Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rotte  fandt 919 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
VEJ nr 14013 af 01/12/1995 - Gældende
Rotter og skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9696 af 28/05/2019 - Gældende
Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter
(Rottevejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter
Folketinget
2016/1 BRB 124 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter
Folketinget
KEN nr 10519 af 20/11/2003 - Gældende
Klage over manglende diagnostik af roteret testikel
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 BF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af bekendtgørelse om indsats mod rotter.
Miljø- og Fødevareministeriet
NOT nr 21437 af 25/06/1935 - Gældende
Noteveksling med Sverige angaaende Fritagelse for de to Landes Færger for de i den internationale Sundhedskonventions Art. 28 indeholdte Bestemmelser om Udryddelse af Rotter. København, 25. Juni 1935(* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 10173 af 12/02/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Slagtekroppe kasseret efter fund af gnaver på et slagteri
Miljø- og Fødevareministeriet
2007/2 BSF 138 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer
Folketinget
2008/1 LSF 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2018/1 LSF 82 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9795 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-356
Justitsministeriet
2006/1 LSF 92 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer)

Folketinget
KEN nr 10004 af 06/03/1984 - Gældende
Opfindelse anset at adskille sig væsentligt fra kendt teknik.
Erhvervsministeriet
ANV nr 3553 af 01/10/1996 - Gældende
At-anvisning nr. 2.2.0.2, oktober 1996, erstatter februar 1988 Afskærmning af kraftoverføringsaksel mellem traktor og maskine, redskab eller vogn
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LF 92 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Opsætning af rottespærrer i spildevandssystemer).
Miljøministeriet
KEN nr 9582 af 30/05/2013 - Gældende
Sikring af anvendelsen af UV-anlæg
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9490 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-508 og 509
Justitsministeriet
KEN nr 9649 af 28/10/2010 - Gældende
Afgørelse af klage - Skadedyrsikring af ubemandet grøntbod
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9092 af 17/03/1997 - Gældende
Patent udstedt på apparat til rensning af overflader med en rensevæskestråle frembragt af et oscillerende dyselegeme
Erhvervsministeriet
KEN nr 9469 af 29/03/2007 - Gældende
Undersøgelse af løftearbejde
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 SF.L L 32 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. oktober 2008) - L 32
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
BKI nr 119 af 28/02/1931 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Danmarks Ratifikation af den i Paris den 21. Juni 1926 afsluttede internationale Sundhedskonvention. (* 5) (* 6)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9564 af 02/06/2014 - Gældende
Anvendelse af dejmaskine
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 SF.L L 82 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. oktober 2018) - L 82
Miljø- og Fødevareministeriet
2018/1 LF 82 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation om rottebekæmpelse og autorisation hertil).
Miljø- og Fødevareministeriet
2008/1 LSV 32 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme
(Hygiejnecertifikater m.v.)

Folketinget
2016/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg (Midlertidige lempelser af visse krav)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9955 af 06/10/2008 - Gældende
Afgørelse af klage – ophævelse af afgørelser, der vedrører tegn på skadedyr og stadfæstelse af afgørelser om modtagekontrol og dokumentation for rengøring
Miljø- og Fødevareministeriet
2012/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen
Folketinget
KEN nr 15116 af 21/06/1994 - Gældende
Tandlægebehandling.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9165 af 30/04/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i Sag nr. 2008-6-645
Justitsministeriet
KEN nr 10187 af 14/12/2009 - Gældende
Afgørelse af klage - Lighedsprincippet
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9142 af 19/12/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på lægemiddel og anvendelser deri af hyaluronsyre eller et farmakologisk acceptabelt salt deraf afslået
Erhvervsministeriet
KEN nr 10072 af 19/12/1991 - Gældende
En tonertilførselsindretning fandtes ikke at adskille sig væsentligt fra det kendte.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9133 af 29/11/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på et redskab til overskæring af tyndvæggede rør af metalplade afslået
Erhvervsministeriet
SKR nr 11044 af 17/01/1979 - Gældende
Skrivelse vedrørende ansættelse, uddannelse og forfremmelse af tjenestemandsansat administrationspersonale.
Justitsministeriet
1986/1 BTL 31 - Gældende
1986 BTL 31 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM DYREFORSØG NR L 31 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 912
Folketinget
KEN nr 9307 af 04/04/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BTL 114 - Gældende
1985 BTL 114 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM VAGTVIRKSOMHED NR L 114 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 792
Folketinget
2009/1 LSV 84 - Gældende
Forslag til Lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Folketinget
2012/1 BF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bevarelse og udvidelse af boligjobordningen.
Skatteministeriet
AFG nr 9111 af 28/05/1997 - Gældende
Patent på forstøverhjul i et forstøvningsanlæg anset for nærliggende i forhold til kendt teknik
Erhvervsministeriet
2016/1 SF.L L 79 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. november 2016) - L 79
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10429 af 20/07/2003 - Gældende
Klage over at operationen ikke blev foretaget på et tidligere tidspunkt
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10079 af 26/01/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på en jordbearbejdningsmaskine med flere rotorer afslået.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9038 af 26/01/2017 - Gældende
Vejledning om vandselskabers deltagelse i tilknyttet virksomhed
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 11212 af 31/12/1999 - Gældende
Klager over behandling med akupunktur
Sundheds- og Ældreministeriet
2008/1 LF 32 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. (Hygiejnecertifikater m.v.).
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >