Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9644 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
2009/1 SF.L L 47 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. oktober 2009) - L 47
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2000/1 SF L 213 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (29. marts 2001) - L 213
Arbejdsministeriet
2011/1 BSF 14 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af stofindtagelsesrum
Folketinget
2013/1 SF.L L 50 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (6. november 2013) - L 50
Kulturministeriet
2000/1 LF 136 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og andre love. (Ændring af reglerne om fleksjob, ledighedsydelse og sagsbehandling m.v.).
Socialministeriet
2007/2 SF.L L 19 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. november 2007) - L 19
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
FOU nr 1989.224 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Folketinget
AFG nr 9561 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Moms - Fast ejendom - Etablering af nye taglejligheder - Byggeret
Skatteministeriet
CIR nr 177 af 25/08/1977 - Gældende
Cirkulære om ejerlejligheder og om boligfællesskaber.
Erhvervsministeriet
2002/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning vedrørende politiets brug af begrebet husspektakler
Folketinget
1995/1 BSF 77 - Gældende
1995 BSF 77 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD FIKSERING AF SVIN
Folketinget
AFG nr 18488 af 10/06/1988 - Gældende
Hæverækkefølge - bil - virksomhedsskattelovens § 5 (* 1)
Skatteministeriet
2017/1 SF.L L 118 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. december 2017) - L 118
Justitsministeriet
AFG nr 9979 af 27/01/2015 - Gældende
Bindende Svar - Ikke afgiftsgodtgørelse efter mineralolieafgiftsloven for olie til afprøvning af scrubbere i skibsmotorer.
Skatteministeriet
BKI nr 59 af 22/05/1969 - Gældende
Bekendtgørelse af international konvention om lastelinier, 1966.(* 2)
Udenrigsministeriet
2003/1 LSV 213 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af privat udlejningsbyggeri, ligningsloven, lov om beskatning af visse pensionskapitaler m.v., lov om finansiel virksomhed og lov om tilsyn med firmapensionskasser
(Indførelse af tilskudsordning, opgørelse af boligbehov og ændring af tildelingskriterier m.v.)

Folketinget
2002/1 BSF 125 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket indsats mod tvangsægteskaber, bedre vilkår for integration af udenlandske ægtefæller og forenklede regler for familiesammenføring
Folketinget
1998/1 SF L 149 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. december 1998) - L 149
Folketinget
1994/1 BSF 120 - Gældende
1994 BSF 120 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD BRUG AF VÆKSTFREMMERE OG OM INDFØRELSE AF EN STATSKONTROLLERET, FRIVILLIG MÆRKNINGSORDNING FOR MEDICINFRI KØDPRODUKTER
Folketinget
KEN nr 9165 af 19/03/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0105
Justitsministeriet
2016/1 SF.L L 215 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. juni 2017) - L 215
Justitsministeriet
2016/1 SF.L L 23 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2016) - L 23
Erhvervs- og Vækstministeriet
CIR1H nr 11549 af 01/05/2015 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Betingede domme (§§ 56-61)
Justitsministeriet
1999/1 BTB 159 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at holde fast i kronen
Folketinget
KEN nr 10177 af 23/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Fikseret lejeindtægt virksomhedsejet ejendom
Skatteministeriet
SKR nr 11874 af 18/04/2001 - Gældende
Skrivelse med orientering om Lov sociale klausuler på offentlige tilskudsområder
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9027 af 01/05/2002 - Gældende
Ioniserende stråling - Vejledning om lægelig kontrol med arbejde med ioniserende stråling - At-vejledning D.7.3 - Maj 2002 - Erstatter At-anvisning nr. 4.3.1.1 af maj 1997
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 BTL 57 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Folketinget
1991/1 BSF 47 - Gældende
1991 BSF 47 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET PROGRAM FOR VIDEREUDVIKLING OG INTERNATIONALISERING AF FOLKESKOLEN
Folketinget
1990/1 BR 3 - Gældende
1990 BR 3 BERETNING OVER TILSYNETS BESØG PÅ VANGEDEHUSE NR 3 1990-91, 2. SAMLING
Folketinget
1986/1 BSF 72 - Gældende
1986 BSF 72 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OPRETTELSE AF ET CENTRALT OG LOKALE BØRNE- OG UNGDOMSRÅD SAMT LOKALE ÅBNE BØRNE- OG UNGDOMSRÅDGIVNINGER
Folketinget
KEN nr 4004 af 14/01/1992 - Gældende
Vandindtrængen i nybyggeri (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10507 af 12/05/2015 - Gældende
Påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSV 159 - Gældende
Forslag til Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet
Folketinget
1999/1 SF L 160 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (16. december 1999) - L 160
Folketinget
2017/1 SF.L L 208 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. marts 2018) - L 208
Justitsministeriet
1999/1 SF L 98 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. november 1999) - L 98
Undervisningsministeriet
2013/1 SF.L L 52 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (31. oktober 2013) - L 52
Undervisningsministeriet
2007/2 LF 58 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ophavsretsloven. (Overdragelse af ophavsret, digitalisering af kulturarven m.v.).
Kulturministeriet
VEJ nr 9396 af 08/08/2012 - Gældende
Vejledning til kommuner om deponering og rydning af indbo efter afdød plejehjemsbeboer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4026 af 07/10/1993 - Gældende
Mangler, syn og skøn, ansvarsfordeling
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2010/1 BSF 133 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om samlestalde og dyretransporter
Folketinget
2002/1 SF. L 219 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. april 2003) - L 219
Skatteministeriet
2012/1 SF.L L 185 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. marts 2013) - L 185
Kulturministeriet
ISP nr 2006.811 - Gældende
Inspektion af Bornholms Regionskommune
Folketinget
1986/1 BSF 151 - Gældende
1986 BSF 151 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF MULIGHEDERNE FOR OPRETTELSE AF MEDARBEJDEREJEDE VIRKSOMHEDER
Folketinget
2017/1 BTL 156 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede regler om udvisning af kriminelle udlændinge)
Folketinget
KEN nr 9638 af 26/09/2012 - Gældende
Hjemvisning af påbud om akustiske forhold i slagteri
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9143 af 26/03/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00616
Justitsministeriet
2007/2 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab
(Beregning og afgivelse af kontrolbud samt en kommunal styreform med økonomiudvalg og stående udvalg uden del i den umiddelbare forvaltning)

Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>