Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skol tegning  fandt 1215 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2005/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission for at sikre større udsyn og større viden om den globale fremtid
Folketinget
2003/1 LSF 124 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Socialministeriet
2002/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gymnasiet m.v., lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. og lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen
(Undervisning i udlandet)

Undervisningsministeriet
1985/1 BTL 33 - Gældende
1985 BTL 33 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSGIVERNES ELEVREFUSION NR L 33 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 281
Folketinget
KEN nr 9234 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0059
Justitsministeriet
2003/1 BTL 124 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Folketinget
KEN nr 9694 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-116
Justitsministeriet
1992/1 LSF 87 - Gældende
1992 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER
Folketinget
KEN nr 9924 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9772 af 27/02/2003 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 93 af 17/08/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted
Udenrigsministeriet
2003/1 LSF 106 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af byggeloven, planloven og lov om statens byggevirksomhed
(Handicaptilgængelighed og adgang til at iværksætte undersøgelser af alvorlige ulykker i byggeriet)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 9819 af 09/10/2006 - Gældende
Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, august 2006)

(Vejledning til Kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 19542 af 10/04/1996 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 10031 af 28/02/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Adgangsforhold til en pub, hvor ejeren havde tilladt rygning. Strakspåbud ved overtrædelse af forbud
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT B - ANVENDELSESOMRÅDET
Skatteministeriet
VEJ nr 9971 af 23/09/2016 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder
Erhvervsministeriet
FOU nr 2001.227 - Gældende
Delegation til en institution under ministeriet af Kulturministeriets kompetence til at fastsætte regler. Bekendtgørelsesformen for regler udstedt af institutionen. Vejledning
Folketinget
VEJ nr 9080 af 07/02/2017 - Gældende
Vejledning om AMU's tilbud til tosprogede
Undervisningsministeriet
1988/1 LSF 198 - Gældende
1988 LSF 198 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
2013/1 BR 4 - Gældende
Beretning om klager i forbindelse med folkeafstemningen den 25. maj 2014 om en fælles patentdomstol
Folketinget
AFG nr 9223 af 13/11/2003 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
STV nr 20054 af 01/01/2003 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2003 C AFGIFTSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
1992/1 LSF 271 - Gældende
1992 LSF 271 FORSLAG TIL LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER
Folketinget
STV nr 20081 af 01/01/2006 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2006 C AFGIFTSGRUNDLAGET
Skatteministeriet
1994/1 BTB 1 - Gældende
1994 BTB 1 BETÆNKNING OG INDSTILLING FRA UDVALGET TIL PRØVELSE AF VALGENE NR B 1 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
AFG nr 9250 af 28/02/2017 - Gældende
Koncession - servicestationer
Skatteministeriet
1994/1 LSF 85 - Gældende
1994 LSF 85 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN, LOV OM MIDLERTIDIG OPHOLDSTILLADELSE TIL VISSE PERSONER FRA DET TIDLIGERE JUGOSLAVIEN M.V. OG LOV OM SOCIAL BISTAND (OPSTRAMNINGER I ÅBENBART GRUNDLØS-PROCEDUREN M.V.)
Folketinget
VEJ nr 85 af 29/04/1963 - Gældende
Vejledning til gennemførelse af den mellem Danmark og Indien den 16. september 1959 afsluttede overenskomst til undgåelse af dobbeltbeskatning af indkomst.
Skatteministeriet
VEJ nr 9256 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om børnesagkyndige undersøgelser
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20124 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 10606 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets afgørelse i sag nr. 15-70-00816
Justitsministeriet
2005/1 BR 8 - Gældende
Beretning om tilsynets virksomhed i folketingsåret 2005-06
Folketinget
KEN nr 10015 af 06/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattefritagelse ved salg af ejendom – ekspropriation – bindende svar (SKM2008.832.SR)
Skatteministeriet
KEN nr 9550 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00131
Justitsministeriet
STV nr 20053 af 01/01/2003 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2003 B AFGIFTSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER
Skatteministeriet
2010/2 BSF 1 - Gældende
Betænkning og indstilling om folketingsvalget den 15. september 2011
Folketinget
BKI nr 45 af 27/03/1979 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 11. oktober 1977 med Republikken Korea til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat
Skatteministeriet
STV nr 20080 af 01/01/2006 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2006 B AFGIFTSPLIGTIGE VIRKSOMHEDER
Skatteministeriet
1999/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Statistik og forskellige andre love
Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 60393 af 26/05/1998 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 50 af 23/05/1996 - Gældende
Bekendtgørelse af Aftale af 31. maj 1995 med Vietnam til undgåelse af dobbeltbeskatning og hindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter
Skatteministeriet
AFG nr 9391 af 24/04/2018 - Gældende
OPP-projekt - Rensningsanlæg til hospital
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
KEN nr 10592 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00777/3
Justitsministeriet
BKI nr 125 af 20/12/1974 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 27. august 1974 med Brasilien til undgåelse af dobbeltbeskatning.
Skatteministeriet
BKI nr 53 af 04/08/1972 - Gældende
Bekendtgørelse nr. 53 af 4. august 1972 af overenskomst af 4. december 1970 med Malaysia til undgåelse af dobbeltbeskatning.
Skatteministeriet
1989/1 LSF 104 - Gældende
1989 LSF 104 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
BST nr 25085 af 31/07/1981 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE p.321-1 om forsvarets arkivtjeneste.
Forsvarsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>