Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9833 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BEK nr 556 af 26/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 9801 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-4 A, Arbejdsrums og arbejdssteders indretning og udstyr, 1.maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9819 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-1 Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9051 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9796 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B II-I, D og E, Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektroniske anlæg, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1355 af 11/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for last- og passagerskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 10180 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XII, opholdsrum, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 11784 af 20/11/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe mv.)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9499 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 B Intakt stabilitet, inddeling og stabilitet ved havari, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 940 af 26/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af byvækst
Erhvervsministeriet
BEK nr 387 af 07/07/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9501 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-1 D, Elektriske installationer, 1. oktober 2002
(meddelelser d)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1687 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde
Erhvervsministeriet
BEK nr 629 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 11775 af 01/01/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 Arbejdsrum og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. januar 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1116 af 11/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1010 af 24/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 12468 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-4 B Arbejsrums og arbejdssteders indretning og udstyr, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 4043 af 19/08/1991 - Gældende
Gasreglementets afsnit B-40 Forskrifter for gasturbineinstallationer (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1399 af 12/12/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18)
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 775 af 17/09/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af skurvogne og lignende
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 9754 af 03/03/1998 - Gældende
Teknisk forskrift om særlige stabilitetskrav for ro-ro passagerskibe med vand på dæk i international fart (Stockholm-aftalen)
Erhvervsministeriet
BEK nr 707 af 18/07/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9073 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI B Centralanlæg til svejsning med acetylen og oxygen, 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 9815 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (2-1) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1338 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 10145 af 23/09/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI (2), forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 9853 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXI, forebyggelse mod olieforurening fra skibe, 1. maj 2007.
(Meddelelser fra Søfartssstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 163 af 30/04/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde på gasfyldte ledninger
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9994 af 15/12/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E Tillæg 3 Protokollen til Torremolinos Konventionen, Konferencens rekommandationer, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 11769 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IV, Maskineri og elektriske installationer, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9052 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B XII, yderligere sikkerhedsforanstaltninger for bulkskibe, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 152 af 14/04/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af lig
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 784 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 9092 af 20/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, arbejdsmiljø i skibe, kapitel A III B(1), fysiske arbejdsmiljøpåvirkninger, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 252 af 21/05/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i ældre hoteller m.v.
Forsvarsministeriet
BEK nr 1699 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer
(ATP-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>