Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rug  fandt 433 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 617 af 09/06/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 758 af 29/07/2019 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 928 af 16/07/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2010/2011 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 845 af 12/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 804 af 18/07/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2012/2013 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 171 af 19/03/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om registrering m.m. af foderstofvirksomheder(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 846 af 12/07/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 558 af 19/06/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1166 af 08/10/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 206 af 26/02/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket på spisesteder m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
FSK nr 10033 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B VI. Transport af korn og anden letforskydelig ladning, 7. januar 1991 (* 3) (* 4) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 98 af 10/02/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 414 af 21/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 975 af 29/07/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 903 af 29/07/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2014/2015 og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 280 af 16/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 377 af 13/04/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 68 af 22/01/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1466 af 16/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 929 af 29/07/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1649 af 27/12/2013 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgøresen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1545 af 23/12/2014 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 829 af 13/08/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 225 af 25/03/1997 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1712 af 20/12/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 887 af 28/06/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1369 af 21/12/2012 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1799 af 22/12/2015 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 20/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 727 af 04/07/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 198 af 27/03/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger(* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1271 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 193 af 26/03/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1308 af 14/12/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
(mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1010 af 15/10/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1762 af 29/12/2017 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1122 af 01/12/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1095 af 15/11/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om mærkning m.v. af fødevarer
(mærkningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12 af 13/01/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 112 af 12/02/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 954 af 06/10/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1060 af 12/11/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer m.v. med særlige restriktioner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 187 af 20/03/2003 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger i særligt følsomme landbrugsområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 221 af 28/03/2001 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 175 af 22/03/2002 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 84 af 12/02/2004 - Historisk
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 523 af 08/07/1998 - Historisk
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 27/06/2007 - Historisk
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1076 af 28/08/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
(Husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >