Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9740 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9976 af 30/04/2015 - Gældende
Afgørelse med hjemvisning af påbud om ventilation ved opvaskemaskine
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10936 af 01/08/2007 - Gældende
Arbejdsrum på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.11 - Juni 2007 - Erstatter august 2004
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20116 af 01/01/2000 - Gældende
VEJLEDNING OM BEREGNING AF PERSONLIGE INDKOMSTSKATTER 2000
Skatteministeriet
KEN nr 9501 af 20/09/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. september 2002 vedr. Godtgørelses af olie- og kuldioxidafgift
Skatteministeriet
KEN nr 11161 af 16/12/1999 - Gældende
Olie- og CO2-afgift
Skatteministeriet
2002/1 LSF 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Kulturministeriet
UDT nr 10004 af 05/07/1990 - Gældende
Skibe uden lugedæksler
Erhvervsministeriet
KEN nr 9569 af 02/06/2017 - Gældende
Fastholdelse af afslag på dispensation for opstillingen af en dampkedel med et produkttal større end 100.000 bar x liter i det indrettede og fremviste kedelrum i ny fabrik
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9544 af 24/09/2002 - Gældende
Rumhøjde i arkitektfirma
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11091 af 10/09/1999 - Gældende
Rumopvarmning
Skatteministeriet
BKI nr 88 af 17/07/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention af 1966 om opholdsrum i fiskefartøjer (* 1)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9292 af 05/05/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 20-15 om rengøring - kvalitetsstandard - serviceniveau - areal - konkret vurdering
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10152 af 06/08/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 6. august 2002 vedr. Momspligt hundecenter udlejning af staldplads
Skatteministeriet
AFG nr 9708 af 26/06/2018 - Gældende
Godtgørelse - opvarmning og befugtning - produktionslokaler, pakkeri, rå- og færdigvarelager
Skatteministeriet
ISP nr 1990.114 - Gældende
Inspektionsbesøg i arresthuset og detentionen i Silkeborg.
Folketinget
KEN nr 10900 af 29/09/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-36-06 om bilstøtte - særlig indretning - udmåling - billigst egnet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10148 af 02/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 2. oktober 2002 vedr. Momspligt opbevaring af bohave momstilsvar med tilbagevirkende kraft
Skatteministeriet
KEN nr 18859 af 25/10/1989 - Gældende
Afskrivning - bygningsbestandel - løsøre (* 1)
Skatteministeriet
2002/1 SF. L 161 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. februar 2003) - L 161
Kulturministeriet
KEN nr 9875 af 25/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Arbejdsværelse i hjemmet
Skatteministeriet
SKR nr 4009 af 22/04/1986 - Gældende
Vedrørende forenkling af byggesagsbehandlingen for visse kategorier af erhvervsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1994/1 LSF 210 - Gældende
1994 LSF 210 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGIAFGIFT AF MINERALOLIEPRODUKTER M.V., LOV OM AFGIFT AF STENKUL, BRUNKUL OG KOKS M.V. OG LOV OM AFGIFT AF ELEKTRICITET (VIRKSOMHEDERS BETALING AF AFGIFT AF RUMVARME M.V.)
Folketinget
VEJ nr 11082 af 11/01/2000 - Gældende
Vejledning om installation af åbne sprinkleranlæg/vandtågeanlæg i maskinrum i skibe under 24 meter
Erhvervsministeriet
AFG nr 18921 af 19/12/1989 - Gældende
Ejendomsvurdering- Alarmanlæg (* 1)
Skatteministeriet
2010/1 BSF 43 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af knivloven
Folketinget
RGL nr 12 af 28/01/1921 - Gældende
Forsigtighedsregler vedrørende Brugen og Opbevaringen af de Sprængstoffer, paa hvilke Lov af 7. April 1899 §§ 1-8 er anvendelige.
Justitsministeriet
KEN nr 9654 af 29/04/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 29. april 2003 vedr. Godtgørelse af olie- og CO
Skatteministeriet
1996/1 LSF 218 - Gældende
1996 LSF 218 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE M.V.(JUSTERING AF RUMVARMEAFGIFTEN M.V.)
Folketinget
VEJ nr 10010 af 28/08/1995 - Gældende
Vejledning om installation af åbne batterier i danske skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 18537 af 28/08/1990 - Gældende
Pensionsbeskatning - kapitalpension - virksomhedsunderskud. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9754 af 27/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. genoptagelse - afgiftstilsvar - CO2 afgiftsgodtgørelse
Skatteministeriet
1994/1 BTL 210 - Gældende
1994 BTL 210 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ENERGIAFGIFT AF MINERALOLIEPRODUKTER M.V., LOV OM AFGIFT AF STENKUL, BRUNKUL OG KOKS M.V. OG LOV OM AFGIFT AF ELEKTRICITET (VIRKSOMHEDERS BETALING AF AFGIFT AF RUMVARME M.V.) NR L 210 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
ISP nr 2003.1017 - Gældende
Inspektion af venterum på politistationen i Esbjerg
Folketinget
KEN nr 9123 af 08/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afgift. Elforbrug i transformerstation.
Skatteministeriet
ISP nr 1998.598 - Gældende
Inspektion af Kofoedsminde
Folketinget
ISP nr 1998.549 - Gældende
Inspektion af Observationshjemmet Sønderbro
Folketinget
ISP nr 2003.1025 - Gældende
Inspektion af Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling F på Bispebjerg Hospital
Folketinget
KEN nr 10321 af 05/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5/11 2003 vedr. godtgørelse af elektricitesafgift på campingplads med udlejning af hytter samt Put & Take fiskesøer.
Skatteministeriet
FOU nr 1981.150 - Gældende
Inspektion af statsfængslet i Ringe
Folketinget
ISP nr 2004.802 - Gældende
Inspektion af Den nye Ungeinstitution Grenen
Folketinget
KEN nr 9285 af 17/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelsen vedr. godkendelse af indretning af lastbil til transport af idrætsudstyr
Skatteministeriet
VEJ nr 10820 af 01/08/2007 - Gældende
Ventilation på faste arbejdssteder - Vejledning om krav til procesventilation - At-vejledning A.1.1 - Maj 2001 - Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.8 af september 1999 - 2. udgave, august 2007
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 115 af 06/07/1998 - Gældende
Tillæg til vejledning om udlejning af almene boliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2000/1 BTL 213 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om arbejdsmiljøcertifikat til virksomheder og om statstilskud til virksomheder med certifikat
Folketinget
ISP nr 1999.621 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Køge
Folketinget
FOU nr 2005.527 - Gældende
Tilbagebetaling af tilskud udbetalt i strid med internt fastsat regel
Folketinget
KEN nr 10535 af 19/12/2007 - Gældende
Påbud om hindring af unødig støj fra server hos praktiserende læge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10474 af 20/12/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 94-16 om kontant tilskud - rådighedstimer - praktisk hjælp og personlig pleje
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1996/1 LSF 218 - Gældende
1996 LSF 218 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF ELEKTRICITET
Folketinget
ISP nr 2004.729 - Gældende
Inspektion af Sct. Hans Hospital
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>