Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9870 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 1639 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker
Forsvarsministeriet
BEK nr 9507 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 N(3) Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Tillæg til bestemmelserne i kapitel 4 i »Fire Safety Systems Code« (FSS-Code), 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 993 af 07/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering m.v. af radioaktive lægemidler på sygehuse
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 17856 af 03/08/1995 - Gældende
Teknisk forskrift om ekstra brandsikring af passagerskibe i indenrigsfart
Erhvervsministeriet
BEK nr 9185 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI A, Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10006 af 09/02/1994 - Gældende
Teknisk forskrift om supplerende krav til intakt stabilitet og vandtæt inddeling m.v. for eksisterende passagerskibe i indenrigs fart (* 4)
Erhvervsministeriet
BEK nr 527 af 23/06/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9076 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VII (2) Redningsmidler og -arrangementer, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1131 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til sammenhængende arealer i Natura 2000-områder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9511 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D VII Transport af farligt gods, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9203 af 19/04/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 N(3) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Periodiske eftersyn m.v. af ildslukkere, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 4044 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-41 Forskrifter for gasmotorinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1516 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10189 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 344 af 09/06/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer indeholdende syntetiske mineralfibre
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 10170 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., Kapitel I, Almindelige bestemmelser, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 11773 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F VI, Beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. januar 2001
(Meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9820 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel XXI (1) Forebyggelse mod olieforurening fra skibe
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 546 af 18/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om retslister og om massemediernes aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter og retsmødebegæringer mv.
Justitsministeriet
BEK nr 173 af 03/03/2020 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til modernisering af slagtesvinestalde
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9595 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. september 2003
(Meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9781 af 24/10/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v., Kapitel III Redningsmidler, 1. november 2003
(Meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1487 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til busser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 624 af 04/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (Gennemførelse af direktiv 2014/27/EU m.m.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1287 af 07/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til restaurering af søer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10034 af 01/09/1988 - Gældende
Teknisk forskrift for adgangsforhold til lastrumslejdere og lign. lejdere (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 832 af 07/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om skiltning i tilknytning til rygerum eller rygekabiner på arbejdspladser
Sundheds- og Ældreministeriet
FSK nr 3000 af 01/10/1974 - Gældende
Forskrifter for indretning af og arbejde i brønde og tunneller til fjernvarmeanlæg o.l.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 328 af 08/07/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om nitratholdige gødningsstoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10142 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-1 C, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 81 af 27/02/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af ældre beboelsesbygninger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 184 af 06/05/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af beboelsesbygninger opført år 1900 og senere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1522 af 13/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om forebyggelse mod forurening fra skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 963 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1043 af 04/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre samt udpegede indgangssteder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 179 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9421 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XI-1 Særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9806 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XI-1, særlige tiltag til højnelse af den maritime sikkerhed, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1424 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler
Erhvervsministeriet
BEK nr 9583 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 C Maskininstallationer, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10009 af 23/07/1990 - Gældende
Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for fiskeskibe. Kapitel E II, dateret 2. juli 1990 (* 2)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9795 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel II-1, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 136 af 11/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af boligens bruttoetageareal efter boligstøtteloven
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1189 af 22/12/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af elopvarmede bygninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 47 af 21/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af gasreglementet afsnit B-4 installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg
Erhvervsministeriet
BEK nr 9502 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 E, Yderligere krav til periodisk ubemandede maskinrum, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 290 af 05/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om skiftende arbejdssteders indretning
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 542 af 22/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om delautorisation på el- og vvs-installationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 583 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om familievejlederordningen efter lov om social service § 11
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 11766 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F I, Almindelige bestemmelser, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>