Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9644 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
AFG nr 18920 af 19/12/1989 - Gældende
Ejendomsvurdering - Loftsystem (* 1)
Skatteministeriet
SKR nr 12050 af 15/11/1965 - Gældende
Kirker. Brug
Kirkeministeriet
KEN nr 10438 af 28/04/2006 - Gældende
Beroligende medicin til patient, der var stærkt ophidset og råbende
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9188 af 06/02/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2017/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
Justitsministeriet
2018/1 LSF 94 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for trusler, chikane og hærværk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv)
Justitsministeriet
KEN nr 9597 af 05/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00147
Justitsministeriet
KEN nr 4048 af 21/10/1988 - Gældende
Tvist om bl.a. entreprenørens udførelse af et betongulv i en lager- og fabrikshal. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9274 af 06/02/2012 - Gældende
Spartling på et autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10492 af 07/01/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder og køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20025 af 01/01/1984 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1984 0862 MN. VEDLIGEHOLDELSE AF KAPEL - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
2014/1 LSF 142 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven
Transportministeriet
2012/1 SF.L L 89 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. november 2012) - L 89
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 SF L 10 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. oktober 1999) - L 10
Folketinget
ISP nr 1998.622 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Viborg
Folketinget
2010/1 LSF 41 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Forkortelse af perioden med statens voksenuddannelsesstøtte på videregående niveau, afskaffelse af beregningsperioden på 5 år for gentagen ret til statens voksenuddannelsesstøtte til uddannelse på videregående niveau, nedsættelse af støttesatsen på både alment og videregående niveau m.v.)

Undervisningsministeriet
KEN nr 60383 af 23/12/1998 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
1998/1 BSV 46 - Gældende
Folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Folketinget
SKR nr 11370 af 29/04/1964 - Gældende
Skrivelse om slæbning af skurvogn. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9063 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/23
Justitsministeriet
KEN nr 9726 af 10/08/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 56-17 om magtanvendelse - optagelse i botilbud uden samtykke - absolut påkrævet - dokumentation - Tilbudsportalen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1985.109 - Gældende
Inspektion af statsfængslet i Horsens
Folketinget
AFG nr 10456 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende svar - Skatterådet bekræfter, at varme fra et anlæg er overskudsvarme, men afkræfter at varme fra forbrug af LPG-gas, der anvendes ved forbrænding af spritdampe, og at varme fra forbrænding af emballageaffald, der begge leveres som fjernvarme, er overskudsvarme
Skatteministeriet
KEN nr 10528 af 29/09/2016 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - direkte og indirekte skadelidte, nævnets j.nr. 15-520-08348 og 16-520-09341
Justitsministeriet
2004/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod rygning på serveringssteder og handlingsplan for flere røgfrie miljøer.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/2 LSF 99 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, personskatteloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove
Skatteministeriet
2010/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Ændring af racismeparagraffen)

Folketinget
FOU nr 1989.188 - Gældende
Partshøring vedrørende Sundhedsstyrelsens udta lelser til brug for patientklagenævnet.
Folketinget
2005/1 BF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alles ret til røgfri luft.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10303 af 21/12/2006 - Gældende
Ophævelse af påbud om sikring ved maskinel håndtering af gods i mere end 2 meters højde
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9988 af 01/07/2009 - Gældende
Afslag om dispensation fra krav om indretning af sprøjtekabine og påbud om indretning af sprøjtekabine
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2012) - L 73
Social- og Integrationsministeriet
2013/1 SF.L L 8 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013) - L 8
Justitsministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1982 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1982 0806 MN. OMBYGNING/TILBYGNING - FRADRAGSRET
Skatteministeriet
VEJ nr 4001 af 15/01/1988 - Gældende
Vejledning vedrørende de brandmæssige forhold i forbindelse med overdækkede gårde og gader
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9403 af 29/03/2012 - Gældende
Om dispensation fra krav om brug af friskluftforsynet åndedrætsværn på autoværksted
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 108 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2006/1 BTB B 23 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk videoovervågning i taxaer
Folketinget
KEN nr 10117 af 27/08/2009 - Gældende
Arbejdstilsynet må vurdere og beregne om lydabsorberende materiale har et tilstrækkeligt omfang
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2004.696 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Hobro
Folketinget
KEN nr 10055 af 13/09/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. værdi af fri bolig
Skatteministeriet
2017/1 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af jernbaneloven (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2009/1 LSV 107 - Gældende
Forslag til Lov om havstrategi
Folketinget
1998/1 BF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser.
Undervisningsministeriet
2008/1 SF.L L 46 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. oktober 2008) - L 46
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2017/1 SF.L L 219 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (11. april 2018) - L 219
Justitsministeriet
2012/1 SF.L L 5 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (3. oktober 2012) - L 5
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1997/1 LSF 119 - Gældende
1997 LSF 119 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF DØDSBOSKATTELOVEN, KONKURSSKATTELOVEN OG SKATTEKONTROLLOVEN (JUSTERINGER)
Folketinget
STV nr 20063 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 D.1 TOLDKONTROL OG TOLDBEHANDLING AF TRAFIKMIDLER OG PERSONER
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>