Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9805 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor bekendtgørelser:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 906 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kørekort
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 11290 af 13/03/2000 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2000
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 11895 af 07/03/2001 - Gældende
Detailforskrifter for Køretøjer 2001
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9738 af 09/03/1999 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 1999
(Detailforskrifter for køretøjer)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9830 af 09/03/2004 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2004
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9268 af 03/03/2003 - Gældende
Detailforskrifter for køretøjer 2003
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9235 af 04/03/2005 - Gældende
BEKENDTGØRELSE OM DETAILFORSKRIFTER FOR KØRETØJERS INDRETNING OG UDSTYR 2005
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 9402 af 08/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 247 af 16/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 351 af 11/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 258 af 10/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 289 af 19/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr
(Detailforskrifter for Køretøjer 2013)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 839 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 805 af 22/06/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om delegation af uddannelses- og forskningsministerens beføjelser i lov om aktiviteter i det ydre rum
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 10293 af 03/07/1997 - Historisk
Teknisk forskrift om mekanisk udsugning fra rum til håndtering af maling m.v. og fra arbejdssteder i skibe
Erhvervsministeriet
FSK nr 10022 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-2 B. Konstruktion-brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 7. januar 1991 (* 15) (* 16) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10448 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 B Brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger for passagerskibe, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10265 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 B Brandslukningsforanstaltninger for passagerskibe, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10020 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-2 A (1). Konstruktion-brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 7. januar 1991 (* 9) (* 10) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9 af 24/01/1953 - Historisk
Bekendtgørelse om skibsmandskabets opholdsrum m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 9200 af 19/04/2002 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 F og G Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, Alternative konstruktioner og arrangementer, Særlige krav, 1. juli 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10014 af 23/07/1990 - Historisk
Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for fiskeskibe. Kapitel E VII, 1. august 1989 (* 1)
Erhvervsministeriet
FSK nr 10013 af 21/01/1993 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-2 B Konstruktion - brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 15. november 1991 (* 19) (* 20) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
FSK nr 10026 af 19/09/1994 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B II-2 B, Konstrukion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger for passagerskibe, 1. august 1994 (* 25) (* 26) (* 27) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10258 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 C Brandsikkerhedsforanstaltninger i lastskibe, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10251 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Inddeling og stabilitet, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10014 af 21/01/1993 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-2 C Konstruktion - brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger i lastskibe, 15. november 1991 (* 21) (* 22) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
FSK nr 10024 af 19/09/1994 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B II-1 A(1). Konstruktion - brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. august 1994 (* 9) (* 10) (* 11) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 9985 af 15/12/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (1) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10446 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 A(1) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. juli1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10255 af 16/06/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-2 A (1) Konstruktion brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. juli 1998
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10011 af 21/01/1993 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Søfartsstyrelsens Meddelelser B, Kapitel B II-2 A (1) Konstruktion - brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 15. november 1991 (* 9) (* 10) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10011 af 29/03/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 B Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1352 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 949 af 06/09/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9594 af 01/01/2003 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-3 Opholdsrum, 1. september 2003
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10013 af 23/07/1990 - Historisk
Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for fiskeskibe. Kapitel E VI, 1. august 1989 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 375 af 22/12/1954 - Historisk
Bekendtgørelse om skibes måling
Erhvervsministeriet
FSK nr 10027 af 19/09/1994 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Kapitel B II-2 D. Konstruktion, brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger i tankskibe, 1. august 1994 (* 12) (* 13) (* 14) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 10025 af 29/03/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D II-2 A Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 9984 af 15/12/1998 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E V (2) Brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 10449 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-2 C Brandsikring, opdagelse og slukning af brand. Brandsikkerhedsforanstaltninger for lastskibe, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 236 af 02/03/2010 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om etablering og drift af renserier
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10439 af 07/05/1999 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Inddeling og stabilitet, 1. juli 1999
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10023 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-2 C. Konstruktion-brandsikring, opdagelse og slukning af brand, 7. januar 1991 (* 16) (* 17) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet
BEK nr 12463 af 19/07/2001 - Historisk
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-1 B (2) Konstruktion bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg, 1. juli 2001
(meddelelser B)

Erhvervsministeriet
FSK nr 10025 af 21/10/1991 - Historisk
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel B II-3. Opholdsrum, 7. januar 1991 (* 4) (* 5) (Meddelelser B)
Erhvervsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>