Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sjov  fandt 104 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: skol , stof , stor ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
KEN nr 9868 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-768
Justitsministeriet
KEN nr 9039 af 21/11/2006 - Gældende
Sag nr.: 14.2006: sexuel chikane, ligebehandlingsloven, erstatning, virksomhedsoverdragelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 10124 af 15/04/2008 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 - nævnets stillingtagen til om skaden skyldes en straffelovsovertrædelse, nævnets j. nr. 07-520-06588
Justitsministeriet
KEN nr 11317 af 21/06/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 46/2000
Justitsministeriet
KEN nr 10027 af 10/04/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9647 af 25/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00572
Justitsministeriet
KEN nr 10382 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-10 om nødvendige merudgifter - livsforsikring - forøget præmie - diabetes
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10033 af 29/05/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9012 af 21/06/2004 - Gældende
Konkrete afgørelser vedr. § 1, stk. 1 fra ÅB 2004 II
Justitsministeriet
KEN nr 9798 af 15/06/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - chikane - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10010 af 01/03/1979 - Gældende
Børnebladet Energiklubben. Reklamering med ulovlig tilgift. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10210 af 02/03/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10556 af 26/01/2009 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 10-09 om arbejdsskade - arbejdets forhold - firmaarrangement - afgrænsning mellem arbejde og fritid - kådhed - Højesteretsdom
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2012/1 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indskrænkning af perioden for affyring af fyrværkeri
Folketinget
1999/1 BSF 157 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af frameldingskupon for bidrag til politiske partier
Folketinget
KEN nr 9443 af 12/09/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/112
Justitsministeriet
KEN nr 9486 af 02/07/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 60411 af 06/02/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 9/1997
Justitsministeriet
2000/1 BSF 61 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af frameldingskupon for bidrag til politiske partier
Folketinget
KEN nr 9844 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-525
Justitsministeriet
KEN nr 9489 af 19/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om uddannelse - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1982.136 - Gældende
Tredieinstansbevilling efter retsplejelovens § 966
Folketinget
1999/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om fyrværkeri
Folketinget
KEN nr 9400 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-33-01 om anerkendelse - ulykkestilfælde - værnepligtig - tjenstlige pligter - leg - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9325 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0834
Justitsministeriet
KEN nr 9173 af 07/02/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - adgangsbegrænsning - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9526 af 06/02/1997 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 121/1996
Justitsministeriet
KEN nr 9189 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1997/2 BTL 106 - Gældende
1997 BTL 106 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (HARMONISERING AF KREDITTID) NR L 106 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
2013/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9580 af 06/03/2001 - Gældende
Sag nr.: 51.1998: seksuel chikane - ikke godtgjort
Erhvervsministeriet
KEN nr 9753 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-344
Justitsministeriet
1998/1 BSF 110 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret udnyttelse af udenlandske kvinder til prostitution
Folketinget
1985/1 BSF 101 - Gældende
1985 BSF 101 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF UDSKIFTNINGSPERIODEN FOR BILER, SOM ER ANSKAFFET MED STØTTE EFTER BISTANDSLOVENS § 58
Folketinget
KEN nr 9030 af 06/02/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 127/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9592 af 14/09/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-185
Justitsministeriet
KEN nr 9441 af 09/04/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - uddannelse - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9284 af 18/06/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00469
Justitsministeriet
2004/1 BSF 58 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indskrænkning af perioden for salg og affyring af fyrværkeri samt om begrænsning af lydeffekten for visse typer fyrværkeri
Folketinget
KEN nr 11084 af 10/11/2008 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10283 af 10/08/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 79/1999
Justitsministeriet
KEN nr 12301 af 12/09/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 48/2001
Justitsministeriet
2004/2 BSF 34 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om indskrænkning af perioden for salg og affyring af fyrværkeri samt om begrænsning af lydeffekten for visse typer fyrværkeri
Folketinget
KEN nr 12193 af 15/08/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 42/2001
Justitsministeriet
2003/1 BSF 179 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre og billigere daginstitutioner m.v.
Folketinget
KEN nr 9394 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00234
Justitsministeriet
KEN nr 10300 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-589
Justitsministeriet
KEN nr 9247 af 23/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/99
Justitsministeriet
KEN nr 9674 af 26/10/1995 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 68/1995
Justitsministeriet 1|2|3 >