Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sindal  fandt 617 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: signal , søndag ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1045 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 471 af 30/06/1993 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1053 af 11/12/1996 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 709 af 22/11/1989 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 368 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 678 af 08/11/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 157 af 23/03/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 419 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1551 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 431 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 904 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 529 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 938 af 20/12/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 262 af 18/04/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 23 af 19/01/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 300 af 28/04/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 316 af 22/05/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 133 af 01/04/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i landets kommunale inddeling.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 838 af 03/10/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af bevaringsværdige bygninger i kommuneplanen
Kulturministeriet
BEK nr 287 af 30/04/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 490 af 20/11/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i politikredse.
Justitsministeriet
BEK nr 526 af 07/10/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i landvæsensretsområder.
Justitsministeriet
BEK nr 1290 af 13/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af Skatterådets satser for 2006 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads, og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.
Skatteministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 106 af 27/03/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 656 af 29/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om revision af den kommunale og regionale inddeling og om forpligtende kommunale samarbejder
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 24 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne
Kirkeministeriet
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 62 af 27/02/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i amtskommuner og kommuner.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIR nr 16 af 17/01/1995 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af cirkulære om erhvervszoner (Til Nordjyllands og Bornholms amtsråd samt Aakirkeby, Nexø, Sindal, Løkken-Vrå, Støvring, Aars, Arden, Nørager, Fjerritslev og Farsø kommunalbestyrelser)
Erhvervsministeriet
UDT nr 9120 af 17/05/1984 - Gældende
Tilsynsmyndighedens kompetence ved privatretlige tvister
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af udbetaling af erstatning til kritisk syge.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2005/1 LF 172 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden. (Lovmæssige rammer for en ny kapitalstærk venturefond).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
CIR nr 119 af 06/08/1987 - Gældende
Cirkulære om egnsudviklingsområdernes afgrænsning
Erhvervsministeriet
KEN nr 9082 af 12/02/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00612
Justitsministeriet
2006/1 BSF 168 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af udbetaling af erstatning til kritisk syge
Folketinget
2007/2 BSF 69 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af udbetaling af erstatning til kritisk syge
Folketinget
2003/1 BF 78 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod pesticidrester i fødevarer.
Fødevareministeriet
2003/1 BF 6 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af Center for Forskning i Alternativ Behandling og Brobygning mellem Etablerede og Alternative Behandlere.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2004/1 BF 98 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at pålægge pengeinstitutterne på årsopgørelsen at oplyse kunden om opkrævede gebyrer m.v.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2002/1 LF 5 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Montrealkonventionen m.v.).
Transport- og Energiministeriet
2008/1 BF 116 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om vederlagsfri offentlig gældsrådgivning.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 BF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Euro-Middelhavs-aftalen om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side.
Udenrigsministeriet
2002/1 LF 181 - Gældende
Forslag til lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2003/1 LF 177 - Gældende
Forslag til lov om teknologioverførsel m.v. ved offentlige forskningsinstitutioner.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2008/1 BF 117 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om national gældsovervågning.
Økonomi- og Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>