Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søvndal  fandt 1084 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: søndag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 656 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution og lov om Dansk Institut for Internationale Studier
(Udvidelse af Institut for Menneskerettigheders bestyrelse med 1 medlem udpeget af Grønlands Råd for Menneskerettigheder og ændring af kompetence til at udpege medlemmer til Dansk Institut for Internationale Studiers bestyrelse)

Udenrigsministeriet
LOV nr 554 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Dansk Institut for Internationale Studier
Udenrigsministeriet
LOV nr 553 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution
Udenrigsministeriet
1994/1 BTB 2 - Gældende
1994 BTB 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM BØRNEPASNINGSGARANTI, AFVIKLING AF VENTELISTER OG UDDANNELSE AF PÆDAGOGER (AF VILLY SØVNDAL (SF) M.FL.) NR B 2 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9559 af 11/10/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1046
Justitsministeriet
2012/1 BF 49 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Mali.
Udenrigsministeriet
2003/1 BF 208 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.
Socialministeriet
2001/2 BF 26 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring og udvikling af social og samfundsmæssig bæredygtighed.
Socialministeriet
2001/1 BF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre bedre boligmæssige forhold for de udstødte og marginaliserede grupper.
Socialministeriet
2003/1 BF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsat forældrebetaling i kommuner med pasningsgaranti.
Socialministeriet
1999/1 BF 9 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket forebyggelse af selvmordsforsøg og selvmord.
Sundhedsministeriet
2002/1 BF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gældsrådgivning for private.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002/1 BF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af procedurer for Folketingets behandling af EU-sager.
Udenrigsministeriet
2001/2 LF 38 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Efterprøvelse af skøn).
Socialministeriet
2003/1 BF 111 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sundhedsplejens og daginstitutionernes rolle i bekæmpelsen af den negative sociale arv.
Socialministeriet
2006/1 BF 156 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en videnskabelig og uafhængig undersøgelse af dødeligheden i Irak som følge af den godt 4 år lange krig.
Udenrigsministeriet
2000/1 BF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn.
Socialministeriet
2001/2 BF 32 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre bedre boligmæssige forhold for de udstødte og marginaliserede grupper.
Socialministeriet
2001/2 BF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 93 om et råd for socialt udsatte tilbage fra Finansudvalget.
Socialministeriet
2001/2 LF 40 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Ophævelse af varighedsbegrænsning).
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 BF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støttepersoner til gravide stofmisbrugere med henblik på at sikre adækvat social og behandlingsmæssig indsats for den gravide samt bedst mulige betingelser for fosteret.
Socialministeriet
1998/1 LF 166 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Præcisering af kommunernes pligt til at yde hjemmehjælp m.v.).
Socialministeriet
2004/1 BF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget offentlighed om efterretningstjenesterne.
Forsvarsministeriet
2003/1 LF 168 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Præcisering af kommunernes pligt til at yde hjemmehjælp m.v.)
Socialministeriet
2004/1 BF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af kommunale udgifter til førtidspension.
Socialministeriet
1998/1 BF 85 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lægeligt ordineret heroin til særligt hårdt belastede narkomaner.
Sundhedsministeriet
2004/1 BF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støttepersoner til gravide stofmisbrugere med henblik på at sikre adækvat social og behandlingsmæssig indsats for den gravide samt bedst mulige betingelser for fosteret.
Socialministeriet
2001/1 BF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrkelse af indsatsen for de svageste i samfundet.
Socialministeriet
2004/1 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn.
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2001/2 BF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 142 om Joint Strike Fighter-projektet tilbage fra Finansudvalget.
Forsvarsministeriet
2007/2 BF 13 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om af afholde folkeafstemning om den nye EU-traktat.
Udenrigsministeriet
2000/1 BF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om længere barselorlov.
Arbejdsministeriet
2003/1 BF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ret til praktisk hjælp m.v. for personer mellem 18 og 65 år.
Socialministeriet
1999/1 BF 132 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om orlov til pasning af ældre og handicappede.
Socialministeriet
2009/1 BSF 128 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod kønsopdelt undervisning og kønsopdelte møder i folkeskolen
Folketinget
2000/1 BF 193 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et socialpolitisk råd.
Socialministeriet
2001/2 BF 33 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af kommunale udgifter til førtidspension.
Socialministeriet
2001/2 BF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper.
Socialministeriet
2002/1 BF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om præcisering af lægekonsulenternes rolle i sager om førtidspension m.v.
Socialministeriet
2003/1 BF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af grundtakstmodellen på det sociale område.
Socialministeriet
2003/1 BF 125 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den stigende økonomiske ulighed i alderdommen.
Socialministeriet
2003/1 BF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn.
Socialministeriet
1998/1 BF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lavindkomstkommission.
Socialministeriet
2000/1 BF 123 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lægeligt ordineret heroin til særlig hårdt belastede narkomaner.
Sundhedsministeriet
2004/1 BF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.
Udenrigsministeriet
1998/1 BF 62 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et socialpolitisk råd.
Socialministeriet
1998/1 BF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nyt førtidspensionssystem med enklere ydelsesstruktur, forbedrede ydelser og øget retssikkerhed.
Socialministeriet
2001/2 BF 29 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et socialpolitisk råd.
Socialministeriet
2000/1 BF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om særligt børnetilskud til børn, der er adopteret af en enlig.
Socialministeriet
2003/1 BF 128 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børnefamiliers ret til omsorgsdage.
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>