Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på slå masker op  fandt 44 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
BEK nr 830 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om radiogrænseflader
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
2011/1 BSF 82 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ændring af straffeloven, så Danmark og Dannebrog sidestilles med andre nationer og deres flag
Folketinget
KEN nr 10079 af 29/11/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-387
Justitsministeriet
KEN nr 9034 af 20/02/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-627
Justitsministeriet
2017/1 LSF 219 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Tildækningsforbud)
Justitsministeriet
1994/1 BTL 209 - Gældende
1994 BTL 209 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM KULDIOXIDAFGIFT AF VISSE ENERGIPRODUKTER OG LOV OM FREMSKYNDET TILBAGEBETALING AF VISSE AFGIFTER (ÆNDRING AF REGLERNE FOR TILBAGEBETALING) NR L 209 1994-95, 1. SAMLING
Folketinget
FOU nr 2002.553 - Gældende
Mundtlig videregivelse af oplysninger mellem to hospitaler med henblik på eventuelt at iværksætte særlige foranstaltninger
Folketinget
2010/1 LSF 209 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven
(Skærpede straffe for hjemmerøveri og organiseret indbrudskriminalitet)

Justitsministeriet
VEJ nr 9922 af 01/02/2002 - Gældende
Projektering og drift af biogasanlæg At-vejledning D.2.7 Februar 2002
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20073 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 S. SELSKABER OG AKTIONÆRER
Skatteministeriet
STV nr 20111 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; SELSKABER OG AKTIONÆRER 2003 - 2
Skatteministeriet
2011/1 LSF 199 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kursgevinstloven, skattekontrolloven og kildeskatteloven
(Beskatning af aktionærlån, feltlåsning for selvstændigt erhvervsdrivende, bedre forskudsproces m.v.)

Skatteministeriet
VEJ nr 10543 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om kræftsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9075 af 11/03/2008 - Gældende
Vejledning om strandrensning
Miljø- og Fødevareministeriet
2016/1 LSF 73 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
1995/1 LSF 151 - Gældende
1995 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF SKOVLOVEN
Folketinget
CIR nr 72 af 17/04/1996 - Gældende
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
STV nr 20079 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20112 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; DOBBELTBESKATNING 2003 - 2
Skatteministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
2003/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove
(Rentebeskatningsdirektivet, rente-/royaltydirektivet, koncerninterne lån, fraflytterbeskatning, omregning til helårsindkomst, bruttobeskattede personer)

Skatteministeriet
2004/2 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove
(Nedsættelse af selskabsskatten og globalpulje-princip i sambeskatningen)

Skatteministeriet
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
STV nr 20072 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 E. ERHVERVSDRIVENDE
Skatteministeriet
STV nr 20110 af 01/01/2003 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2003 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2003 - 2
Skatteministeriet
STV nr 20077 af 01/01/2007 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2007 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2007-3
Skatteministeriet
STV nr 20011 af 01/01/2006 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2006 LIGNINGSVEJLEDNINGEN; ERHVERVSDRIVENDE 2006-4
Skatteministeriet
BEK nr 14 af 26/01/1961 - Historisk
Bekendtgørelse om sikkerhedsforskrifter for mekanisk drevne slibemaskiner og slibeskiver.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1353 af 27/11/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om radiogrænseflader
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
FSK nr 10041 af 22/12/1995 - Historisk
Teknisk forskrift for fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Kapitel E XVI. Beskyttelsesforanstaltninger for besætningen, 23. november 1995 (* 1) (* 2) (* 3) (Meddelelser E)
Erhvervsministeriet
FSK nr 10023 af 23/07/1990 - Historisk
Søfartsstyrelsens Meddelelser E. Forskrifter for bygning og udstyr m.v. for fiskeskibe. Kapitel E XVI, 1. august 1989 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 648 af 31/05/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om radiogrænseflader
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
VEJ nr 6990 af 31/12/1987 - Historisk
Vejledning om valg af tekstbehandlingssystem
Uddannelses- og Forskningsministeriet
VEJ nr 10124 af 21/12/2006 - Historisk
Vejledning om anerkendelse af ulykker - skader sket 1. januar 2004 eller senere
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9107 af 02/02/2007 - Historisk
Vejledning om betaling af udgifter til sygebehandling og hjælpemidler efter lov om arbejdsskadeforsikring
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9164 af 01/04/2011 - Historisk
Vejledning om planlægning af sundhedsberedskab
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9649 af 03/07/2006 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 96 af 22/06/1993 - Historisk
Cirkulære om ligningsloven
Skatteministeriet
VEJ nr 10126 af 04/12/2006 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9375 af 12/04/2007 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9738 af 03/12/2010 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9167 af 02/03/2009 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme
anmeldt fra 1. januar 2005

Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9698 af 30/06/2016 - Historisk
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet