Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skabelon  fandt 817 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 200 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 174 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 408 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stukkatør
Undervisningsministeriet
BEK nr 1251 af 27/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overenskomst mellem en kommunalbestyrelse og en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om varetagelse af 10. klasseundervisning samt om 10.-klasseforløbene eud10 og kombineret 10. klasse med 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb
(10. klassebekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1354 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1298 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing
Skatteministeriet
BEK nr 1076 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om cykelparkering under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1448 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til supercykelstier i større byer«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1 af 03/01/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 26 af 15/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til fremme af brændselscellekøretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 113 af 21/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til Madkulturen, regnskab og revision m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 411 af 10/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til guld- og sølvsmed
Undervisningsministeriet
BEK nr 996 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
Undervisningsministeriet
BEK nr 183 af 18/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om »Pulje til fremme af cykling«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1070 af 14/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Pulje til fremme af cyklisme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1073 af 25/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om supercykelstier under »Pulje til supercykelstier og cykelparkering«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 647 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 581 af 27/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1153 af 22/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 885 af 27/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuner og regioners samarbejde om sundhedsfaglig rådgivning og vurdering i sager om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 841 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om offentliggørelse, evaluering og indberetning af forsøg, der gennemføres af frikommunenetværk, og videreførte forsøg efter lov om frikommuner m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 954 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1154 af 16/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bevillingsfunktionen m.v. under Danmarks Frie Forskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 509 af 23/05/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til forsøg med energieffektive transportløsninger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 305 af 29/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder
Erhvervsministeriet
BEK nr 183 af 23/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fleksjob
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1572 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
Erhvervsministeriet
BEK nr 296 af 23/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til boligmontering
Undervisningsministeriet
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1053 af 21/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om investeringspulje til mindre, regionale danske flyvepladser
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 25 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m.
(Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1391 af 22/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger
(Bedre Bolig)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 35 af 17/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om en ordning for borgerforslag med henblik på behandling i Folketinget
Folketinget
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 303 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til glarmester
Undervisningsministeriet
BEK nr 835 af 04/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet
Justitsministeriet
BEK nr 1364 af 29/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 1227 af 29/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter under »Pulje til mere cykeltrafik«
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1245 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet (kanaler) m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 707 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 417 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til smed
Undervisningsministeriet
BEK nr 1613 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for de regionale TV 2-virksomheder
Kulturministeriet
BEK nr 73 af 25/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk certificeringsordning for vindmøller
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 962 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
Erhvervsministeriet
BEK nr 185 af 05/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om formål, kompetencemål, færdigheds- og vidensområder og opmærksomhedspunkter for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)
Undervisningsministeriet
BEK nr 304 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til maskinsnedker
Undervisningsministeriet
BEK nr 793 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>