Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9870 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1699 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer
(ATP-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 968 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pædagogiske mål og indhold i seks læreplanstemaer
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 9651 af 28/06/2007 - Gældende
Teknisk forskrift om husbåde og flydende konstruktioners stabilitet, flydeevne m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 12466 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 N(1) Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, Tillæg til regel 34-1, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1444 af 15/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske forskrifter for gasser
Forsvarsministeriet
BEK nr 420 af 26/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet
Erhvervsministeriet
BEK nr 302 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med kodenummererede produkter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1460 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 962 af 23/12/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om hunde, som anvendes til bevogtning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 842 af 29/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
(Bekendtgørelse om beskyttelse mod støjbelastning offshore)

Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 674 af 20/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i forretningernes fordeling mellem ministrene
Statsministeriet
BEK nr 9068 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E II Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9 af 14/01/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9814 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 1366 af 01/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlerbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 460 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 96 af 13/02/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om faste arbejdssteders indretning
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 996 af 16/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af elevatorer m.v.(* 1)(* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9191 af 03/04/2003 - Gældende
Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1412 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om gasning i forbindelse med skadedyrsbekæmpelse
(Gasningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1165 af 03/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kursus i tankskibsoperationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 916 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9879 af 24/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, D og E, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel XXI, Forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9825 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr, kapitel B XXI (1), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 247 af 26/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 461 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 11767 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F II (1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 159 af 05/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om iværksættelse af bygningsarbejder på fredede bygninger på grundlag af skriftlig underretning
Kulturministeriet
BEK nr 459 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om indretningskrav til eksisterende elevatorer m.v., der ikke er CE-mærket
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1093 af 08/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
(Indskrænkning af salgs- og anvendelsesperiode for fyrværkeri, ændring af de tekniske forskrifter mv.)

Erhvervsministeriet
AND nr 198 af 18/06/1953 - Gældende
Anordning om adgang til i visse tilfælde at afholde dåb og altergang m.v. andetsteds end i kirken
Kirkeministeriet
BEK nr 10171 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(1), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 77 af 23/02/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om korn- og foderstofvirksomheder
Forsvarsministeriet
BEK nr 1194 af 09/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem inspektion samt krav til inspektionsorganernes kontrol af virksomhederne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1407 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anlægs, tilsluttet infrastrukturs og rørledningers konstruktion, indretning og udstyr i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1193 af 09/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om anerkendt arbejdsmiljøcertifikat opnået gennem certificering af virksomheders arbejdsmiljøledelsessystem
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 21 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 226 af 02/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om genopfriskning af grundlæggende uddannelse i søsikkerhed og brandbekæmpelse i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1222 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 17858 af 12/10/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige krav til placering, styrke og sikring af porte i yderklædningen samt vejrtætte ramper m.v. på ro-ro skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 473 af 07/10/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 881 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af kloakspildevand fra skibe og platforme uden for dansk søterritorium og Østersøområdet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 152 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse
Kirkeministeriet
BEK nr 10154 af 20/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, fiskeskibes bygning og udstyr m.v., Kapitel E VI A, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9724 af 25/04/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel II B Kodenummererede produkter, 1. april 2003
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1114 af 18/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 195 af 23/06/1924 - Gældende
Bekendtgørelse om Indretningen af ordinære Kvarterer for det værnepligtige Mandskab
Forsvarsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>