Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9805 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
ISP nr 2001.724 - Gældende
Inspektion af Københavns Kommunes Hovedbibliotek handicaptilgængelighed
Folketinget
1985/1 LSF 91 - Gældende
1985 LSF 91 FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIO-MEDICINSKE FORSØG
Folketinget
2003/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v. og lov om finansiel virksomhed
(Forenkling og stramning af tildelingskriterier m.v.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2011/1 SF.L L 72 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2012) - L 72
Social- og Integrationsministeriet
1999/1 SF L 179 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. januar 2000) - L 179
Arbejdsministeriet
STV nr 20068 af 01/01/1984 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1984 0863 MN. OMBYGNING AF EN KOMBINERET FORRETNINGS- OG BEBOELSESEJENDOM
Skatteministeriet
1994/1 LSF 209 - Gældende
1994 LSF 209 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KULDIOXIDAFGIFT AF VISSE ENERGIPRODUKTER OG LOV OM FREMSKYNDET TILBAGEBETALING AF VISSE AFGIFTER (ÆNDRING AF REGLERNE FOR TILBAGEBETALING)
Folketinget
ISP nr 1995.587 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
2003/1 LSV 124 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Folketinget
2017/1 SF.L L 92 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. november 2017) - L 92
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om euforiserende stoffer (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 17041 af 31/08/1995 - Gældende
Modregning, afgift, efter PBL
Skatteministeriet
2002/1 SF. L 109 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. december 2002) - L 109
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
1999/1 LF 4 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ledighedsydelse ved overgang til fleksjob og i forbindelse med ferie m.v.).
Socialministeriet
2009/1 BSF 247 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af mindre pensionskonti
Folketinget
KEN nr 10590 af 07/06/2007 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26a - godtgørelse til efterladte, nævnets j. nr. 06-520-05884/05885
Justitsministeriet
KEN nr 12331 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over utilstrækkelig behandling, information og journalføring
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/2 SF. L 138 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (31. marts 2005) - L 138
Miljøministeriet
1998/1 SF B 46 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. november 1998) - B 46
Folketinget
2016/1 SF.L L 131 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (8. februar 2017) - L 131
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2016/1 SF.L L 10 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2016) - L 10
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2016/1 SF.L L 77 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. november 2016) - L 77
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 LF 109 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om beskyttelsesrum. (Smidiggørelse af reglerne for opførelse og indretning af sikringsrum m.v. og forlængelse af klargøringsfristen for sikringsrum).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
AFG nr 9353 af 20/05/2008 - Gældende
Nedsættelse af grundværdi som følge af afstandskrav fra sommerhus til skel
Skatteministeriet
2000/1 BRB 175 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en naturforvalteruddannelse i Tønder
Folketinget
1991/1 BTL 244 - Gældende
1991 BTL 244 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF REALKREDITLOV OG LOV OM REALKREDITLIGNENDE LÅN OG ANDELSBOLIGLÅN M.V. (ADGANG TIL OMPRIORITERING OG TILLÆGSLÅN SAMT ÆNDREDE LÅNEGRÆNSER FOR OM- OG TILBYGNING M.V.) NR L 244 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1997/2 BTL 18 - Gældende
1997 BTL 18 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MILJØBESKYTTELSE (TILSKUD TIL RENERE PRODUKTER M.V.) NR L 18 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9501 af 05/05/2014 - Gældende
Klage over tidsbegrænset dispensation fra reglerne om kodenummererede produkter
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør
Folketinget
CIR1H nr 9419 af 20/05/2019 - Gældende
Cirkulære om vielse inden for folkekirken (Til biskopper og præster)
Kirkeministeriet
2003/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Udvidelse af sommerhusområder i kystnærhedszonen)

Miljøministeriet
ISP nr 2011.0119 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - Opfølgning nr. 3
Folketinget
2000/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
Socialministeriet
1997/2 BTL 107 - Gældende
1997 BTL 107 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE (AFGIFTSFORHØJELSER OG AFGIFT AF VARME PRODUCERET VED AFFALDSFORBRÆNDING M.V.) NR L 107 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
AFG nr 60188 af 26/05/1997 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2012/1 LF 5 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Afskaffelse af kommunale kvalitetskontrakter samt kommunale og regionale udbudsstrategier).
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10101 af 14/05/1993 - Gældende
KØB. MANGLER. FORUDSÆTNINGER. KØBELOVENS § 76 (KØB III) (* )
Erhvervsministeriet
MED nr 11472 af 18/11/1977 - Gældende
Meddelelse om køretøjers indretning og udstyr m.v. nr. 1378 af 18/11 1977. (Ang.: Påhængsvogne uden lad eller lignende opbygning (f.eks. bådtrailere).)(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1998/1 LF 221 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Ophævelse af sondringen mellem offentlige og private arbejdsgivere m.v.).
Socialministeriet
VEJ nr 10003 af 10/03/1980 - Gældende
Placering af gasflasker i fiskeskibes pynteskorstene (* 1)
Erhvervsministeriet
2016/1 SF.L L 121 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (25. januar 2017) - L 121
Erhvervsministeriet
2001/2 BSF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring og udvikling af social og samfundsmæssig bæredygtighed
Folketinget
AFG nr 10082 af 21/11/2006 - Gældende
Sundhedsforsikring til medarbejdere med en ugentlig arbejdstid på mindst 8 timer og en anciennitet på 9 måneder
Skatteministeriet
1991/1 BSF 85 - Gældende
1991 BSF 85 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BYØKOLOGI
Folketinget
2013/1 LSF 43 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag
(Indførelse af forvaltningsrevision m.v.)

Undervisningsministeriet
CIR1H nr 66 af 29/09/2011 - Gældende
Cirkulære om størrelse af og udstyr af indsattes opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner
(Til kriminalforsorgens fængsler og arresthuse)

Justitsministeriet
2017/1 SF.L L 49 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) - L 49
Undervisningsministeriet
2016/1 BRB 63 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om, at elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU) får adgang til at købe ungdomskort
Folketinget
KEN nr 9404 af 26/06/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 51/2003
Justitsministeriet
2001/1 LSF 6 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>