Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på søvndal  fandt 1084 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: søndag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1996/1 BTB 101 - Gældende
1996 BTB 101 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AFHOLDELSE AF VEJLEDENDE FOLKEAFSTEMNING OM AMTSKOMMUNERNES NEDLÆGGELSE NR B 101 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
1994/1 LSF 43 - Gældende
1994 LSF 43 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ORLOV
Folketinget
1997/2 BTL 70 - Gældende
1997 BTL 70 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE (KOMMUNALBESTYRELSENS ANSVAR FOR VISSE ANSATTES BERIGELSESFORBRYDELSER) NR L 70 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 202 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre straffe.
Justitsministeriet
1996/1 LSF 258 - Gældende
1996 LSF 258 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM LEJE(AUTORISATION AF EJENDOMSADMINISTRATOR)
Folketinget
1999/1 BF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om reform af lovgivningen om førtidspension.
Socialministeriet
1998/1 BTB 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om inddragelse af pension for alle domsanbragte pensionsmæssig ligestilling af domsanbragte
Folketinget
2000/1 LF 124 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om leje af almene boliger. (Ophævelse af regler om beboermaksimum).
By- og Boligministeriet
2001/2 BF 101 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om øget byggeri af ungdomsboliger.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2001/2 BF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af reel valgfrihed for børnefamilierne gennem garanti for pasningstilbud til børn over 6 måneder.
Socialministeriet
2003/1 LF 206 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Udvidelse af modtagerkredsen for den supplerende pensionsydelse).
Socialministeriet
1999/1 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en ældrekommission.
Socialministeriet
1997/2 LF 68 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Tilskud til hoftebeskyttere).
Socialministeriet
1998/1 BF 74 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indkvarteringsgaranti for hjemløse.
Socialministeriet
1998/1 BF 80 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et retskrav på hjemmehjælp m.v.
Socialministeriet
1999/1 BF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).
Socialministeriet
2004/2 BF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, herunder ratificering af den reviderede socialpagt, med henblik på afskaffelse af hjemløshed i Danmark inden udgangen af 2010.
Socialministeriet
2003/1 BF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opkvalificering af familieplejen.
Socialministeriet
1997/1 BSF 68 - Gældende
1997 BSF 68 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM KOMMUNAL BOLIGPOLITIK
Folketinget
1996/1 BTL 174 - Gældende
1996 BTL 174 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM BIDRAG TIL UDGIFTERNE VED BRANDVÆSENET I KØBENHAVN OG LOV VEDRØRENDE DEN KOMMUNALE BESKATNING AF FASTE EJENDOMME I FREDERIKSBERG KOMMUNE OG OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING TIL KOMMUNERNE AF FASTE EJENDOMME OG LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER (OPHÆVELSE AF BRANDBIDRAG) NR L 174 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 16 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en miljølov for børn (sikkerhed og sundhed for børn i daginstitutioner m.v.).
Socialministeriet
2003/1 BF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om selvvisitering til plejehjem, plejebolig eller botilbud.
Socialministeriet
2003/1 BF 127 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre omsorg i hjemmeplejen med fokus på udvikling, helbred og forebyggelse.
Socialministeriet
1999/1 BF 118 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af computerundervisning som obligatorisk fag i folkeskolen.
Undervisningsministeriet
2003/1 LF 80 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. (Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2004/1 LF 118 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Fripladstilskud i skolefritidsordninger af økonomiske, sociale eller pædagogiske grunde).
Undervisningsministeriet
2004/1 BF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en handlingsplan for bekæmpelse af hjemløshed, herunder ratificering af den reviderede socialpagt, med henblik på en afskaffelse af hjemløshed i Danmark inden udgangen af 2010.
Socialministeriet
2003/1 LF 3 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social pension og andre love. (Konsekvensændringer som følge af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.).
Socialministeriet
2003/1 LF 104 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service og ligningsloven. (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed, indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse m.v.).
Socialministeriet
2003/1 LF 123 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Præcisering af kommuners og amtskommuners forpligtelse til at levere tilbud på det sociale område).
Socialministeriet
2003/1 LF 127 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Ændring i reglerne om udbud og frit valg og revision af reglerne om klageråd).
Socialministeriet
1997/2 LF 52 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Anke over tilbud om hjemmehjælp for personer, der er fyldt 67 år).
Socialministeriet
1998/1 BF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om støtte til køb af hoftebeskyttere.
Socialministeriet
2004/1 BF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod import af teak fra Burma (Myanmar).
Udenrigsministeriet
1995/1 BTL 60 - Gældende
1995 BTL 60 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNING TIL KOMMUNERNE AF FASTE EJENDOMME (OPHÆVELSE AF EJENDOMSSKATTEFRITAGELSEN FOR VISSE FREDEDE EJENDOMME) NR L 60 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
2003/1 BF 102 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en behandlingsgaranti for psykisk syge børn og børn med behov for pædagogisk-psykologisk rådgivning.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2001/1 BF 81 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af reglerne om særlig støtte til børn og unge.
Socialministeriet
BKI nr 19 af 19/06/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tilbagetrækning af territorialt forbehold for anvendelse på Færøerne af Stockholmkonventionen af 22. maj 2001 om persistente organiske miljøgifte
Udenrigsministeriet
2000/1 BRB 131 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om, at selvstændige erhvervsdrivende bliver omfattet af lov om sikring mod følger af arbejdsskade.
Folketinget
1999/1 BF 133 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legitimationskort til alle i ældreplejen.
Socialministeriet
2003/1 BF 94 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en fast øvre grænse for antallet af børn pr. voksen i puljeordninger.
Socialministeriet
2004/1 BF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om behandlingsgaranti for alkoholmisbrug.
Socialministeriet
1998/1 BTL 171 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
Folketinget
BKI nr 3 af 11/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomster af 26. januar 1994 og af 27. januar 2006 om tropisk træ
Udenrigsministeriet
2000/1 LF 238 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov og lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. (Forlængelse af barselorloven og af dagpengeperioden ved barsel og adoption).
Arbejdsministeriet
1999/1 LF 95 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om kommunal indkomstskat. (Ophævelse af kommunal beskatning af statsinstitutioner).
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
2003/1 LF 205 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet. (Ændret formål og ejerskab til området m.v.).
Forsvarsministeriet
2003/1 LF 198 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret. (Bortfald af gebyr og sikkerhedsstillelse).
Skatteministeriet
2003/1 LF 228 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Pensionisters adgang til helårsbeboelse i sommerhuse).
Miljøministeriet
1999/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om kritisk revision af kommunernes udbetaling af sociale ydelser.
Socialministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>