Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9826 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 15009 af 30/03/1992 - Gældende
Information og journalføring i forbindelse med platiskkirurgiske indgreb
Sundheds- og Ældreministeriet
2010/1 SF.L L 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. oktober 2010) - L 41
Undervisningsministeriet
2012/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en undersøgelse af muligheden for oprettelse af et partnerskab mellem Danmark og Grønland om udvikling af den grønlandske undergrund
Folketinget
2010/1 SF.L L 77 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. november 2010) - L 77
Skatteministeriet
1990/1 LSF 73 - Gældende
1990 LSF 73 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF PERSONSKATTELOVEN (OPHÆVELSE AF 6 PCT.-SKATTEN M.V.)
Folketinget
2015/1 LSF 75 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og lov om planlægning (Midlertidig indkvartering af flygtninge)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
2005/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Undervisningsministeriet
2012/1 BTL 119 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Folketinget
ISP nr 2002.656 - Gældende
Inspektion af Psykiatrisk Afdeling i Randers
Folketinget
2017/1 SF.L L 156 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2018) - L 156
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1998/1 SF L 221 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. april 1999) - L 221
Folketinget
2003/1 SF L 43 og B 25 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. oktober 2003) - L 43 og B 25
Folketinget
2005/1 SF. L 154 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. februar 2006) - L 154
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 LF 190 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).
Justitsministeriet
2003/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om sektorforskningsinstitutioner
Folketinget
KEN nr 9161 af 16/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00235
Justitsministeriet
2013/1 SF.L L 41 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. oktober 2013) - L 41
Undervisningsministeriet
2007/1 BSF 24 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om FN’s konvention mod rekruttering, brug, finansiering og træning af lejesoldater
Folketinget
SKR nr 9267 af 28/04/2009 - Gældende
Skrivelse om Hvor kan pantefogeden foretage udlæg for ejendomsskatter - styresignal
Skatteministeriet
2013/1 SF.L L 189 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. april 2014) - L 189
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
KEN nr 12338 af 31/12/2000 - Gældende
Klage over forsinket operation med fjernelse af galdeblæren
Sundheds- og Ældreministeriet
2006/1 SF. L 171 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. februar 2007) - L 171
Undervisningsministeriet
2018/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af gymnasiedistrikter
Folketinget
CIR nr 195 af 20/11/2001 - Gældende
Cirkulære om myndighedernes indberetning til Statens Arkiver m.v.
(Tilsynscirkulæret)

Kulturministeriet
1986/1 BTL 133 - Gældende
1986 BTL 133 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS UDDANNELSESSTØTTE (INDFØRELSE AF NY STØTTESTRUKTUR, AFSKAFFELSE AF STATSLÅN, ØGEDE SATSER, SLUTSTIPENDIER OG LÅNELOFT FOR STATSGARANTEREDE STUDIELÅN) NR L 133 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 720
Folketinget
KEN nr 10514 af 20/06/2006 - Gældende
Klage over manglende udredning af patient med voldsomme epileptiske anfald
Sundheds- og Ældreministeriet
1986/1 LSF 104 - Gældende
1986 LSF 104 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DELPENSION (AFSKAFFELSE AF 70 PCT. SATSEN)
Folketinget
VEJ nr 9002 af 15/01/2008 - Gældende
Vejledning til skolerne om annoncering af grundforløbspakker
Undervisningsministeriet
2000/1 BSF 164 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af en arbejdsmiljøhøjskole
Folketinget
1998/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om etablering af adgang til overdragelse af aktier fra aktionærer til iværksættere med henblik på at styrke incitamentet til at stifte og drive nye selskaber
Folketinget
2001/1 SF L 55 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. oktober 2001) - L 55
Erhvervsministeriet
2004/2 SF. L 93 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 93
Miljøministeriet
2012/1 BSF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fjernelse af transkønnede fra sygdomslisten over psykiske lidelser
Folketinget
CIR nr 61 af 10/04/1954 - Gældende
Cirkulære om en overenskomst med det britiske statssamfund om fredning af og tilsyn med krigsgrave (Til stiftsøvrighederne)
Kirkeministeriet
KEN nr 18089 af 05/03/1991 - Gældende
Ejendomsvurdering - benyttelseskode - helårshus på lejet grund i haveforening. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9522 af 20/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ej medhold - kompetence - reklamer - retlig interesse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne om Syrien
Folketinget
VEJ nr 10001 af 11/02/1997 - Gældende
Vejledning om brandudrustninger (* 1)
Erhvervsministeriet
CIR nr 13475 af 14/12/1988 - Gældende
Kødkonservesdåser og kartoner til UN/FAO World Food Programme
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 4120 af 27/12/1996 - Gældende
Vejledning om udlejning af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1986/1 LSF 76 - Gældende
1986 LSF 76 FORSLAG TIL LOV OM OPRETTELSE AF ET ETISK RÅD OG REGULERING AF VISSE BIO-MEDICINSKE FORSØG
Folketinget
UDT nr 9669 af 18/08/2014 - Gældende
2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt
Folketinget
KEN nr 9892 af 10/10/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9741 af 30/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - kommuner - uddannelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10080 af 01/09/2005 - Gældende
Arbejdspladsvurdering, når virksomheden også har ansatte, der arbejder i udlandet
Beskæftigelsesministeriet
2001/2 BTL 139 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
(Forbedret vidnebeskyttelse)

Folketinget
2005/1 BSF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om
Folketinget
KEN nr 9269 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-282
Justitsministeriet
VEJ nr 10281 af 21/12/2017 - Gældende
At-vejledning D.6.1-5 om støj
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9401 af 06/05/2019 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til behandlingstilbud til børn og unge fra familier med stof- eller alkoholmisbrug
Børne- og Socialministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>