Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søde dyr  fandt 164 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
BEK nr 915 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 766 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 11074 af 02/02/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9608 af 22/06/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00933/2
Justitsministeriet
KEN nr 9446 af 12/09/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00282
Justitsministeriet
KEN nr 11933 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 134/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9234 af 21/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/89
Justitsministeriet
2007/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sunde fødevarepriser
Folketinget
VEJ nr 9665 af 10/07/2019 - Gældende
Vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på fødevarer m.v.
(Nøglehulsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 14013 af 01/12/1995 - Gældende
Rotter og skibe
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10299 af 08/02/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - uddannelse - medhold - retssag
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9287 af 22/06/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0993
Justitsministeriet
KEN nr 9453 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00480
Justitsministeriet
VEJ nr 60188 af 01/12/1997 - Gældende
Selvklassificering af farlige kemiske stoffer frivillige oplysninger
Vejledning samt Skema Ia til selvklassificering

Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9598 af 23/11/2012 - Gældende
Kendelse 80.2011
Erhvervsministeriet
KEN nr 9528 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0241
Justitsministeriet
VEJ nr 10383 af 01/08/2005 - Gældende
VEJLEDNING OM OPSTILLING AF ÆNDRINGSFORSLAG, DER SKAL STILLES TIL FREMSATTE LOV- OG BESLUTNINGSFORSLAG
Folketinget
KEN nr 9455 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00491
Justitsministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2003 BILAG
Skatteministeriet
STV nr 20064 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2006 BILAG
Skatteministeriet
1999/1 BSF 84 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genprivatisering af forældreopgaverne
Folketinget
1996/1 BSF 9 - Gældende
1996 BSF 9 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN TUNESIEN PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1996/1 BSF 8 - Gældende
1996 BSF 8 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET MAROKKO PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
1996/1 BSF 7 - Gældende
1996 BSF 7 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILTRÆDELSE AF EURO-MIDDELHAVSASSOCIERINGSAFTALEN MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG STATEN ISRAEL PÅ DEN ANDEN SIDE
Folketinget
FOU nr 2017.15 - Gældende
2017-15. Politiets retningslinjer for modtagelse af bl.a. taknemmelighedsgaver og deltagelse i eksternt finansierede seminarer skulle strammes op
Folketinget
1996/1 BSF 51 - Gældende
1996 BSF 51 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER, DER OPTRÆDER INDEN FOR RAMMERNE AF DEN EUROPÆISKE UNION, PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN SLOVENIEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 10. JUNI 1996
Folketinget
BKI nr 50 af 21/04/1982 - Gældende
Bekendtgørelse af nordisk konvention af 5. marts 1981 om social tryghed (* 1)
Udenrigsministeriet
STV nr 20067 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; BLANKETTER MV 2007 BILAG
Skatteministeriet
ISP nr 2011.1215 - Gældende
Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011
Folketinget
STV nr 20064 af 01/01/2007 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2007 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20061 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
2001/2 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
VEJ nr 14003 af 01/02/1994 - Gældende
Tilsyn med landbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning EURO-MIDDELHAVSAFTALEN OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG DET HASHEMITISKE KONGERIGE JORDAN PÅ DEN ANDEN SIDE om tiltrædelse af Euro-Middelhavsassocieringsaftalen mellem de Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side
Udenrigsministeriet
2000/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af visse emballager samt visse poser af papir eller plast m.v. og andre afgiftslove
Skatteministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
STV nr 20037 af 01/01/2000 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2000 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
1992/1 BTL 298 - Gældende
1992 BTL 298 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF MERVÆRDIAFGIFTEN (MOMSLOVEN) (FORMIDLINGSYDELSER) NR L 298 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 252 af 08/06/1922 - Gældende
Bekendtgørelse om en mellem Danmark og Tyskland afsluttet Traktat angaaende Ordning af de som Følge af Overgangen til Danmark af Suveræniteten over Nordslesvig opståede Spørgsmål. (* 1), (* 2), (* 3), (* 4), (* 5)
Udenrigsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
KEN nr 10049 af 04/03/1996 - Gældende
Ansøgning om patent på fremgangsmåde til fremstilling af et hydrogeneret stivelseshydrolysat, der ikke er cariesdannende.
Erhvervsministeriet
2000/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af aftale om handel, udvikling og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Sydafrikanske Republik på den anden side
Udenrigsministeriet
STV nr 20082 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL G MILJØAFGIFTER
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL B DRIKKEVARER
Skatteministeriet 1|2|3|4 >