Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9827 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 456 af 25/04/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøeffektiv teknologi
(Miljøteknologibekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 342 af 05/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om visse almennyttige boligafdelingers omprioritering m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 941 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om betingelser for erstatning for skader, der er omfattet af Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet og om skadesforsikringsselskabernes behandling af NBCR-terrorskader
Erhvervsministeriet
BEK nr 1115 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9792 af 01/01/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E XXIV, Forebyggelse mod forurening med kloakspildevand fra skibe, 1. januar 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 837 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om basisanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1216 af 26/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10146 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelse B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, regler om kontrol med forurening med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 611 af 18/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om regler efter den tidligere arbejderbeskyttelseslovgivning, der med mindre ændringer forbliver i kraft efter arbejdsmiljølovens ikrafttræden (Ikraftholdelsesbekendtgørelsen) (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9422 af 07/06/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B XXIV Forebyggelse af kloakspildevand fra skibe, 7. juni 2004
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 144 af 31/03/1980 - Gældende
Bekendtgørelse af koncession for Københavns Frihavns- og Stevedoreselskab A/S til i Københavns Frihavn at udøve frihavnsvirksomhed
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXII, kontrol med skadelige, flydende stoffer i bulk, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1793 af 18/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 296 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for fødevarer og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 496 af 18/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 885 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til læhegn og småbeplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 469 af 12/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 10166 af 06/12/2019 - Gældende
BL 5-24 Operationelle bestemmelser for intern flyvning i Grønland samt for transitflyvning af Nuuk flyveinformationsregion (FIR) Udgave 3, 6. december 2019
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1472 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vurdering og styring af luftkvaliteten
(Luftkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1370 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser til Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 671 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af strålingsgeneratorer
(Strålingsgeneratorbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 636 af 13/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om pligtaflevering af offentliggjort materiale
(Pligtafleveringsbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 617 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9069 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E III Stabilitet og sødygtighed, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1743 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 946 af 14/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1389 af 25/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1245 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om god laboratoriepraksis for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 391 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige kvalifikationskrav m.m. til personel i passagerskibe
(Passagerskibsbekendtgørelsen)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1455 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 12077 af 10/07/2001 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af kontrolorganisation (FCO), der må udføre kontrolmålinger af luftfartsanlæg med luftfartøj m.v.
(BL 8-2, 1. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1679 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 227 af 01/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om salg af almene familieboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1159 af 22/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1341 af 27/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse mod risici ved udsættelse for kunstig optisk stråling i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1291 af 12/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved erhvervsakademier for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 100 af 31/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 910 af 11/09/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om genteknologi og arbejdsmiljø
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10173 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel II(2), Konstruktion, vandtæthed og udstyr, af 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1047 af 13/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion til produktion af slagtekyllinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 721 af 13/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opfyldelse af boligkravet i familiesammenføringssager og om kommunalbestyrelsens udtalelse om referencens boligforhold
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1294 af 12/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om revision og tilskudskontrol m.m. ved professionshøjskoler for videregående uddannelser og ved medie- og journalisthøjskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1457 af 11/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kontributionsprincippet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1000 af 18/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af ballastvand og sedimenter fra skibes ballastvandtanke
(Ballastvandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1143 af 07/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i design og business
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 537 af 22/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udtømning af affald fra skibe og platforme
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde
(Folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Kulturministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>