Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søvndal  fandt 1084 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: søndag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2000/1 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om særligt børnetilskud til børn, der er adopteret af en enlig
Folketinget
2000/1 BSF 41 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
1994/1 BTL 61 - Gældende
1994 BTL 61 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FYRVÆRKERI NR L 61 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
2001/2 BTB 110 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 142 om Joint Strike Fighter-projektet tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
2001/2 BSF 31 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af en ny model for offentligt tilskud til adoption af udenlandske børn
Folketinget
2001/2 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Efterprøvelse af skøn)

Folketinget
2003/1 BTB 21 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder i samfundet
Folketinget
1999/1 BSF 132 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om orlov til pasning af ældre og handicappede
Folketinget
2004/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om et kontant løft til økonomisk dårligt stillede børnefamilier
Folketinget
2001/2 BSF 33 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af kommunale udgifter til førtidspension
Folketinget
2001/1 BSF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af den statslige refusion af kommunale udgifter til førtidspension
Folketinget
2003/1 BTB 125 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den stigende  økonomiske ulighed i alderdommen
Folketinget
2004/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget offentlighed om efterretningstjenesterne
Folketinget
2001/2 BSF 63 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 93 om et råd for socialt udsatte tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
1997/1 BSF 3 - Gældende
1997 BSF 3 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FOLKEAFSTEMNING OM NATO-UDVIDELSE
Folketinget
2003/1 BTB 128 - Gældende
Betænkning
Folketinget
2004/1 BSF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børnefamiliers ret til omsorgsdage
Folketinget
1997/1 LSF 111 - Gældende
1997 LSF 111 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ALMENE BOLIGER M.V. (VALG AF ADMINISTRATOR)
Folketinget
2000/1 BSF 152 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om længere barselorlov
Folketinget
2001/1 LSF 31 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Folketinget
2002/1 BSF 67 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kommunal overvågning af formodet misbrug af sociale ydelser
Folketinget
2002/1 BSF 57 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om præcisering af lægekonsulenternes rolle i sager om førtidspension m.v.
Folketinget
2002/1 BSF 180 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af grundtakstmodellen på det sociale område
Folketinget
2003/1 BSF 141 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn
Folketinget
2004/1 BSF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis skole- og institutionsmad til alle børn
Folketinget
2003/1 BSF 186 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fastsættelse af en adfærdskodeks for udsendte soldater
Folketinget
2003/1 BSF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afvikling af grundtakstmodellen på det sociale område
Folketinget
2003/1 BTB 147 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om støttepersoner til gravide stofmisbrugere med henblik på at sikre adækvat social og behandlingsmæssig indsats for den gravide samt bedst mulige betingelser for fosteret
Folketinget
2001/1 BSF 71 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
2004/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsgaranti for alkoholmisbrug
Folketinget
2004/1 BSF 129 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en mindste standard for forbrug til brug for det lovforberedende arbejde m.v. (en officiel dansk fattigdomsdefinition)
Folketinget
2003/1 BSF 20 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsgaranti for alkoholmisbrug
Folketinget
2002/1 BSF 79 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af procedurer for Folketingets behandling af EU-sager
Folketinget
2001/2 BSF 28 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om frikommuneforsøg med etablering af boligtilbud og virksomheder for særligt udsatte befolkningsgrupper
Folketinget
1994/1 LSF 14 - Gældende
1994 LSF 14 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DAGPENGE VED SYGDOM ELLER FØDSEL (OPHÆVELSE AF VARIGHEDSBEGRÆNSNINGEN)
Folketinget
1997/1 BSF 82 - Gældende
1997 BSF 82 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBEDRING AF RAMMERNE FOR SKOLEFRITIDSORDNINGERNE (SFO)
Folketinget
2003/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ret til praktisk hjælp m.v. for personer mellem 18 og 65 år
Folketinget
1995/1 BTL 159 - Gældende
1995 BTL 159 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM DANSK LANDBRUGS REALKREDITFOND (OPHÆVELSE AF ENERETTEN) (AF KIRSTEN JACOBSEN (FP) M.FL.) NR L 159 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 BSF 23 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en lavindkomstkommission
Folketinget
2006/1 BSF 156 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en videnskabelig og uafhængig undersøgelse af dødeligheden i Irak som følge af den godt 4 år lange krig
Folketinget
1997/2 BTL 72 - Gældende
1997 BTL 72 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KOMMUNERS OG AMTSKOMMUNERS UDFØRELSE AF OPGAVER FOR ANDRE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER (OPHÆVELSE AF LOVENS REVISIONSBESTEMMELSE) NR L 72 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
1996/1 BSF 27 - Gældende
1996 BSF 27 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ETABLERING AF PERMANENTE BEHANDLINGSTILBUD TIL LUDOMANE PERSONER
Folketinget
1998/1 BSF 105 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nyt førtidspensionssystem med enklere ydelsesstruktur, forbedrede ydelser og øget retssikkerhed
Folketinget
2001/1 LF 31 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Efterprøvelse af skøn).
Socialministeriet
BKI nr 7 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om korrektion af ikrafttrædelsesdatoen for konvention af 9. april 2002 om etablering af Det Europæiske Kommunikationskontor (ECO)
Udenrigsministeriet
BKI nr 17 af 12/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks opsigelse af overenskomst af 26. maj 1979 om astrofysisk samarbejde
Udenrigsministeriet
BKI nr 25 af 11/10/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om korrektion af ikrafttrædelsesdatoen for aftale af 1. juni 2010 med Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
BKI nr 1 af 03/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om korrektion af ikrafttrædelsesdatoen for overenskomst af 11. marts 2010 med Republikken Korea om social sikring med tilhørende administrativ aftale af 15. september 2011
Udenrigsministeriet
2003/1 BSF 125 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om begrænsning af den stigende økonomiske ulighed i alderdommen
Folketinget
2003/1 BSF 147 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støttepersoner til gravide stofmisbrugere med henblik på at sikre adækvat social og behandlingsmæssig indsats for den gravide samt bedst mulige betingelser for fosteret
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>