Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på rum  fandt 9740 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
SKR nr 9261 af 30/03/2009 - Gældende
Skrivelse om Forældelsesmæssige virkninger af genoptagelsestilsagn - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 10016 af 16/10/1984 - Gældende
Ansøgers fremvisning ved et møde af apparat indrettet i overensstemmelse med et i en patentansøgning beskrevet apparat ikke anset for at være nyhedsskadeligt for patentansøgningen.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 60190 - Gældende
Vejledning om hjælpefartøjer
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9705 af 01/11/2004 - Gældende
At-vejledning D.6.5 om Infralyd November 2004 Erstatter At-meddelelse nr. 4.06.4 af februar 1998
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke det lokale samspil mellem det frivillige foreningsliv og kommunerne og erhvervslivet
Folketinget
2006/1 BSF 124 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre, at minoritetsgrupper nævnes i jobopslag i den statslige sektor
Folketinget
SKR nr 9524 af 15/06/2011 - Gældende
Skrivelse om Værdiansættelse ved overdragelser med succession - styresignal
Skatteministeriet
VEJ nr 9413 af 23/06/2014 - Gældende
Vejledning om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud
Justitsministeriet
KEN nr 9845 af 01/04/2009 - Gældende
Rygeforbud når det samlede serveringsareal er over 40m
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 19 af 05/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af ILO-konvention nr. 133 af 30. oktober 1970 om skibsmandskabets opholdsrum om bord (supplerende bestemmelser)
Udenrigsministeriet
AFG nr 9641 af 16/08/2005 - Gældende
Fladskærme hjemme-pc-ordning TV-tuner
Skatteministeriet
FOU nr 2014.0012 - Gældende
2014-12. Ytringsfrihed for medarbejdere i DR
Folketinget
AFG nr 9382 af 26/03/2019 - Gældende
Kommissionssalg, loppemarked - momspligt
Skatteministeriet
VEJ nr 9850 af 01/12/2003 - Gældende
Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder - At-vejledning A.1.10 - December 2003 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.2 af januar 1989
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9888 af 27/05/2009 - Gældende
Et diskoteks 1. sal var hverken et rygerum eller en rygekabine
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9234 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0059
Justitsministeriet
CIR nr 81 af 15/05/1914 - Gældende
Cirkulære angående Regler for Indretning og benyttelse af Gravkamre paa Kirkegaarde
Kirkeministeriet
KEN nr 9169 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR1H nr 9713 af 31/08/2018 - Gældende
Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet: Straf for videreførelse af en foreløbigt forbudt eller opløst forening
Justitsministeriet
VEJ nr 9395 af 14/05/1987 - Gældende
Vejledende retningslinier for kommunernes civilforsvarsplanlægning Til samtlige kommunalbestyrelser og Civilforsvarskommissionen for Storkøbenhavn. Samtlige CF-regioner
Forsvarsministeriet
1985/1 BSF 46 - Gældende
1985 BSF 46 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDBYGNING OG EFFEKTIVISERING AF KVINDEHISTORISK SAMLING I ÅRHUS
Folketinget
RTL nr 15635 af 16/12/1985 - Gældende
Retningslinier for indretning af lokaler, hvorfra der drives apoteksvirksomhed.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 11567 af 11/10/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 98/2000
Justitsministeriet
ISP nr 2007.879 - Gældende
Inspektion af handicaptilgængeligheden til udvalgte dele af Københavns Kommune
Folketinget
ISP nr 2000.590 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Vridsløselille
Folketinget
2006/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et uafhængigt organ, der godkender politiske partiers navne
Folketinget
VEJ nr 3606 af 01/11/1995 - Gældende
At-meddelelse nr. 2.01.1, november 1995, erstatter december 1987 Gaffeltruck
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2010.2002 - Gældende
2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag. Ikke en afgørelse
Folketinget
KEN nr 10026 af 28/11/2005 - Gældende
Feriegodtgørelse i fritstillingsperiode
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9892 af 26/09/2006 - Gældende
Arbejdsgiverbetalt tyverialarm ikke omfattet af bagatelgrænsen
Skatteministeriet
1994/1 BTL 211 - Gældende
1994 BTL 211 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF NATURGAS OG BYGAS NR L 211 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9207 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00902
Justitsministeriet
KEN nr 9758 af 26/02/2009 - Gældende
Klage over påbud om, at sikre tilgang af dagslys til køkkenet i en kælder, således at forholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 60271 af 01/01/1984 - Gældende
Vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
ISP nr 1997.358 - Gældende
Inspektion af Arresthuset i Odense
Folketinget
1985/1 LSF 107 - Gældende
1985 LSF 107 FORSLAG TIL LOV OM INDKOMSTBESKATNING AF SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE (VIRKSOMHEDSSKATTELOVEN)
Folketinget
ISP nr 2010.1110 - Gældende
Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010
Folketinget
2002/1 LSF 57 - Gældende
Forslag til Lov om fremme af privat udlejningsbyggeri
Økonomi- og Erhvervsministeriet
KEN nr 9520 af 16/01/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 111/1996
Justitsministeriet
ISP nr 1993.381 - Gældende
Inspektion af Anstalten for Domfældte i Nuuk.
Folketinget
KEN nr 9624 af 02/02/2006 - Gældende
Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om højdejusterbare pusleborde i legestuer
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 10833 af 29/07/2008 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9022 af 20/01/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0928
Justitsministeriet
ISP nr 1999.587 - Gældende
Inspektion af psykiatrisk afdeling på Holstebro Centralsygehus
Folketinget
ISP nr 2010.1208 - Gældende
Inspektion af rådhuset i Aalborg Kommune den 23. marts 2010
Folketinget
KEN nr 10009 af 17/06/1994 - Gældende
Patentansøgning tilbagesendt til Patentdirektoratet til videre behandling.
Erhvervsministeriet
2009/1 BSF 97 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lige ret til orlov for begge forældre i tilfælde af spædbarnsdød
Folketinget
2016/1 SF.L L 73 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (9. november 2016) - L 73
Justitsministeriet
2001/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
2003/1 BTL 54 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den  aktive beskæftigelsesindsats
(Koordinationsudvalgenes årlige redegørelse)

Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>