Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 912 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
2007/2 LSF 120 - Gældende
Forslag til Lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (Revisorloven)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
2007/2 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabon-traktaten)

Udenrigsministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2007 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20027 af 01/01/1999 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 1999 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2006 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
2004/2 LSF 137 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks tilslutning til EU's forfatningstraktat
(Danmarks ratifikation m.v. af traktat om en forfatning for Europa)

Udenrigsministeriet
LOV nr 139 af 02/03/1994 - Historisk
Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme (Undersøgelse for og udryddelse af rotter på skibe m.v.)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1172 af 10/12/2008 - Historisk
Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 520 af 26/05/2010 - Historisk
Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 260 af 08/03/2013 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 470 af 15/05/2014 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 15015 af 29/03/1994 - Historisk
Datasammenskrivning af Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 114 af 21/03/1979 - Historisk
Lov om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 640 af 14/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 814 af 27/08/2009 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Epidemiloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 85 af 08/03/1985 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 574 af 26/08/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 14000 af 17/02/1988 - Historisk
Datasammenskrivning om lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 68 af 24/01/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 566 af 15/08/1989 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 277 af 19/03/2013 - Historisk
Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 57 af 30/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Pesticidafgiftsloven)

Skatteministeriet
DSK nr 14009 af 23/07/1986 - Historisk
Datasammenskrivning af lov om kemiske stoffer og produkter
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 583 af 09/07/1993 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 798 af 09/11/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Pesticidafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 212 af 23/05/1979 - Historisk
Lov om kemiske stoffer og produkter (Kemikalieloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 16/01/1996 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om kemiske stoffer og produkter (* 1)
(Kemikalieloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 358 af 06/06/1991 - Historisk
Lov om miljøbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 416 af 14/06/1995 - Historisk
Lov om afgift af bekæmpelsesmidler
Skatteministeriet
LBK nr 906 af 15/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om smitsomme sygdomme hos husdyrene
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 801 af 11/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om jagt og vildtforvaltning (Jagtloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 590 af 27/06/1994 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 594 af 18/06/2012 - Historisk
Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 156 af 14/04/1920 - Historisk
Lov om smitsomme sygdomme hos husdyrene
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 625 af 15/07/1997 - Historisk
Bekendtgørelse af Lov om miljøbeskyttelse (Miljøloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 698 af 22/09/1998 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1189 af 27/09/2016 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1317 af 19/11/2015 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 966 af 23/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1121 af 03/09/2018 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 753 af 25/08/2001 - Historisk
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>