Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9688 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9202 af 07/05/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00243
Justitsministeriet
FOU nr 2014.0038 - Gældende
2014-38. Inspektion af handicaptilgængeligheden på afstemningssted ved kommunalvalg
Folketinget
KEN nr 9981 af 21/12/2005 - Gældende
Dispensation fra forbud mod indtagelse og opbevaring af drikkevarer
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10107 af 13/03/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2002 vedr. momstilsvar og godtgørelse af el-afgift
Skatteministeriet
KEN nr 9159 af 28/01/2011 - Gældende
Forbud mod at ryge indendørs i fællesarealerne i to bosteder knyttet til en institution for unge mellem 16 og 25 år
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20088 af 01/01/1997 - Gældende
DØDSBOBESKATNING 1997 AFSNIT BK
Skatteministeriet
KEN nr 11513 af 19/02/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 9613 af 12/08/2011 - Gældende
Afgørelse af klage - Krydsoverensstemmelse, nedsættelse af landbrugsstøtte
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9606 af 04/07/2019 - Gældende
Køle-smøremidler Vejledningen handler om de sundhedsfarer og gener, der kan være ved arbejde med køle-smøremidler, og om de foranstaltninger, der skal træffes for at imødegå dem.
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11793 af 01/01/2001 - Gældende
Vejledning om eftersyn af højtryks CO2 anlæg
Erhvervsministeriet
ISP nr 2003.980 - Gældende
Inspektion af arresten/detentionen i Qeqertarsuaq
Folketinget
ISP nr 1998.644 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Jyderup
Folketinget
VEJ nr 9771 af 11/09/2019 - Gældende
Køleanlæg og varmepumper Vejledningen handler om de særlige krav, der gælder, når man skal opstille, bruge og vedligeholde køleanlæg og varmepumpeanlæg samt indrette et maskinrum i forbindelse med et køleanlæg mv.
Beskæftigelsesministeriet
1999/1 BTL 166 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om social service, lov om aktiv socialpolitik og lov om psykologer
Folketinget
KEN nr 9888 af 20/11/2004 - Gældende
Klage over indgivelse af beroligende medicin med tvang, samt over tvangsmedicinering
Sundheds- og Ældreministeriet
2016/1 SF.L L 139 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (22. februar 2017) - L 139
Justitsministeriet
2008/1 SF.L L 81 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (27. november 2008) - L 81
Miljøministeriet
KEN nr 10259 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold - kommune
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9643 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00667
Justitsministeriet
AFG nr 18560 af 05/08/1988 - Gældende
(emneord) (* 1)
Skatteministeriet
ISP nr 2004.758 - Gældende
Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård
Folketinget
ISP nr 2009.0623 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Odense den 20. august 2007
Folketinget
1997/1 LSF 131 - Gældende
1997 LSF 131 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF VIRKSOMHEDSSKATTELOVEN, PERSONSKATTELOVEN OG LOV OM ARBEJDSMARKEDSFONDE (UDSKYDELSE AF FRADRAG FOR DRIFTSOMKOSTNINGER FOR AT KUNNE UDNYTTE PERSONFRADRAGET)
Folketinget
ISP nr 2011.0627 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet Østjylland den 9. og 10. oktober 2007 - Opfølgning nr. 4
Folketinget
KEN nr 11108 af 25/09/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse efter orlov - ej medhold - kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9455 af 04/04/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-16-03 om anerkendelse - ulykkestilfælde - sømand - selvmord - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2003/1 SF. L 154 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (4. februar 2004) - L 154
Undervisningsministeriet
KEN nr 10065 af 02/10/2008 - Gældende
Rygning på et socialt værested. Har klagen opsættende virkning?
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSV 55 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og lov om havstrategi (National liste med handelsforbud m.v. over for visse invasive arter og nyaffattelse af bilag 1 til lov om havstrategi)
Folketinget
VEJ nr 10125 af 26/09/2006 - Gældende
Vejledning om installationer med højtryks CO2 anlæg til beskyttelse af maskinrum
Erhvervsministeriet
SKR nr 9200 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal
Skatteministeriet
2008/1 BSF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpede krav til besiddelse af muskelhunde m.v.
Folketinget
KEN nr 9620 af 03/07/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-17 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - fleksjob - personlig assistance
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9327 af 01/03/2013 - Gældende
Påbud om at anvende effektiv procesudsugning ved spartelopgaver med styrenholdige spartelprodukter i slibehallen, så forholdende er sundhedsmæssigt forsvarlige
Beskæftigelsesministeriet
MED nr 3303 af 01/07/1997 - Gældende
At-meddelelse 1.03.1, juli 1997 Velfærdsforanstaltninger ved skiftende arbejdssteder
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9586 af 21/09/2004 - Gældende
Medarbejderaktier - bruttotrækordning
Skatteministeriet
BST nr 25085 af 31/10/1988 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE FKOLG.905-1 om overenskomst mellem Danmark og Forbundsrepublikken Tyskland om militært personels adgang til behandling ved de to landes læge- og tandlægefaciliteter.
Forsvarsministeriet
1994/1 LSF 158 - Gældende
1994 LSF 158 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM VALG TIL FOLKETINGET (ÆNDRING AF GYLDIGHEDSPERIODEN FOR VÆLGERERKLÆRINGER)
Folketinget
BKI nr 70 af 15/08/1977 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 29. marts 1972 om folkeretligt ansvar for skader forvoldt af rumgenstande (* 1)
Udenrigsministeriet
1987/1 LSF 178 - Gældende
1987 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM MIDLERTIDIGT HUSLEJESTOP FOR ERHVERVSLEJEMÅL
Folketinget
VEJ nr 10399 af 15/01/2015 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tv-reklame, jf. markedsføringslovens §§ 3, 12 a og 14 a. 15. januar 2015
Erhvervsministeriet
AFG nr 9870 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - Undervisning - kursus i mindfulness
Skatteministeriet
2001/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af retten til at indgå aftale om deltidsarbejde
Folketinget
KEN nr 10007 af 26/03/1984 - Gældende
Ventil adskilte sig ikke væsentligt fra kendt teknik og kunne dermed ikke patenteres.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10096 af 02/10/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 LSF 83 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om våben og eksplosivstoffer (Delvis lovliggørelse af peberspray)
Justitsministeriet
CIS nr 10406 af 04/02/1987 - Gældende
Om autorisation til at udøve vagtvirksomhed
Justitsministeriet
ISP nr 2005.10860 - Gældende
Opfølgning til inspektion af Den nye Ungeinstitution Grenen den 23. marts 2004
Folketinget
MED nr 15230 af 15/02/1979 - Gældende
Meddelelse til landets sygehusmyndigheder om tobaksrygning på sygehuse
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 9261 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>