Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9826 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>

 
KEN nr 9095 af 02/02/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om, at den projekterende skal sikre, at reglerne i arbejdsmiljølovgivningen kan overholdes i forbindelse med projektets gennemførelse
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2006 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2006 Q. RETSSIKKERHEDSLOVEN
Skatteministeriet
2005/1 LSF 112 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse
(Overførelse af kompetence i forbindelse med klassificering af skibe som affald mv.)

Miljøministeriet
KEN nr 9385 af 08/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ansættelse - afskedigelse - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2004/1 SF. L 161 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (12. januar 2005) - L 161
Undervisningsministeriet
1998/1 BTB 14 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en værdikommission
Folketinget
1992/1 BTL 329 - Gældende
1992 BTL 329 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KONGERIGET DANMARKS HYPOTEKBANK OG FINANSFORVALTNING (ÆNDRING AF BESTEMMELSER OM BANKENS UDLÅN OG PERSONALE) NR L 329 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
1999/1 SF L 170 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. januar 2000) - 170
Miljøministeriet
1987/1 BSF 40 - Gældende
1987 BSF 40 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM OFFENTLIGGØRELSE AF POLITISKE PARTIERS REGNSKABER
Folketinget
1996/1 BSF 121 - Gældende
1996 BSF 121 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KOMMUNAL STØTTE TIL TVINDSKOLER ELLER TIDLIGERE TVINDSKOLER, DER ER OMDANNET TIL NYE SKOLER
Folketinget
UDT nr 11257 af 30/03/2000 - Gældende
Erstatning for skade på fast ejendom. Eget arbejde.
Skatteministeriet
2007/2 SF.L L 167 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. marts 2007) - L 167
Skatteministeriet
2008/1 SF.L L 208 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (22. april 2009) - L 208
Indenrigs- og Socialministeriet
KEN nr 9020 af 20/06/2011 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 408 af 1. maj 2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 2014.0021 - Gældende
2014-21. Afslag på aktindsigt i arbejdspladsvurderinger. Interne dokumenter. Ekstraheringspligt
Folketinget
STV nr 20022 af 01/01/2007 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2007 Q. RETSSIKKERHEDSLOVEN
Skatteministeriet
2000/1 BTL 210 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om social service
Folketinget
1992/1 LSF 155 - Gældende
1992 LSF 155 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN OG LOV OM SOCIAL BISTAND (OPHOLDSTILLADELSE TIL MINDREÅRIGE UDLÆNDINGE M.V.)
Folketinget
1987/1 LSF 224 - Gældende
1987 LSF 224 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF RETSPLEJELOVEN (LEGEMSINDGREB)
Folketinget
KEN nr 12301 af 12/09/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/2001
Justitsministeriet
2012/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af forskelsbehandlingsloven
Folketinget
BKI nr 15 af 22/03/1954 - Gældende
Bekendtgørelse om en i København den 22. februar 1954 undertegnet overenskomst om Det britiske Statssamfunds krigsgrave og -mindesmærker i Danmark
Udenrigsministeriet
KEN nr 18559 af 04/08/1988 - Gældende
Renter - dødsbo - tilgodehavende. (* 1)
Skatteministeriet
2010/1 BRB 45 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk rådgivning af abortsøgende
Folketinget
2004/2 SF. L 135 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (1. april 2005) - L 135
Undervisningsministeriet
KEN nr 10648 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 114/1999
Justitsministeriet
2015/1 BSF 83 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af muligheden for at etablere private pasningsordninger
Folketinget
SKR nr 11373 af 24/06/1992 - Gældende
AIDS-personalepolitik
Justitsministeriet
1998/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et udviklingsprogram for fremtidens ungdomsuddannelser
Undervisningsministeriet
2010/1 SF.L L 172 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (23. marts 2011) - L 172
Undervisningsministeriet
KEN nr 9966 af 26/09/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse N-1-03 om fleksjob - hvilende førtidspension
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 BTL 58 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love
(Ændringer som følge af gradvis forhøjelse af efterløns- og folkepensionsalderen m.v.)

Folketinget
2005/1 LSF 3 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af Danmarks Riges Grundlov
(Vedrørende grundlovens § 2)

Folketinget
2006/1 BSF 127 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et nationalt netværk for undervisning af børn med særlige talenter eller forudsætninger
Folketinget
1992/1 BSF 18 - Gældende
1992 BSF 18 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AKTIVERING AF ERHVERVSPASSIVE
Folketinget
KEN nr 9403 af 30/05/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-156
Justitsministeriet
2008/1 BSF 130 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opkøb og destruktion af CO2-kvoter
Folketinget
2016/1 SF.L L 105 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. december 2016) - L 105
Justitsministeriet
2009/1 BTL 108 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer
(Udskydelse af tidspunktet for revision af loven)

Folketinget
2000/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven
Skatteministeriet
2002/1 BTB 143 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af de i Bruxelles den 26. marts 2003 undertegnede protokoller om Bulgariens, Estlands, Letlands, Litauens, Rumæniens, Slovakiets og Sloveniens tiltrædelse af Den Nordatlantiske Traktat
Folketinget
2000/1 BTL 190 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse
Folketinget
KEN nr 9821 af 18/05/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - er handicap - sagsbehandling - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2005.0929 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben den 17. januar 2005 - Opfølgning
Folketinget
VEJ nr 114 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om drift af almene boliger m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2004/2 SF. L 47 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. februar 2005) - L 47
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2010/1 BSF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en børneombudsmand
Folketinget
2004/1 SF. L 77 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. november 2004) - L 77
Kulturministeriet
2003/1 SF. L 237 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (28. april 2004) - L 237
Skatteministeriet
1986/1 BSF 147 - Gældende
1986 BSF 147 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM GENOPRETTELSE AF TOGTRAFIKKEN FOR PASSAGERER MELLEM GRENÅ OG RANDERS
Folketinget<<    < ..|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|.. >    >>