Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9866 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2015/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om aktiviteter i det ydre rum
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2015/1 LF 128 - Gældende
Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
2015/1 LSV 128 - Gældende
Forslag til Lov om aktiviteter i det ydre rum
Folketinget
2013/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om amning i det offentlige rum
Folketinget
2013/1 BF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om amning i det offentlige rum.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
VEJ nr 3126 af 01/02/1990 - Gældende
Vejledning om rum for varmekedler og varmevekslere (* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
2014/1 BSF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum
Folketinget
BKI nr 103 af 18/12/1967 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum (* 1)
Udenrigsministeriet
2016/1 BSF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum
Folketinget
2017/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum
Folketinget
2009/1 BSF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum
Folketinget
2014/1 BF 10 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum.
Justitsministeriet
2017/1 BF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2019/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at forbyde offentlige myndigheders anvendelse af ansigtsgenkendelsesteknologi i det offentlige rum
Folketinget
BKI nr 72 af 15/08/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum (* 1)
Udenrigsministeriet
2009/1 BF 11 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum.
Justitsministeriet
VEJ nr 10033 af 09/12/1983 - Gældende
Advarsel - Opbevaring af industrifisk i overdækkede rum på arbejdsdækket i fiskeskibe (* 1)
Erhvervsministeriet
CIR nr 9448 af 27/06/1988 - Gældende
Regler om rekognoscering efter egnede rum til supplerende sikringsrum (SSR) og offentlige nødbeskyttelsesrum (NOB)
Forsvarsministeriet
2016/1 BF 8 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum.
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
CIS nr 9428 af 28/03/1977 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum (Til samtlige civilforsvarskommissioner)
Forsvarsministeriet
BKI nr 16 af 29/04/1964 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet. (* 2)
Udenrigsministeriet
2017/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse
Folketinget
2009/1 BTB 11 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at bære burka og niqab i det offentlige rum
Folketinget
VEJ nr 3010 af 01/01/1984 - Gældende
Vejledning om Rum for mindre damp- og hedtvandskedler (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5)
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 71 af 01/10/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 97 af 16/10/1984 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 56 af 16/05/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 93 af 24/10/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
BKI nr 119 af 25/10/1979 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
2015/1 BTL 128 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om aktiviteter i det ydre rum
Folketinget
2017/1 BF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse.
Kulturministeriet
VEJ nr 3125 af 01/02/1990 - Gældende
Vejledning om rum for større damp- og hedtvandskedler (* 1) (+ 2) (* 3) (* 4) (* 5) (* 6)
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 131 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 29 af 14/03/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
2014/1 BTB 10 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i offentligt rum
Folketinget
BKI nr 107 af 08/12/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
BKI nr 105 af 12/11/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktat af 27. januar 1967 om det ydre rum.
Udenrigsministeriet
BKI nr 13 af 16/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 19. august 2002 mellem de stater, som er deltagere i konventionen vedrørende oprettelsen af en europæisk rumorganisation og Den Europæiske Rumorganisation til beskyttelse og udveksling af klassificerede oplysninger
Udenrigsministeriet
2019/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om aktiviteter i det ydre rum (Begrænsning af ikke-statslige større raketopsendelser og ikke-statslige opsendelser af rumgenstande)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
CIS nr 9297 af 12/09/1985 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende sikringsrum (SSR) (Til samtlige kommunalbestyrelser og Civilforsvarskommissionen for Storkøbenhavn)
Forsvarsministeriet
VEJ nr 10006 af 09/06/1994 - Gældende
Vejledning om installation af CO2-anlæg til brandslukning i skibe under 24 meters længde samt til brandslukning i mindre rum i alle skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
2016/1 BTB 8 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum
Folketinget
BKI nr 133 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum
Udenrigsministeriet
CIS nr 9319 af 06/08/1981 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum (Til samtlige civilforsvarskommissioner og CF-regioner)
Forsvarsministeriet
BKI nr 73 af 04/09/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 80 af 30/09/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 65 af 28/06/1982 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 85 af 08/09/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum (* 2)
Udenrigsministeriet
BKI nr 70 af 20/07/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af konventionen af 14. januar 1975 om registrering af genstande, der sendes ud i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 26 af 22/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes ratifikation af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>