Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9689 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
VEJ nr 14013 af 01/12/1995 - Gældende
Rotter og skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
1996/1 LSF 218 - Gældende
1996 LSF 218 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE M.V.(JUSTERING AF RUMVARMEAFGIFTEN M.V.)
Folketinget
2016/1 BSF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
Folketinget
VEJ nr 9005 af 01/06/2001 - Gældende
Naturgasanlæg - Vejledning om konstruktion, fremstilling, vedligeholdelse og drift af naturgasanlæg som tillæg til GPTC-Guide for Gas Transmission and Distribution Piping Systems, 1998 - At-vejledning F.0.1 - Juli 2001
Beskæftigelsesministeriet
ISP nr 2008.693 - Gældende
Inspektion af SvømmeCenter Falster
Folketinget
KEN nr 9206 af 27/04/2016 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at der ikke ryges indendørs på overdækket serveringssted på virksomhedens adresse
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 SF L 149 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (31. januar 2001) - L 149
Socialministeriet
2000/1 SF L 136 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. december 2000) - L 136
Socialministeriet
ISP nr 2006.0315 - Gældende
Inspektion af venterum i Grindsted den 14. september 2005 - Opfølgning
Folketinget
2017/1 BTL 219 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
Folketinget
1992/1 LSF 25 - Gældende
1992 LSF 25 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM INDKOMSTBESKATNING AF SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE (VIRKSOMHEDSSKATTELOVEN) M.V. (OVERSKYDENDE VIRKSOMHEDSSKAT)
Folketinget
STV nr 20022 af 01/01/1992 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1992 1351 MN. FRADRAGSRET FOR SKURBY/CONTAINERBY
Skatteministeriet
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
UDT nr 12316 af 10/09/2001 - Gældende
Præcisering af godtgørelsesregler vedr. malekabiner og undervognsbehandling
Skatteministeriet
2005/1 BSF 72 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om alles ret til røgfri luft
Folketinget
VEJ nr 10006 af 10/06/1996 - Gældende
Vejledning om sikkerhedsinstruktion til passagerer i skibe (* 6)
Erhvervsministeriet
DOM nr 3677 af 14/09/1989 - Gældende
Bod 2.3.1. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Arbejdsgivers bodsansvar i øvrigt Overenskomstbrud og bod pålagt Bod for manglende skur-faciliteter.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod HO Byggefagenes Mesterforening for Roskilde Tømrer- og Snedker ApS (advokat Henrik Uldal)
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9514 af 09/07/2014 - Gældende
Vejledning om vedligehold og eftersyn af fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg
Erhvervsministeriet
VEJ nr 10085 af 01/09/2005 - Gældende
Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-vejledning A.1.14 August 2005
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9988 af 20/05/2004 - Gældende
Indberetning af fejlmedicinering samt udfærdigelse af instruks vedrørende medicinhåndtering
Sundheds- og Ældreministeriet
ISP nr 2000.625 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Rønne
Folketinget
1987/2 LSF 31 - Gældende
1987 LSF 31 FORSLAG TIL LOV OM MIDLERTIDIGT HUSLEJESTOP FOR ERHVERVSLEJEMÅL
Folketinget
KEN nr 10482 af 27/09/2007 - Gældende
Velfærdsforanstaltninger for graveren ved kirke
Beskæftigelsesministeriet
1994/1 LSF 211 - Gældende
1994 LSF 211 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF NATURGAS OG BYGAS
Folketinget
2015/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at standse tabet af biodiversitet ved Danmarks kyster
Folketinget
ISP nr 2005.746 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel
Folketinget
UDT nr 12513 af 05/11/2001 - Gældende
Udtalelse om lovligheden af en kommunes nedlæggelse af et plejecenter uden supplerende høring af ældrerådet i medfør af § 30, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2002/1 LSV 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Folketinget
KEN nr 9471 af 22/03/2013 - Gældende
Hjemvisning af påbud om autoriseret arbejdsmiljørådgiver (p-enheder) mv.
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 TBL 138 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald
(Dækning af udgifter til genhusning, opmagasinering og flytning samt udbedring af skimmelsvamp m.v.)

Folketinget
VEJ nr 9109 af 07/03/2018 - Gældende
At-vejledning A.1.2-1 om indeklima
Beskæftigelsesministeriet
2005/1 BTL 136 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre
Folketinget
2012/1 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om offentlighed i forvaltningen
Folketinget
1999/1 LSV 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer
Folketinget
KEN nr 9193 af 25/02/2010 - Gældende
Påbud om straks at sikre mod recirkulation af asbestforurenet luft
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9559 af 02/09/2011 - Gældende
Ophævelse af påbud om undersøgelse af ventilationsforhold
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer
Socialministeriet
KEN nr 9196 af 28/04/2008 - Gældende
Afgørelse af klage - stadfæstelse af afgørelse om fratagelse af autorisation til tilvirkning af spirer
Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9480 af 18/02/2003 - Gældende
Beskatning ved afståelse af loft i ejendom med ejerlejligheder
Skatteministeriet
ISP nr 2002.584 - Gældende
Inspektion af Fængselsafdelingen Kærshovedgård
Folketinget
1985/1 BSF 116 - Gældende
1985 BSF 116 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF GØGFRI MILJØER
Folketinget
VEJ nr 9784 af 13/09/2019 - Gældende
Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder Vejledningen handler om de krav og vejledende retningslinjer, der gælder ved opstilling af trykbærende udstyr.
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11161 af 08/12/2015 - Gældende
Styresignal om underskudsrækkefølgen i sambeskatning
Skatteministeriet
KEN nr 10063 af 02/10/2008 - Gældende
Uvedkommende genstande måtte ikke opbevares i teknikrum til en elevator
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9147 af 01/02/2005 - Gældende
At-vejledning A.1.12 - Temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder Marts 2005
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9301 af 22/09/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. elselskabs elforbrug til elvandvarmere mv.
Skatteministeriet
KEN nr 10748 af 30/10/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 213-09 om merudgifter - boligudgifter - hjælperværelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BST nr 25035 af 31/03/1978 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.073-1 om medtagelse og forvaltning m.m. af uberigtigede (ufortoldede) varer i søværnets skibe.
Forsvarsministeriet
KEN nr 9116 af 13/02/2019 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre at der ikke ryges indendørs på et serveringssted
Økonomi- og Indenrigsministeriet
ISP nr 2003.936 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Ålborg
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>