Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på seniorjob  fandt 386 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
LBK nr 1090 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1379 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 727 af 07/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1610 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love
(Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, sikring af ret til syge- og barselsdagpenge, målretning af danskuddannelsestilbud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 287 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1213 af 11/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 483 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love samt om ophævelse af lov om supplerende aktiveringstilbud til visse ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse
(Etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1540 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om påligningen af indkomstskat til staten
(Forhøjelse af efterlønsalderen, mere fleksibel efterlønsordning, fortrydelsesordning, styrkede jobmuligheder for personer over 55 år m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 493 af 21/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og forskellige andre love
(Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 395 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om arbejdsmiljø og forskellige andre love (Overførsel af Arbejdsskadestyrelsens opgaver til den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt nedlæggelse af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 551 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 624 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1597 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1713 af 26/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 817 af 26/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 227 af 11/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1176 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 801 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 301 af 30/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1479 af 11/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om finansiering af visse offentlige ydelser, der udbetales af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1591 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets og Transport-, Bygnings- og Boligministeriets ressortområder
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1584 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1587 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 723 af 20/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1751 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 10586 af 24/09/2015 - Gældende
Vejledning om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LSF 62 - Gældende
Forslag til Lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
2006/1 LSV 62 - Gældende
Forslag til Lov om seniorjob
Folketinget
2006/1 BTL 62 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om seniorjob
Folketinget
KEN nr 9997 af 01/03/2012 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 55-12 om seniorjob - klageadgang - kompetence
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2006/1 LF 62 - Gældende
Forslag til lov om seniorjob.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9723 af 30/04/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 63-13 om seniorjob - inddragelse af borger - indhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10356 af 27/08/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 47-15 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - seniorjob
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BTL 78 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Folketinget
SKR nr 9624 af 21/12/2012 - Gældende
Skrivelse om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LF 78 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957).
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 10085 af 21/12/2006 - Gældende
Orientering om vedtagelsen af L 62 forslag til lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 10140 af 28/09/2007 - Gældende
Orientering om bekendtgørelse om seniorjob
Til jobcentre, kommuner, A-kasser m.fl.

Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra 1. juli 1955 til og med 31. december 1957)

Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LSV 78 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Folketinget
SKR nr 10314 af 19/12/2007 - Gældende
Om samspillet mellem kommuner og A-kasser i forbindelse med personer, der ansøger om eller ansættes i seniorjob.
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 TBL 78 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
(Ret til seniorjob til medlemmer, der er født i perioden fra den 1. juli 1955 til og med den 31. december 1957)

Folketinget
SKR nr 9185 af 19/02/2008 - Gældende
Skrivelse med orientering om ændring af bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område (Behandling af sager om seniorjob)
(Samtlige kommuner m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
2010/1 LF 9 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. (Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.).
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse, mv.)

Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSV 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

Folketinget
2010/1 BTL 9 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob
(Afskaffelse af feriedagpenge til dimittender m.fl., afvikling af statsligt tilskud til ATP-bidrag af efterløn og fleksydelse m.v.)

Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8 >