Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skol tegning  fandt 1218 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
1995/1 LSF 53 - Gældende
1995 LSF 53 FORSLAG TIL LOV OM INDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNINGSAFTALE MELLEM DEN SOCIALISTISKE REPUBLIK VIETNAMS REGERING OG KONGERIGET DANMARKS REGERING
Folketinget
STV nr 20013 af 01/01/1989 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1989 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
STV nr 20072 af 01/01/1988 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1988 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
2017/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven og lov om folkeskolen (Styrket kvalitet i dagtilbud, øget fleksibilitet og frit valg for forældre m.v.)
Børne- og Socialministeriet
BKI nr 112 af 19/11/1981 - Gældende
Bekendtgørelse af Bernerkonventionen af 9. september 1886 til værn for litterære og kunstneriske værker som revideret, senest i Paris den 24. juli 1971 (* 18) (Paris-akten).
Udenrigsministeriet
ISP nr 2006.686 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet i Ringe
Folketinget
EDP nr 1999.693 - Gældende
Egen drift-undersøgelse. Angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø
Folketinget
BKI nr 7 af 22/02/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter
Skatteministeriet
1992/1 LSF 50 - Gældende
1992 LSF 50 FORSLAG TIL MARKEDSFØRINGSLOV
Folketinget
STV nr 20088 af 01/01/1990 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1990 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
BST nr 25050 af 31/03/1987 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.810-1 om bestemmelser for tjenesterejser til udlandet for enkeltpersoner og mindre grupper
Forsvarsministeriet
ISP nr 2003.1025 - Gældende
Inspektion af Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling F på Bispebjerg Hospital
Folketinget
VEJ nr 10534 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om generelle betingelser og sygdomme uden for fortegnelsen (arbejdets særlige art)
Beskæftigelsesministeriet
2009/1 LSF 176 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) og lov om ændring af lov om folkeskolen
(Afbureaukratisering af reglerne om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger og børnemiljøvurderinger m.v.)

Socialministeriet
ISP nr 2004.647 - Gældende
Inspektion af Statsfængslet ved Horserød
Folketinget
1991/1 LSF 199 - Gældende
1991 LSF 199 FORSLAG TIL LOV OM MÆLK, MÆLKEPRODUKTER, MARGARINE M.V. (MÆLKEPRODUKTLOVEN)
Folketinget
VEJ nr 9905 af 01/02/2002 - Gældende
Strategi og kommuneplanlægning en vejledning
(Kommuneplanstrategi)

Erhvervsministeriet
2000/1 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om hjemmeværnet
Forsvarsministeriet
1991/1 BTL 24 - Gældende
1991 BTL 24 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ØRESTADEN M.V. NR L 24 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
STV nr 20013 af 01/01/1991 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1991 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
STV nr 20058 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
STV nr 20018 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
1998/1 LSV 101 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Folketinget
VEJ nr 9076 af 21/02/2018 - Gældende
At-vejledning D.4.3-4 om vold
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9536 af 05/12/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag i grundværdien for forbedringer – varmeforsyning, fødevej stisystemer og kloakering
Skatteministeriet
VEJ nr 9901 af 01/03/2002 - Gældende
Strategi for lokal Agenda 21
en vejledning

Miljø- og Fødevareministeriet
FOU nr 1989.224 - Gældende
Besøg på Amtshospitalet i Nykøbing Sjælland.
Folketinget
BKI nr 88 af 12/10/1971 - Gældende
Bekendtgørelse nr. 88 af 12. oktober 1971 af overenskomst af 20. juni 1969 med Trinidad og Tobago til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af beskatningsunddragelse for så vidt angår indkomstskat samt til fremme af international handel og investering.
Skatteministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
STV nr 20011 af 01/01/1990 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1990 AFSNIT SA - SUBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1991/1 LSF 200 - Gældende
1991 LSF 200 FORSLAG TIL LOV OM KØD (KØDLOVEN)
Folketinget
STV nr 20010 af 01/01/1988 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1988 AFSNIT SA - SUBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
STV nr 20001 af 01/01/1989 - Gældende
SELSKABSBESKATNING 1989 AFSNIT SA - SUBJEKTIV SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1985/1 BTB 116 - Gældende
1985 BTB 116 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM SIKRING AF RØGFRI MILJØER NR B 116 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2006/1 LSF 9 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring og lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion
(Fællesopkrævning af arbejdsgiverbidrag m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
BKI nr 120 af 08/12/1974 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 13. september 1973 med Zambia til undgåelse af dobbeltbeskatning.
Skatteministeriet
STV nr 20036 af 01/01/2007 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
1998/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
VEJ nr 10468 af 22/08/2014 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014
Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet i markedsføringslovens § 3, stk.3.

(Miljø- og etikvejledning 2014)

Erhvervsministeriet
FOU nr 2006.237 - Gældende
Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring
Folketinget
VEJ nr 9109 af 27/02/2015 - Gældende
Vejledning om dagtilbud m.v.
(Dagtilbudsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
STV nr 20080 af 01/01/2003 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2003 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
BKI nr 28 af 09/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 8. februar 1996 med Rusland til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomst- og formueskatter
Skatteministeriet
STV nr 20048 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20037 af 01/01/1992 - Gældende
DOBBELTBESKATNING 1992 AFSNIT DD - OECD'S MODELKONVENTION
Skatteministeriet
STV nr 20059 af 01/01/2006 - Gældende
PUNKTAFGIFTSVEJLEDNING 2006 DEL E MOTORKØRETØJER MV.
Skatteministeriet
ISP nr 1990.318 - Gældende
Besøg på Psykiatrisk Hospital i Risskov.
Folketinget
STV nr 20038 af 01/01/1991 - Gældende
PERSONBESKATNING 1991 AFSNIT EB - INDKOMSTOPGØRELSE FOR SELVSTÆNDIGE ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
VEJ nr 9396 af 02/07/2009 - Gældende
Vejledning om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>