Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rug  fandt 429 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
BEK nr 10030 af 01/06/1985 - Historisk
Forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. - ikke-konventionslastskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10003 af 01/07/1982 - Historisk
SKIBSTILSYNETS MEDDELELSER 'B' Forskrifter for skibes bygning og udstyr m.v. - Konventionsskibe (* 72)
Erhvervsministeriet
RGL nr 13164 af 15/03/1987 - Historisk
Regler for avlskontrol og certificering af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13030 af 11/01/1991 - Historisk
Sædekorn Regler for avlskontrol og certificering
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13033 af 01/01/1988 - Historisk
Eksportørvejledning for sammensatte varer kapitel 6 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13246 af 15/05/1989 - Historisk
Instruktion for markkontrollører af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13132 af 01/03/1987 - Historisk
Instruktion for markkontrollører af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13038 af 01/01/1988 - Historisk
Eksportørvejledning for korn, ris og sukker kapitel 5 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13032 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer kapitel 5 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9330 af 15/04/1999 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-24-99 om allergi - faglært arbejde - uddannelse på sædvanlige vilkår - revalidering
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 13031 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer del 4 (* 1) (* 2)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13340 af 07/11/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for sammensatte varer del 4 (* 1) (* 2) (* 3)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13393 af 08/09/1988 - Historisk
Vejledning om interventionsopkøb af korn (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13576 af 01/10/1989 - Historisk
Vejledning om interventionsopkøb af korn (* 1)
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13770 af 15/10/1995 - Historisk
Vejledning om interventionsopkøb af korn
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13640 af 28/09/1987 - Historisk
Vejledning om interventionsopkøb af korn i høståret 1987/88
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13037 af 01/01/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING for korn, ris og sukker del 4 (* 4) (* 5)
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 17065 af 03/10/1983 - Historisk
Cirkulære vedrørende formen for de kommunale trafikhavnes årsbudgetter og regnskaber samt regler for de kommunale trafikhavnes og Københavns havns indsendelse til ministeriet for offentlige arbejder af årsbudgetter, regnskaber og investeringsplaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
MED nr 13850 af 29/11/1991 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vejledning for avlskontrol af sædekorn 1992
Miljø- og Fødevareministeriet
PJE nr 14004 af 30/06/1987 - Historisk
Ynglereservater for sæler og kystfugle
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 82 af 03/10/2005 - Historisk
Vejledning om ændring af vejledning om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 13355 af 01/08/1988 - Historisk
EKSPORTØRVEJLEDNING FOR KORN, RIS OG SUKKER DEL 4 (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5) (* 6)
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13695 af 13/12/1990 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne Vejledning for avlskontrol af sædekorn 1991
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13485 af 19/12/1988 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne. Vejledning for avlskontrol af Sædekorn 1989
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 18449 af 30/06/1988 - Historisk
Vejledning. Medansvarsafgift for korn
Skatteministeriet
MED nr 13800 af 19/12/1989 - Historisk
Til sædekornsfirmaerne. Vejledning for avlskontrol af sædekorn 1990
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 60213 af 15/08/1998 - Historisk
Vejledning til ansøgning om tilskud til jordbrugere på visse småøer
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 172 af 29/09/1992 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om arbejde i efterlønsperioden (Om jordbrug)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 85 af 15/06/1992 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 260 af 28. april 1988 som ændret ved bekendtgørelse nr. 462 af 15. juni 1992 om retten til arbejdsløshedsdagpenge for medlemmer, som under ledighed har bibeskæftigelse ved selvstændig virksomhed (Fritagelse for det særlige arbejdskrav)
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 35 af 24/06/1948 - Historisk
Bekendtgørelse om en under 4. Juni 1948 i København undertegnet Vareudvekslingsaftale mellem Danmark og Island.
Udenrigsministeriet
RGL nr 13037 af 15/10/1973 - Historisk
Regler for afprøvning af sorter af landbrugsplanter
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9577 af 27/06/2017 - Historisk
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
(Nøglehulsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9254 af 27/04/2015 - Historisk
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
PJE nr 14001 af 22/12/1988 - Historisk
Opdræt, udsætning og jagt på udsatte fugle
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 163 af 06/12/2002 - Historisk
Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v.
(til fødevareregionerne)

(Tilsynsfrekvensvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 30 af 09/03/1981 - Historisk
Bekendtgørelse af konventionen om fødevarehjælp 1980
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9839 af 23/12/2003 - Historisk
Vejledning om tilsynsfrekvenser i fødevarevirksomheder m.v.
(til fødevareregionerne)

(Tilsynsfrekvensvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9647 af 21/10/2005 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer oktober 2005
(Allergivejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9001 af 01/01/2006 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer januar 2006
(Allergenvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9746 af 01/01/2006 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer
(Allergenvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9523 af 15/08/2005 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer med indhold af allergene stoffer Juli 2005
(Allergenmærkningsvejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9058 af 18/02/2010 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse af 9. juni 2009 om anvendelse af Nøglehulsmærket
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 206 af 20/12/1995 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11144 af 04/12/2015 - Historisk
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 170 af 12/10/1993 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 170 af 20/11/2000 - Historisk
Vejledning om mærkning med mængdeangivelse af ingredienser i fødevarer
(QUID-vejledning)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 3 af 09/01/1996 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om arbejde i efterlønsperioden
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 231 af 19/12/1994 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om arbejde i efterlønsperioden
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 13 af 09/02/2004 - Historisk
Vejledning om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 15 af 16/01/1995 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse om udøvelse af selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >