssikkerhedsloven på miljøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 13 af 29/04/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 17. marts 1992 om grænseoverskridende virkninger af industrielle uheld
Udenrigsministeriet
KEN nr 9735 af 29/08/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. ejendomsavancebeskatning - avanceopgørelse - erstatningssum til lejere - advokatomkostninger - bindende svar
Skatteministeriet
VEJ nr 9737 af 01/10/2014 - Gældende
At-vejledning D.6.2-3 om hånd-arm vibrationer
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Justitsministeriet
2001/2 BSF 109 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udvidet dansk maritimt bidrag til NATO's flådeoperationer i den østlige del af Middelhavet
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9408 af 08/05/2019 - Gældende
Vådt arbejde
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3476 af 29/06/1989 - Gældende
Bod 2.3.2. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Arbejdsgivers bodsansvar i øvrigt Bod ikke pålagt Særoverenskomst. Holddriftsaftalen omfatter ikke arbejdere, der ikke skifter periodisk arbejdstid.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industrifagene for Scanglas A/S (advokat Merete Preisler).
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9003 af 01/04/2001 - Gældende
Risikovurdering af genteknologiske forskningsprojekter mv. - At-vejledning C.0.5 - April 2001 - Erstatter At-anvisning nr. 4.6.0.1 af oktober 1990
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9715 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-746
Justitsministeriet
VEJ nr 9915 af 01/03/2002 - Gældende
Løft af personer med gaffeltruck - At-vejledning B.2.3.1 - Marts 2002 - Erstatter At-meddelelse nr. 2.01.3 af maj 1996
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>