Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skandale  fandt 164 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: standat , søvndal , sindal ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4 >

 
KEN nr 9028 af 17/01/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0024
Justitsministeriet
2007/2 BSF 144 - Gældende
Betænkning og indstilling vedrørende den af statsrevisorerne afgivne betænkning over statsregnskabet for finansåret 2006
Folketinget
2016/1 BTL 200 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om frikommunenetværk
Folketinget
1991/1 BTB 27 - Gældende
1991 BTB 27 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM STOP FOR INDFRIELSE AF EN STATSGARANTI PÅ 547 MIO. KR. FOR EN RÆKKE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKABERS UBEBYGGEDE GRUNDE NR B 27 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
2005/1 BTB 63 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak
Folketinget
KEN nr 9291 af 22/06/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0987
Justitsministeriet
2015/1 BTL 7 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Et nyt adoptionssystem m.v.)
Folketinget
2014/1 BTL 187 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af adoptionsloven (Et nyt adoptionssystem m.v.)
Folketinget
KEN nr 9203 af 07/05/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00202
Justitsministeriet
KEN nr 9830 af 17/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00553
Justitsministeriet
KEN nr 9490 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-508 og 509
Justitsministeriet
KEN nr 9337 af 30/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01093
Justitsministeriet
2002/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse med flere love
(Forbedring af muligheder for indsigt i den kommunale administration, tilsynsreform m.v.)

Folketinget
KEN nr 9047 af 30/01/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00516
Justitsministeriet
KEN nr 9958 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0005
Justitsministeriet
KEN nr 10256 af 28/11/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-568
Justitsministeriet
1985/1 BR 9 - Gældende
1985 BR 9 BERETNING FRA UDVALGET FOR FORRETNINGSORDENEN VEDRØRENDE KOMMISSIONSDOMSTOLSBERETNINGEN OM UNDERSØGELSE AF VISSE FORHOLD VEDRØRENDE POST- OG TELEGRAFVÆSENET NR 70009 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1148
Folketinget
UDT nr 10058 af 17/10/2016 - Gældende
Dokumenter om, hvorvidt et eventuelt tjenstligt forhør skulle være offentligt hos en anden myndighed end ansættelsesmyndigheden, var også omfattet af offentlighedslovens § 21, stk. 2.
Folketinget
KEN nr 9901 af 10/12/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-93
Justitsministeriet
KEN nr 9535 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0202
Justitsministeriet
KEN nr 9064 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/26
Justitsministeriet
2003/1 BTL 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om hjemmeservice
(Ændring af den bidragsberettigede persongruppe m.v.)

Folketinget
1999/1 BTB 135 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke nr. 190 om indgåelse af forlig med Den Danske Bank i den færøske banksag tilbage fra Finansudvalget
Folketinget
KEN nr 9902 af 10/12/2003 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-94
Justitsministeriet
2002/1 BTL 42 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af polyvinylklorid og ftalater (pvc og visse blødgøringsmidler) samt andre afgiftslove
(Regelforenkling af visse afgifter)

Folketinget
2015/1 BTL 99 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen)
Folketinget
2006/1 BTL 118 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
(Erstatning i forbindelse med Sundhedsstyrelsens sagsbehandling i henhold til reglerne om maksimale ventetider ved behandling af patienter med livstruende kræftsygdomme m.v.)

Folketinget
2001/2 BTL 159 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om ligestilling af kvinder og mænd
(Servicestrategi, udfordringsret m.v.)

Folketinget
KEN nr 9692 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-106
Justitsministeriet
KEN nr 12321 af 09/10/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 14/2001
Justitsministeriet
KEN nr 9577 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00341
Justitsministeriet
KEN nr 9694 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-116
Justitsministeriet
AFG nr 9456 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00492
Justitsministeriet
1995/1 LSF 208 - Gældende
1995 LSF 208 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM STATENS KUNSTFOND
Folketinget
1992/1 BTB 100 - Gældende
1992 BTB 100 BETÆNKNING OG INDSTILLING VEDRØRENDE TAMILSAGEN NR B 100 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2002/1 BTL 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
Folketinget
KEN nr 9691 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-103
Justitsministeriet
KEN nr 9157 af 11/04/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00208
Justitsministeriet
KEN nr 9529 af 05/05/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 12/1999
Justitsministeriet
2002/1 BTL 219 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven
(Lavere skat på arbejdsindkomst)

Folketinget
KEN nr 9248 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00580
Justitsministeriet
KEN nr 9222 af 15/03/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00881
Justitsministeriet
2003/1 BTL 62 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven og lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding
(Ændringer af skattelovgivningen, som er lagt til grund for aftale af 29. september 2003 mellem økonomi- og erhvervsministeren og bevillingshaverne i henhold til eneretsbevilling af 8. juli 1962 til efterforskning og indvinding af kulbrinter i Danmarks undergrund)

Folketinget
KEN nr 9544 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0201
Justitsministeriet
2003/1 BTL 216 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om CO2-kvoter
Folketinget
KEN nr 9383 af 15/08/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00253
Justitsministeriet
KEN nr 9204 af 07/05/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00213
Justitsministeriet
1986/1 BSF 133 - Gældende
1986 BSF 133 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM DISTRIKTSPSYKIATRI
Folketinget
KEN nr 9178 af 18/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00407
Justitsministeriet
KEN nr 9056 af 30/01/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00522
Justitsministeriet< 1|2|3|4 >