Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rug  fandt 433 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
LOV nr 904 af 29/11/1995 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1366 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 443 af 22/06/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 701 af 22/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om formering af plantenyheder til erhvervsmæssig anvendelse i egen bedrift
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 345 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 238 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9803 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B VI, Transport af last, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9590 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B VI Transport af skibsladninger, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 759 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1450 af 15/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning affjerkræ
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 123 af 15/03/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af strudse og rugeæg deraf fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1444 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af højpatogen aviær influenza
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 893 af 22/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlig drift af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1629 af 27/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 140 af 10/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
MED nr 13720 af 27/10/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende dispensationer for spireevne i rug og hvede
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13605 af 18/09/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne samt til statsfrøkontrollens prøvetagere Vedrørende dispensation for spireevne i certificeret sædekorn af rug
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13910 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende beregning af erstatning for partier af hvede og rug produceret i efteråret 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13895 af 21/12/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Rettelse til meddelelse 127-87, SÆ-87, af 11. november 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13541 af 10/10/1990 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende avlskontrakter ved fremavl af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13332 af 10/06/1988 - Gældende
Meddelelse vedrørende markbesigtigelse af fremavlsarealer med vinterrug og vinterhvede (Til sædekornsfirmaerne, autoriserede og officielle markkontrollører samt Statsfrøkontrollens efterkontrollører)
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13030 af 15/01/1987 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende avlskontrakter om fremavl af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13083 af 15/03/1986 - Gældende
Statsfrøkontrollens erstatningsregler for sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13411 af 26/06/1990 - Gældende
Plantedirektoratets erstatningsregler for sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
2003/1 BSF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pesticidrester i fødevarer
Folketinget
CIS nr 41 af 05/04/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug (til statsfrøkontrollen, statens plantetilsyn og statens planteavlsforsøg)
Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 33 af 15/04/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 13. oktober 1976 mellem Danmark og Den tyske demokratiske Republik om udførelse af bjærgningsarbejder i de to landes indre og ydre territorialfarvande.
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at indføre forbud mod anvendelse af glyfosat om foråret
Folketinget
VEJ nr 9357 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13373 af 16/08/1988 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne, autoriserede og officielle markkontrollører samt Statsfrøkontrollens efterkontrollører Vedrørende dispensation for forekomst af vårbyg i fremavlsarealer af vinterhvede samt dispensation for indhold af vårbyg i vinterhvede
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13305 af 21/04/1988 - Gældende
Til sædekornsfirmaerne Vedrørende erstatning for mangler i sædekorn af vintersæd produceret i sæsonen 1987/88
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >