Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rug  fandt 433 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 375 af 28/04/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1258 af 09/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 391 af 26/04/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 186 af 11/03/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1292 af 14/12/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1223 af 18/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1722 af 21/12/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 158 af 20/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13115 af 22/06/1988 - Historisk
Betalingsreglement I 01.07.88 - 30.06.89
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13150 af 11/05/1989 - Historisk
Betalingsreglement I, 01.07.89 - 30.06.90
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1047 af 14/12/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 577 af 01/09/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interventionskøb af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 122 af 25/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1230 af 20/12/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 110 af 19/02/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 934 af 10/10/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1087 af 12/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 341 af 17/06/1976 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om omsætning og anvendelse af kviksølvholdige bekæmpelsesmidler til bejdsning af korn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 972 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1002 af 12/10/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 967 af 02/12/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2003/2004
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 688 af 27/08/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1108 af 17/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 888 af 21/09/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 985 af 18/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om nationalt tilskud til målrettede efterafgrøder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 918 af 21/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v. (Miljøfokusområder)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 984 af 18/08/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1018 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 700 af 22/08/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 973 af 26/08/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1109 af 17/08/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om plantedække og om dyrkningsrelaterede tiltag
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 341 af 07/12/1964 - Historisk
Bekendtgørelse om rugerier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1122 af 14/12/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om maksimalgrænseværdier for indhold af pesticidrester i fødevarer og foderstoffer
(Pesticidbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 805 af 11/12/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om bekæmpelse af flyvehavre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 173 af 23/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrøder dyrket på udtagne arealer til fremstilling af produkter, som ikke primært er bestemt til fødevarer eller foder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 196 af 29/05/1963 - Historisk
Bekendtgørelse om salmonellainfektioner hos husdyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 515 af 23/06/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 64 af 09/02/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om revision af bilagene til bekendtgørelse om foderstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 638 af 01/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter grundbetalingsordningen m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1116 af 23/11/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pesticidrester i fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 13050 af 30/06/1987 - Historisk
Bekendtgørelse om gebyrer til Statsfrøkontrollen
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 844 af 08/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 294 af 28/04/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 261 af 24/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1021 af 15/12/1995 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 19/10/2000 - Historisk
Bekendtgørelse om intervention af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1223 af 17/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 13/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med sædekorn og frø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 6 af 06/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1235 af 15/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol m.m. med frø og sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >