Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 919 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >

 
BEK nr 1686 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 530 af 24/10/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretningsområder
(Sager vedrørende udryddelse af rotter)

Statsministeriet
BEK nr 642 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 776 af 25/11/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om centrifuger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 669 af 16/12/1920 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Smitstof, der er farligt for Menneskers Sundhed.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 29 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra maskiner til brug i det fri
(Maskinstøjsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17450 af 14/09/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Billund Lufthavn
(BL 11-7, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 536 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kategorisering, klassifikation, transport samt udtømning af flydende stoffer, der transporteres i bulk
Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17010 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Odense Lufthavn
(BL 11-3, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17011 af 02/01/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Rønne Lufthavn
(BL 11-4, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9460 af 15/08/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for flyvepladser drevet af Grønlands Lufthavnsvæsen (BL 11-40, Udgave 1, 15. august 2003)
(BL 11-40, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17025 af 21/01/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Vagar Lufthavn
(BL 11-5, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17825 af 02/11/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Esbjerg Lufthavn
(BL 11-8, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17165 af 15/04/1993 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Stauning Lufthavn
(BL 11-14, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17175 af 10/04/1992 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Roskilde
(BL 11-6, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17280 af 04/05/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Sønderborg Lufthavn
(BL 11-10, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17030 af 07/02/1994 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Thisted Lufthavn
(BL 11-13, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9084 af 10/07/1998 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Aarhus Lufthavn
(BL 11-9, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1415 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af fagligt ansvarlige på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og på gasområdet m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 35 af 11/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af kalve
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 395 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent
Undervisningsministeriet
BEK nr 709 af 22/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 9449 af 01/07/2003 - Gældende
Bestemmelser om flyvepladsreglement for Københavns Lufthavn, Kastrup
(BL 11-1, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
DIR nr 10010 af 01/10/1976 - Gældende
Teknisk direktiv. Koldtvandsmålere EØF-typegodkendelse og -justering. Almindelige bestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 17 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1159 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 956 af 26/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1553 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af pelsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1146 af 25/11/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 17150 af 15/05/1995 - Gældende
Bestemmelser om ultralette gyroplaner
(BL 9-12, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1450 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning affjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 981 af 15/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1403 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om syn af sprøjteudstyr
(Sprøjtesynsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 971 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vildtskader
(Vildtskadebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 629 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >