Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på skol tegning  fandt 1218 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
SKR nr 9777 af 22/06/2017 - Gældende
Praksisændring - Genoptagelse - Momsfritagelse af undervisning i sprog, musik, legemsøvelser, håndarbejde, tegning, bogføring og maskinskrivning mv. - styresignal
Skatteministeriet
RGM nr 16045 af 19/10/1971 - Gældende
Reglement for Det kongelige danske Kunstakademis billedkunstneriske skoler
Kulturministeriet
ISP nr 2011.0311 - Gældende
Inspektion af Skole- Behandlingshjemmet Undløse den 25. september 2008 - Opfølgning nr. 2
Folketinget
KEN nr 9465 af 14/06/2010 - Gældende
Bristede forudsætninger ej godtgjort. Som følge heraf var ophævelsen af uddannelsesaftalen uberettiget
Erhvervsministeriet
KEN nr 9122 af 22/11/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse nægtet i forbindelse med undervisning - bindende svar
Skatteministeriet
AFG nr 9270 af 20/03/2018 - Gældende
Moms af kurser i kunst
Skatteministeriet
AFG nr 19200 af 09/06/1999 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9712 af 29/07/2005 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 191 af 18. marts 2005 om uddannelse til fører af trækkraftenheder inden for jernbanedrift (lokomotivfører)
(Vejledning til bekendtgørelse om lokomotivføreruddannelsen)

Undervisningsministeriet
1985/1 BSF 114 - Gældende
1985 BSF 114 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORSIKRINGSDÆKNING FOR EFG-ELEVER
Folketinget
AFG nr 3692 af 18/09/1989 - Gældende
Dimittendoptagelse Tidspunkt for uddannelsens afslutning
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9870 af 25/09/2018 - Gældende
Moms - Undervisning - kursus i mindfulness
Skatteministeriet
BST nr 25005 af 28/02/1989 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.204-3 om behandling af rationaliseringsforslag. (6. udgave, revideret.).
Forsvarsministeriet
BST nr 25240 af 31/10/1992 - Gældende
Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier
Forsvarsministeriet
KEN nr 10275 af 24/02/2004 - Gældende
Sag nr. 35.2003
Erhvervsministeriet
KEN nr 4026 af 17/06/1988 - Gældende
Tvist om i hvilket omfang tilsynet ved opførelsen af et skolebyggeri var ansvarlig for fejl og mangler ved det af tømrerentreprenørerne udførte arbejde. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9313 af 26/03/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-455
Justitsministeriet
KEN nr 11753 af 15/09/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
FOU nr 2016.16 - Gældende
2016-16. Tilsyn med handicaptilgængeligheden på en folkeskole
Folketinget
SKR nr 9121 af 25/03/2008 - Gældende
Skrivelse om Moms – skærpelse af praksis – uddannelsesinstitutioners salg af undervisningsmaterialer mv. til eleverne – mulighed for genoptagelse
Skatteministeriet
VEJ nr 10572 af 27/02/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om godkendelse til tilskud for nye folkehøjskoler
Kulturministeriet
KEN nr 10066 af 02/10/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT C - MOMSPLIGTIG VIRKSOMHED OG REGISTRERING
Skatteministeriet
AFG nr 9670 af 26/06/2018 - Gældende
Momsfritagelse for undervisning i trampolincenter
Skatteministeriet
AFG nr 9562 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse af klaverundervisning
Skatteministeriet
KEN nr 10204 af 28/05/2002 - Gældende
06-2002
Erhvervsministeriet
FOU nr 2007.459 - Gældende
Anvendelse af lokaler i kælder til daginstitution. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
KEN nr 10096 af 02/10/2008 - Gældende
Lov om røgfri miljøer. Serveringsareal i et værtshus
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2006.254 - Gældende
Skuespilleruddannelsen. Krav om forhåndsgodkendelse af optræden der ikke er en del af undervisningen
Folketinget
CIR1H nr 9500 af 13/06/2019 - Gældende
Cirkulære om organisationsaftale for tekniske funktionærer
Finansministeriet
AFG nr 9283 af 23/02/2016 - Gældende
Bindende svar - Momsfritagelse af stemmetræning
Skatteministeriet
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 9499 af 23/09/2003 - Gældende
Cirkulære om antagelse, aflønning, rådighedstjeneste mv. af officerer af reserven
Forsvarsministeriet
KEN nr 12427 af 29/08/2001 - Gældende
Hobbyvirksomhed. Kunstner
Skatteministeriet
2003/1 BSF 21 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om børns rettigheder i samfundet
Folketinget
FOU nr 1994.242 - Gældende
Skattefradrag for musiklærers øve- og musiklokale i eget hjem.
Folketinget
FOU nr 2007.238 - Gældende
Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler
Folketinget
1987/1 LSF 199 - Gældende
1987 LSF 199 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM FOLKESKOLEN (FREDSOPLYSNING OG INTERNATIONAL FORSTÅELSE SOM OBLIGATORISK EMNE)
Folketinget
KEN nr 9657 af 22/11/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1080
Justitsministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
2005/1 BSF 99 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af en kommission for at sikre større udsyn og større viden om den globale fremtid
Folketinget
2003/1 LSF 124 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Socialministeriet
2002/1 LSF 148 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om gymnasiet m.v., lov om kursus til højere forberedelseseksamen og om studieforberedende enkeltfagsundervisning for voksne m.v. og lov om de erhvervsgymnasiale uddannelser til højere handelseksamen og højere teknisk eksamen
(Undervisning i udlandet)

Undervisningsministeriet
1985/1 BTL 33 - Gældende
1985 BTL 33 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM ARBEJDSGIVERNES ELEVREFUSION NR L 33 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 281
Folketinget
KEN nr 9234 af 10/04/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0059
Justitsministeriet
2003/1 BTL 124 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Pædagogiske læreplaner i dagtilbud til børn)

Folketinget
KEN nr 9694 af 16/03/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2003-6-116
Justitsministeriet
1992/1 LSF 87 - Gældende
1992 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM FOLKEHØJSKOLER, EFTERSKOLER, HUSHOLDNINGSSKOLER OG HÅNDARBEJDSSKOLER
Folketinget
KEN nr 9924 af 08/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - afskedigelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9772 af 27/02/2003 - Gældende
Voldgiftssag afgjort af Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 93 af 17/08/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 10. maj 1995 med Det Europæiske Miljøagentur om hjemsted
Udenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>