Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
BKI nr 26 af 22/03/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes ratifikation af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet
Udenrigsministeriet
BKI nr 70 af 30/08/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes stilling til traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet.
Udenrigsministeriet
CIS nr 9430 af 17/09/1982 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om rekognoscering efter egnede rum til supplerende offentlige beskyttelsesrum (Til samtlige kommunalbestyrelser i kommuner uden udvidet hjælpetjeneste)
Forsvarsministeriet
BKI nr 74 af 21/08/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktat af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet.
Udenrigsministeriet
BKI nr 10 af 23/02/1981 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet
Udenrigsministeriet
BKI nr 111 af 12/09/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktaten af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet
Udenrigsministeriet
BKI nr 67 af 24/08/1967 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af traktat af 5. august 1963 om forbud mod kernevåbenforsøg i atmosfæren, det ydre rum og under vandet.
Udenrigsministeriet
2017/1 BTB 84 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om lokale folkeafstemninger om kunst i det offentlige rum og omlægning af systemet med hædersydelse
Folketinget
BKI nr 37 af 17/03/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 84 af 09/10/1980 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 109 af 15/11/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 95 af 10/10/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomst af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum.
Udenrigsministeriet
BKI nr 67 af 23/08/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
Udenrigsministeriet
BKI nr 116 af 13/12/1976 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af overenskomsten af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum.
Udenrigsministeriet
BKI nr 23 af 13/08/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse m.v. af Konventionen af 22. april 1968 om bistand til astronauter, hjemsendelse af astronauter og tilbagelevering af genstande opsendt i det ydre rum
Udenrigsministeriet
2016/1 LF 73 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love. (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.).
Justitsministeriet
BKI nr 17 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks opsigelse af overenskomst af 26. maj 1979 om astrofysisk samarbejde
Udenrigsministeriet
2016/1 BTL 73 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Folketinget
2016/1 LSV 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Folketinget
2016/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
VEJ nr 10005 af 09/06/1994 - Gældende
Vejledning om installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter (* 1)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10017 af 28/12/1976 - Gældende
Vejledning vedrørende udførelse og afprøvning af fast installerede anlæg for ildslukkende luftarter til brandbekæmpelse i skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9654 af 24/11/2004 - Gældende
Vejledning om fastinstallerede brandslukningsanlæg med aerosoler som slukningsmiddel
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10670 af 01/12/2008 - Gældende
Akustik i arbejdsrum - At-vejledning A.1.16 - December 2008 - Erstatter At-anvisning nr. 1.1.0.1 af november 1995
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9228 af 20/05/2008 - Gældende
Godtgørelse af energiafgift – ventilationssystem medbefugtning
Skatteministeriet
VEJ nr 9515 af 09/07/2014 - Gældende
Vejledning om konstruktion af CO2-anlæg
Erhvervsministeriet
ISP nr 2005.918 - Gældende
Inspektion af venterum i Grindsted
Folketinget
CIS nr 9506 af 19/11/1986 - Gældende
Civilforsvarsstyrelsens cirkulærskrivelse om orientering om beskyttelsesrum
Forsvarsministeriet
KEN nr 10311 af 30/06/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 130-10 om merudgifter - ekstra varme - muskelsvind
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9560 af 28/06/2012 - Gældende
Afslag på dispensation fra kravet om øvre redningsrum for elevatorer
Erhvervsministeriet
KEN nr 9082 af 15/12/2011 - Gældende
Hjemvisning af afgørelse om at sikre at de akustiske forhold i et lastvognsværksted er tilfredsstillende
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 8 af 28/01/1953 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den internationale arbejdskonference under dens 32. møde i Geneve den 18. juni 1949 vedtagne konvention angående skibsmandskabets opholdsrum om bord (revideret 1949). (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9300 af 02/12/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Godtgørelse af olieafgift for strålevarme på vægge i frysehus.
Skatteministeriet
KEN nr 10001 af 27/05/1971 - Gældende
Garantibestemmelser (* 1)
Erhvervsministeriet
2002/1 LSF 109 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om beskyttelsesrum
(Smidiggørelse af reglerne for opførelse og indretning af sikringsrum m.v. og forlængelse af klargøringsfristen for sikringsrum)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
DOM nr 3010 af 07/04/1988 - Gældende
Bod 1.2.2.2., bodsnedsættelse/fritagelse ikke sket 1.2.3.2. bodsnedsættelse ikke sket. Særoverenskomst.(* 1) (* 2) Sædvanlig bod for arbejdsnedlæggelse, da denne ikke fandtes at være rimelig begrundet i arbejdsmiljøet. Dansk Arbejdsgiverforening for Elektroinstallatørernes Landsforening ELFO for C. Nielsen & Søn A/S, Frederikshavn, på arbejdspladsen Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, Frederikshavn, (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund for et antal medlemmer af dette forbund. (konsulent Leo Lybæk Hansen) og Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Ørskov Christensens Staalskibsværft A/S, Frederikshavn (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark, Dansk Metalarbejderforbund og Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark for et antal medlemmer af disse forbund. (konsulent Leo Lybæk Hansen) Dommere: Bredmose, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Lillian Knudsen, Mads Kofod, Jørgen Pedersen og Wahl.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10481 af 23/10/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - sport - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 4039 af 02/10/1990 - Gældende
Tvist om mangler ved et klinkegulv. (*1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4050 af 29/10/1982 - Gældende
Lukning af altaner-Redningsåbninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2015/1 SF.L L 128 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2016) - L 128
Uddannelses- og Forskningsministeriet
FOU nr 2007.459 - Gældende
Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
1992/1 LSF 133 - Gældende
1992 LSF 133 FORSLAG TIL LOV OM BESKYTTELSESRUM
Folketinget
KEN nr 10259 af 18/08/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00795
Justitsministeriet
KEN nr 10045 af 28/11/1990 - Gældende
En kasse med særlig konstruktion kunne ikke begrunde meddelelse af patent, da kassen ikke adskilte sig væsentligt fra kendt teknik
Erhvervsministeriet
KEN nr 10098 af 22/04/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 22. april 2002 vedr. godtgørelse for olie og CO2-afgift for virksomhed der udførte undervognsbehandling.
Skatteministeriet
VEJ nr 10086 af 01/09/2005 - Gældende
Velfærdsforanstaltninger på faste arbejdssteder
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10108 af 15/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15. marts 2002 vedr. godtgørelse af olie- og kuldioxidafgift.
Skatteministeriet
VEJ nr 10936 af 01/08/2007 - Gældende
Arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.11 - Juni 2007 - Erstatter august 2004
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BSF 65 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod udsendelse af porno på ukodede betalingsfri tv-kanaler
Folketinget
KEN nr 9757 af 25/01/2009 - Gældende
Ej tilladt at ryge på et socialt værested med flere opholdsrum
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>