Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sjove spørgsmål  fandt 61 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 9868 af 16/12/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-768
Justitsministeriet
KEN nr 9039 af 21/11/2006 - Gældende
Sag nr.: 14.2006: sexuel chikane, ligebehandlingsloven, erstatning, virksomhedsoverdragelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 11317 af 21/06/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 46/2000
Justitsministeriet
KEN nr 10382 af 30/09/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 207-10 om nødvendige merudgifter - livsforsikring - forøget præmie - diabetes
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10010 af 01/03/1979 - Gældende
Børnebladet Energiklubben. Reklamering med ulovlig tilgift. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9516 af 30/09/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnicitet - chikane - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1982.136 - Gældende
Tredieinstansbevilling efter retsplejelovens § 966
Folketinget
KEN nr 10210 af 02/03/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9325 af 25/06/2009 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2009-6-0834
Justitsministeriet
KEN nr 9486 af 02/07/2014 - Gældende
Kendelse
Erhvervsministeriet
KEN nr 9844 af 22/08/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-525
Justitsministeriet
KEN nr 9189 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9400 af 01/10/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-33-01 om anerkendelse - ulykkestilfælde - værnepligtig - tjenstlige pligter - leg - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1985/1 BSF 101 - Gældende
1985 BSF 101 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF UDSKIFTNINGSPERIODEN FOR BILER, SOM ER ANSKAFFET MED STØTTE EFTER BISTANDSLOVENS § 58
Folketinget
KEN nr 9753 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-344
Justitsministeriet
2013/1 LSF 182 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
1997/2 BTL 106 - Gældende
1997 BTL 106 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (HARMONISERING AF KREDITTID) NR L 106 1997-98. 2. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10300 af 19/12/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-589
Justitsministeriet
KEN nr 9756 af 22/11/2005 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2005-6-240
Justitsministeriet
KEN nr 10131 af 21/09/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - etnisk oprindel - køn - ansættelse - medhold - parts- og vidneforklaring
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9247 af 23/06/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/99
Justitsministeriet
KEN nr 9430 af 04/09/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 74/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9299 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01085
Justitsministeriet
KEN nr 11974 af 30/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 33/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9394 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00234
Justitsministeriet
KEN nr 9869 af 25/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om national oprindelse - alder - sprog - chikane - alder - afskedigelse - medhold - parts- og vidneforklaringer - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9559 af 11/10/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1046
Justitsministeriet
DOM nr 3020 af 16/01/1992 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Bilia Motor A/S, LV-afdelingen, (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Evelyn Jørgensen). Dommere: Arnold Hansen, Otto Hansen, Hornslet (retsformand), Erik Jensen, Henrik Lind, Albæk Petersen og Westergaard. Bod 1.2.4.1., 1.3. Temponedsættelse. Temponedsættelse fundet godtgjort.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
KEN nr 9343 af 09/04/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0192
Justitsministeriet
KEN nr 11093 af 24/11/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/2
Justitsministeriet
KEN nr 9730 af 09/08/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 1994.365 - Gældende
Afskedigelse fra DSB. Afgrænsning af "tjenesteforseelse" - proportionalitet - partshøring.
Folketinget
KEN nr 10009 af 06/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 BTL 101 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen
(Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver m.v.)

Folketinget
1999/1 BTL 163 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om Københavns Havn A/S
Folketinget
KEN nr 11973 af 30/05/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 142/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9181 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 12-70-00391
Justitsministeriet
KEN nr 9527 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00506
Justitsministeriet
2000/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven
Folketinget
ISP nr 2012.0330 - Gældende
Inspektion af de sikrede afdelinger i Specialinstitutionen Sølager den 25. oktober 2011
Folketinget
KEN nr 9782 af 10/09/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0268
Justitsministeriet
FOU nr 1999.524 - Gældende
Forflyttelse på grund af ytringer. Samarbejdsvanskeligheder
Folketinget
ISP nr 2004.758 - Gældende
Inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård
Folketinget
2018/1 LSF 93 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (Styrket fokus på omgangstonen på arbejdspladsen i sager om seksuel chikane samt forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9231 af 21/05/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00429
Justitsministeriet
KEN nr 9899 af 06/11/2009 - Gældende
Pressenævnets sag nr. 2009-6-0876
Justitsministeriet
KEN nr 9473 af 21/05/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0209
Justitsministeriet
FOU nr 1998.431 - Gældende
Aktindsigt i personalemapper
Folketinget
KEN nr 9748 af 04/09/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0083
Justitsministeriet 1|2 >