Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9685 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2015/1 SF.L L 138 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (26. februar 2016) - L 138
Kulturministeriet
1997/2 BSF 30 - Gældende
1997 BSF 30 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF EN KOMMISSION FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER
Folketinget
2002/1 BTL 130 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
(Bedre indskoling og styrkelse af fagligheden i folkeskolens undervisning)

Folketinget
2013/1 LF 66 - Gældende
Forslag til lov om internetdomæner.
Erhvervs- og Vækstministeriet
2018/1 BSF 149 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af pebersprayordningen
Folketinget
KEN nr 10576 af 28/08/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 BF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner.
Undervisningsministeriet
ISP nr 2005.1213 - Gældende
Inspektion af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsler den 13. december 2004 - Opfølgning
Folketinget
2013/1 SF.L L 15 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (2. oktober 2013) - L 15
Social-, Børne- og Integrationsministeriet
1996/1 LSF 63 - Gældende
1996 LSF 63 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (FORENKLING AF VIRKSOMHEDSORDNINGEN, AFSKAFFELSE AF 25 PCT.S TILLÆGGET M.V.)
Folketinget
KEN nr 9759 af 26/02/2009 - Gældende
Rygeforbud - værtshus - sceneareal medregnes i serveringsarealet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10183 af 13/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. november 2002 vedr. Olie- og CO
Skatteministeriet
SKR nr 9600 af 14/06/2016 - Gældende
Skadesforsikringsafgift af vejhjælpsabonnementer - beregningsgrundlag - styresignal
Skatteministeriet
AFG nr 10170 af 18/12/2018 - Gældende
Moms - Donation til opførelse af kirkerum
Skatteministeriet
UDT nr 10023 af 17/07/1978 - Gældende
Generel sammenligning mellem to varehuse. Sammenlignende reklame. (* 1)
Erhvervsministeriet
1999/1 LF 166 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer. (Om sammensætningen af de sociale nævn m.v., Det Rådgivende Praksisudvalg, Det Sociale Råd, advokatbistand, psykologers tavshedspligt m.v.).
Socialministeriet
KEN nr 10582 af 05/12/2017 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 a - godtgørelse til efterladte, nævnets j.nr. 16-520-10403 og 16-520-10295
Justitsministeriet
1992/1 BTL 133 - Gældende
1992 BTL 133 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM BESKYTTELSESRUM NR L 133 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2012/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning
Kulturministeriet
KEN nr 9299 af 02/05/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-22-02 om boligindretning - boligskift - nyopført hus - hjælperværelse - muskelsvind - hjælpeordning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 SF. L 191 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. marts 2007) - L 191
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 9073 af 27/10/2011 - Gældende
Påbud til autoværksted om effektiv procesudsugning til forbehandling i form af spartling, indeholdende styren
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9151 af 12/03/2002 - Gældende
Afgørelse fra spillenævnet afslag på etablering af spillehal kommunalbestyrelsens fortolkning af kommuneplanen retningslinier for detailhandel
Skatteministeriet
ISP nr 2005.721 - Gældende
Inspektion af Anstalten ved Herstedvester
Folketinget
VEJ nr 13287 af 27/06/1989 - Gældende
Vejledning vedrørende administration af dispensationssager i tiden indtil 1. september 1989, som følge af lov nr. 381 af 7. juni 1989
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9724 af 01/07/2016 - Gældende
Fastholdelse af afgørelsen om overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningens regler om stabilisering af genstande, som ved væltning kan udgøre en risiko for sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod brug af markante religiøse symboler for elever og undervisere i folkeskolen
Folketinget
VEJ nr 9919 af 01/12/2002 - Gældende
Produktvalg til bygningsmalearbejde At-vejledning C.0.10 December 2002
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 SF.L L 102 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. december 2010) - L 102
Justitsministeriet
2016/1 SF.L L 160 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (15. marts 2017) - L 160
Kirkeministeriet
KEN nr 10769 af 01/12/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 234-09 om arbejdsskade - erhvervssygdom - passiv rygning - lungekræft
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 LF 131 - Gældende
Forslag til lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1996/1 BTL 218 A - Gældende
1996 BTL 218A BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE ENERGIAFGIFTSLOVE M.V. (JUSTERING AF RUMVARMEAFGIFTEN M.V.) NR L 218 A 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2011/1 SF.L L 15 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (10. november 2011) - L 15
Miljøministeriet
VEJ nr 12432 af 08/02/2001 - Gældende
Vejledning om fleksible udlejningsregler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 4018 af 07/04/1988 - Gældende
Tvist vedr. indklagedes udførelse af hvervet som byggeleder ved en udvidelse af klagerens skole. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
ISP nr 2003.1068 - Gældende
Inspektion af Amtsgården i Vestsjællands Amt
Folketinget
KEN nr 11109 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - fertilitetsbehandling - ansættelse - medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9195 af 25/02/2010 - Gældende
Kontrolanordning (alarm), som viser utilstrækkelig funktion af ventilationsanlæg, skal placeres hensigtsmæssigt
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 SF.L L 132 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. februar 2017) - L 132
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10044 af 23/01/1995 - Gældende
Patentdirektoratets afslag på ansøgning om patent på en rørmuffe og dens anvendelse stadfæstet af Patentankenævnet.
Erhvervsministeriet
ISP nr 2005.867 - Gældende
Inspektion af Bostedet Solstriben
Folketinget
2003/1 SF. L 196 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (24. marts 2004) - L 196
Undervisningsministeriet
KEN nr 9625 af 05/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 5. marts 2003 vedr. Godtgørelse af energiafgifter - transportvirksomhed
Skatteministeriet
KEN nr 9423 af 01/06/2011 - Gældende
Ophævelse af påbud om toilet-, spiseplads- og garderobe i en café
Beskæftigelsesministeriet
CIS nr 9622 af 01/11/2004 - Gældende
Forskrift om ændring af Tekniske forskrifter for Fyrværkeri
Forsvarsministeriet
ISP nr 2011.0224 - Gældende
Inspektion af Skole- og behandlingshjemmet Emdrupgård den 24. februar 2011
Folketinget
1990/2 LSF 89 - Gældende
1990 LSF 89 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJE OG LOV OM MIDLERTIDIG REGULERING AF BOLIGFORHOLDENE (LEJEFASTSÆTTELSE I EN- OG TOFAMILIESHUSE OG EJERLEJLIGHEDER, DER UDLEJES TIDSBEGRÆNSET)
Folketinget
1999/1 SF L 264 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (30. marts 2000) - L 264
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
KEN nr 10214 af 03/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>