Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sløk  fandt 116 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3 >

 
DOM nr 3921 af 11/10/1995 - Gældende
Bod 2.3.1., Eksklusivaftale. Fagretlig behandling. Processuelle spørgsmål 3.7.(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark (konsulent Ino Dimsits) mod Fribyg A/S, Helsingør, Klostermosevej 123, 3000 Helsingør (advokat Jørgen Allesø) Dommere: Dahl, Dresling, Arnold Hansen, Holm, Kardel (retsformand), Sløk og Westergaard
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3795 af 29/10/1987 - Gældende
Arbejdsfordeling. Bod 2.1.2. Bod ikke pålagt.(* 1) (* 2) Ikke pålagt virksomhed bod, selv om virksomheden uberettiget havde etableret arbejdsfordeling. Landsorganisationen i Danmark for Dansk Beklædnings- og Textilarbejderforbund (konsulent Morten Ulrich) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Textilindustrien for Hotex Børnekonfektion ApS, Holstebro (fuldmægtig Mona Davidsen). Dommere: Jon Palle Buhl, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Høeg (retsformand), Hans Jensen, Kofod og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3354 af 18/05/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Amtsrådsforeningen i Danmark for Århus Amtskommune (Advokat Mariann Norrbom) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Arnold Hansen, Maabjerg, Kurt Petersen, Steen A. Rasmussen, Sløk og Westergaard. Bod 2.2.2. Kollektiv arbejdsret, generelt. Ikke afsenderens risiko, at overenskomstmæssig meddelelse om afskedigelse af medarbejder, der er afleveret til postvæsenet, ikke kommer frem til adressaten.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3824 af 08/11/1990 - Gældende
Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt Organisationsfjendtlig virksomhed. Passivitet. Tillidsrepræsentant. (* 1) Frifindelse for organisationsforfølgelse allerede på grund af klagerens passivitet. Teknisk Landsforbund (advokat Chr. Harlang) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Scanvægt A/S (advokat Merete Preisler) Dommere: Bangert (retsformand), Brink, Arnold Hansen, Friis Christensen, Knap, Jørgen Pedersen og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3480 af 29/06/1990 - Gældende
Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsretsproces i øvrigt Temponedsættelse. Temponedsættelse ikke godtgjort. (* 1) Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Provins Bogtrykkerforening for Bording Formulartryk A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund og Specialarbejderforbundet i Danmark for et antal medlemmer af disse forbund (konsulent Ino Dimsits). Dommere: Bæhring, Arnold Hansen, Niklasson, Riis (retsformand), Sløk, Spang-Hanssen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3345 af 12/05/1992 - Gældende
KTAS Forlag A/S (advokat Bjarke Vejby) mod Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd for Funktionærforeningen ved KTAS (sekretær, cand.jur.Karl Schmidt). Dommere: Steen A. Rasmussen, Sløk, Strube, Per Sørensen (retsformand), Poul F. Hansen, Thorning og Westergaard. Blokade, Kollektiv overenskomst 3. Konfliktvarsel. Blokadevarsel anset for lovligt.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3860 af 29/11/1990 - Gældende
Lovfortolkning. Processuelle spørgsmål 2.1., - i forhold til de almindelige domstole 2.2. - i forhold til faglige voldgiftsretter (* 1) (* 2) Spørgsmål om forståelse af overenskomst, der henviste til funktionærloven, udsat på de ordinære domstoles afgørelse af fortolkningen af funktionærloven. Landsorganisationen i Danmark for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Amtsrådsforeningen for Storstrøms Amtskommune (advokat Morten Ulrich) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Ole Espersen, Arnold Hansen, Erik Jensen, Kurt Petersen, Sarroe og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3233 af 04/02/1993 - Gældende
Bod 2.2.2. Tillidsrepræsentant.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Dansk Estrella A/S (advokat Henrik Uldal). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Skov Christensen, Arnold Hansen, Poul Fl. Hansen, Carsten Holm, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3965 af 12/09/1994 - Gældende
Bod 2.3.1. Eksklusivaftale(* 1)(* 2) Skibsbesætnings flytning af containere var brud på overenskomstbestemmelse om antagelse af havnearbejdere. Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service for Seaport Stevedoring K/S, Esbjerg (advokat Helge Werner) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Brink, Cruse, Arnold Hansen, Mads Kofod, Erik Nielsen og Sløk
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3905 af 03/11/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Entreprenørforeningen for Superfos Dammann-Luxol A/S (advokat Helge Werner). Dommere: Brink, Poul Fl. Hansen, Erik Jensen, Kardel (retsformand), Kofod, Jørn Møller og Sløk. Bod 2.3.2. Kollektiv arbejdsret, generelt. Arbejdsgiverforhold forelå ikke.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3610 af 08/09/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Murerforbundet i Danmark (konsulent Ino Dimsits) mod Serridslev Murerforretning ApS, Serridslevvej 5, 8700 Horsens (advokat Steffen Pertou). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Bæhring, Annette Elmer, Bent Larsen, Lund-Nielsen, Sløk og H.C. Tjellesen. Bod 2.3.1. Omgåelse. Virksomhedsoverdragelse. Arbejdsgivers udmeldelse af mesterorganisation og virksomheds overgang til nystiftet anpartsselskab medførte ikke ophør af overenskomst.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3016 af 05/05/1988 - Gældende
Bod 2.2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Kollektiv arbejdsret, generelt.(* 1) (* 2) Bod for afskedigelse af medarbejder uden forhandling, herom med vedkommende fagforbund, således som der var foreskrevet i overenskomsten. Landsorganisationen i Danmark for Centralorganisationen for Overenskomstansatte i Staten (CO-STAT) på vegne af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (advokat Bent Osborg) mod Finansministeriet for Den Selvejende Institution Ankerhus. (Kammeradvokaten v/advokat Søren Skov Knudsen) Dommere: Secher Assens, Bæhring, Arnold Hansen, Mads Kofod, Mundt (retsformand), Sløk og Wahl.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3651 af 05/10/1993 - Gældende
Kollektiv overenskomst 1. Passivitet. (* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Røde Kors (advokat Hans Henrik Haume) Dommere: Peter Andersen, Arnold Hansen, Hornslet (retsformand), Gert Kristensen, Lind, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3845 af 20/11/1990 - Gældende
Bod 2.2.2. Bod ikke pålagt Tillidsrepræsentant. Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Virksomhedsoverdragelsesloven ikke anvendelig med hensyn til afskedigelse af tillidsrepræsentant, hvis ansættelsesforhold ikke længere bestod på tidspunktet for overdragelsen af virksomheden. Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Scaniadam A/S (advokat Merete Preisler). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Brink, Jens A. Engelbrechtsen, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3576 af 26/08/1992 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening for Esselte Dymo A/S, Randers (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Bæhring, Holm, Hornslet (retsformand), Mads Kofod, Erik Nielsen, Albæk Petersen og Sløk. Temponedsættelse. Temponedsættelse fundet godtgjort.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3950 af 03/12/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Autohjørnet i Rødby v/Ole P. Petersen Stationsvej 1, 4970 Rødby (advokat Søren Pedersson, Rødby) Dommere: Arnold Hansen, Kardel (retsformand), Lund-Nielsen, Maabjerg, Sarroe, Sløk og Westergaard. Bod 2.3.1. Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv overenskomst 4. Særoverenskomst. Hovedaftalens § 7, stk. 2 anvendelig på tiltrædelsesoverenskomst(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3949 af 16/12/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Finansministeriet for Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet (advokat Hans Juhler). Dommere: Erik Jensen, Allan Nielsen, Riis (retsformand), Sarroe, Sløk, Strube og Westergaard. Bod 2.3.2. Organisationsforhold.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3891 af 03/12/1987 - Gældende
Systematisk aktion. Bod 2.1.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Hjemsendelse ikke driftsmæssigt begrundet.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for M.A.N. - B & W Diesel A/S, København (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen). Dommere: Arnold Hansen, Knap, Pontoppidan (retsformand), Sløk, Spang-Hanssen, Wahl og Nicolai Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3425 af 09/06/1987 - Gældende
Processuelle spørgsmål 2.4. Aftaler om, at Arbejdsretten ikke er kompetent. Konfliktvarsel.(* 1) (* 2) Spørgsmål om, hvorvidt et lock-outvarsel var ugyldigt unddraget Arbejdsrettens kompetence ved overenskomsten. Landsforeningen PROSA for PROSA/DC (advokat Christian Harlang) mod I/S Datacentralen af 1959 (landsretssagfører Erik Christoffersen). Dommere: Gade, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Mundt (retsformand), Toxværd Nielsen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3711 af 11/11/1993 - Gældende
Bod 2.3.1. Underbetaling. Virksomhedsoverdragelse.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark (konsulent Ino Dimsits) mod Himmelev Tømrer- og Snedkerforretning v/Birgit Nielsen Klosterengen 144, Himmelev, 4000 Roskilde (advokat Lene Mærsk Møller). Dommere: Arnold Hansen, Carsten Holm, Mads Kofod, Terkel Lund-Nielsen, Erik Nielsen, Axel Sløk og Per Sørensen (retsformand).
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3065 af 28/01/1993 - Gældende
Konfliktvarsel. Lovligt fagligt formål.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for I/S Vestkraft, Esbjerg (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard). Dommere: Arnold Hansen, Carsten Holm, Erik Jensen, Henrik Lind, Maabjerg, Riis (retsformand) og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3610 af 13/09/1993 - Gældende
Bod 2.3.2. Tillidsrepræsentant. (* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund og Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Epoke Production A/S, Askov (advokat Henrik Uldal). Dommere: Marie Louise Andreasen (retsformand), Peter Andersen, Brink, Arnold Hansen, Steen A. Rasmussen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3908 af 27/04/1995 - Gældende
Virksomhedsoverdragelse. Identitet mellem nyt og gammelt selskab (* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Erhvervsvejviseren K/S ved John Wegeland, Tangmosevej 95, Postbox 151, 4600 Køge (advokat Stig Viborg Pedersen) Dommere: Peter Andersen, Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Kardel (retsformand), Allan Nielsen, Sløk og Westergaard
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3230 af 30/03/1992 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for Dagbladet, Holstebro-Struer (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Brink, Bæhring, Arnold Hansen, Otto Hansen, Riis (retsformand), Sløk og Westergaard. Kollektiv arbejdsret, generelt. Konfliktvarsel. Lovligt fagligt formål. (* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3829 af 13/11/1987 - Gældende
Bod 2.1.2. Bod ikke pålagt. Processuelle spørgsmål 7. Retskraft. (* 1) (* 2) Hjemsendelse driftsmæssigt begrundet. Voldgiftskendelse vedrørende lignende spørgsmål ikke afgørende. Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Papirvareindustriens Arbejdsgiverforening for Colon Øst, Glostrup (fuldmægtig Mona Davidsen). Dommere: Bjerregaard (retsformand), Jon Palle Buhl, Arnold Hansen, Bent Knap, Kofod, Sløk og Wahl.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3014 af 05/05/1988 - Gældende
Bod 2.2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Kollektiv arbejdsret, generelt. Kollektiv overenskomst 1. Spørgsmål om, hvorvidt kollektiv overenskomst foreligger (* 1) (* 2) Bod pålagt P & T for opsigelse af medarbejder uden orientering af dennes organisation. Landsorganisationen i Danmark for Centralorganisationen for Overenskomstansatte i Staten (CO-STAT) på vegne af Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (advokat Bent Osborg) mod Finansministeriet på vegne af Generaldirektoratet for Post- og Telegrafvæsenet. (Kammeradvokaten v/advokat Søren Skov Knudsen) Dommere: Secher Assens, Bæhring, Arnold Hansen, Mads Kofod, Mundt (retsformand), Sløk og Wahl.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3015 af 05/05/1988 - Gældende
Bod 2.2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt. Entreprise. Faglig Voldgift. Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsproces i øvrigt. (* 1) (* 2) Bod for at have overgivet rengøringsarbejde i entreprise uden, som foreskrevet i overenskomsten, at have forhandlet herom med vedkommende fagforbund. Landsorganisationen i Danmark for Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (advokat Bent Osborg) mod Finansministeriet, Lønnings- og Pensionsdepartementet for Århus Distriktstoldkammer. (kammeradvokaten v/advokat Søren Skov Knudsen) Dommere: Secher Assens, Bæhring, Arnold Hansen, Mads Kofod, Mundt (retsformand), Sløk og Wahl.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3421 af 10/06/1993 - Gældende
Bod 2.3.1., Omgåelse. Virksomhedsoverdragelse. Underbetaling. Bod for virksomheds henførelse af arbejde til ringere overenskomst(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Vognmænd for Roland Munch ApS, Esbjerg (advokat Vagn Marquardt). Dommere: Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Mads Kofod, Ole Bonde Larsen, Erik Nielsen, Riis (retsformand) og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3425 af 25/06/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Q8-Cafeteriet v/Tom Christensen, Randersvej 568, 8280 Trige (Tom Christensen). Dommere: Erik Jensen, Lund Nielsen, Jørn-Oluf Olsen, Kurt Petersen, Sløk, Per Sørensen (retsformand) og Westergaard. Bod 2.3.2. Passivitet. Frifindelse for overenskomstbrud på grund af klagernes passivitet.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3623 af 25/08/1987 - Gældende
Kollektiv overenskomst 3. Fortolkning af kollektiv overenskomst. Processuelle spørgsmål 3.6. Genoptagelse. Bod 2.3.1. Overenskomstbrug og bod pålagt. (* 1) (* 2) Sag afgjort ved udeblivelsesdom genoptaget. Arbejdsgiver idømt bod for ikke at have udbetalt et løntillæg. Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod E.H. Rasmussen Holding ApS, Helgolandsgade 11-19, 6400 Sønderborg (advokat Thor Stadil). Dommere: Gade, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Kiil (retsformand), Toxværd Nielsen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3150 af 25/02/1987 - Gældende
Overarbejdsvægring. Bod 1.2.4.1. Bodsnedsættelse/fritagelse sket (* 1) (* 2) Begrænsning af bodsstørrelse for overarbejdsvægring. Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for M.A.N. B & W Diesel A/S (advokat Jørgen Brink) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark, Dansk Metalarbejderforbund, Malerforbundet i Danmark og Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark for et antal medlemmer af disse forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen). Dommere: Bjerregaard (retsformand), Jon Palle Buhl, Degerbøl, Ole Espersen, Arnold Hansen, Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3702 af 27/09/1990 - Gældende
Systematisk aktion. (* 1) (* 2) Systematisk sammenhæng mellem arbejdsnedlæggelser på to forskellige virksomheder. Dansk Arbejdsgiverforening for Danske Dagblades Forenings Forhandlingsorganisation for De Berlingske Dagblade A/S og A/S Dagbladet Politiken (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark for et antal medlemmer af dette forbund (konsulent Leo Lybæk Hansen) Dommere: Bæhring, Agnete Halmind, Arnold Hansen, Riis (retsformand), Sløk, Springborg og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3015 af 10/01/1992 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Falck Teknik A/S (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Arnold Hansen, Kjærgaard, Mads Kofod, Erik Nielsen, Riis (retsformand), Sarroe og Sløk. Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv overenskomst 4. Betingelserne i Hovedaftalens § 7, stk. 2, for ophør af pligten til at overholde overenskomst ikke opfyldt.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3921 af 19/11/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter for Sheraton Copenhagen Hotel (advokat Henrik Uldal). Dommere: Peter Andersen, Carsten Holm, Lind, Maabjerg, Sløk, Per Sørensen (retsformand) og Westergaard. Bod 2.2.2. Bortvisning. Organisationsfjendtlig virksomhed. Ej bevist, at bortvisninger var organisationfjendtlige.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3226 af 22/03/1990 - Gældende
Kollektiv overenskomst 2. Forhandling om, indgåelse og fornyelse af kollektiv overenskomst (* 1) (* 2) Rederi bundet af sin underskrift på tiltrædelsesoverenskomst, selv om denne ikke fandtes at have været returneret underskrevet af Sømændenes Forbund i Danmark. Sømændenes Forbund i Danmark (kontorchef cand.jur. Keld Olsen) mod Partrederiet Finlith v/J.C. Jespergaard, Søndergade 19, 5970 Ærøskøbing, (advokat Gunnar Sørensen). Dommere: Anker Christoffersen, Gade, Kardel (retsformand), Neergaard Larsen, Henrik Lind, Sløk og Aage Sørensen.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3958 af 20/04/1994 - Gældende
Bod 2.3.1. Eksklusivaftale. Hovedaftalens § 7, stk. 2. Kollektiv overenskomst 4.(* 1)(* 2) Arbejdsgiver pålagt bod for overtrædelse af gensidighedsbestemmelse. Landsorganisationen i Danmark for Nærings- og nydelsesmiddelarbejder Forbundet (konsulent Ino Dimsits) mod Løjt Bageri A/S ved bagermester Ejner Jørgensen, Løjt Skolegade 7A, 6200 Aabenraa (advokat Rene Offersen) Dommere: Arnold Hansen, Carl Erik Johansen, Terkel Lund- Nielsen, Erik Riis (retsformand), Axel Sløk, Willy Strube og Nicolai Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3050 af 30/01/1987 - Gældende
Organisationsansvar 4.2. Bod ikke pålagt. Lovindgreb. Særoverenskomst. Kutyme.(* 1) (* 2) Cirkulære ikke indblanding i individuel lønfastsættelse. Forlængelsesloven ej til hinder for opsigelse af lokale kutymer/lokalaftaler om betalte pauser. Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening (afdelingschef H.C. Springborg). Dommere: Bredmose, Arnold Hansen, Kofod, Mundt (retsformand), Sløk, Spang-Hanssen og Wistisen.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3412 af 17/06/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service for Danbor Service A/S, Esbjerg (advokat Henrik Uldal). Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Annette B. Elmer, Arnold Hansen, Carsten Holm, Erik Jensen, Henrik Lind og Sløk. Bod 2.2.1. Faglig voldgift. Entreprise. Omgåelse. Virksomhedsoverdragelse. Entrepriseforhold anset som omgåelse af kollektiv overenskomst.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3011 af 20/04/1988 - Gældende
Faglig Voldgift. Organisationsansvar 4.2. Bod ikke pålagt. Processuelle spørgsmål 3.7. Arbejdsproces i øvrigt. (* 1) (* 2) Spørgsmål om rækkevidden af en voldgiftskendelse burde være afklaret ad sædvanlig fagretlig vej. Der sås bort fra et anbringende, der først fremførtes under domsforhandlingen. Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Benzin- og Oliebranchens Arbejdsgiverforening. (advokat Helge Werner) Dommere: Bredmose, Arnold Hansen, Mads Kofod, Gert Kristensen, Bent Larsen, Pontoppidan (retsformand) og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3330 af 07/05/1987 - Gældende
Passivitet. Kollektiv overneskomst 1. Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt. (* 1) (* 2) Uberettiget at aflønne ansatte efter en lavere sats end den, der havde været fulgt i over 2 år. Statstjenestemændenes Centralorganisation II (advokat Mogens Kromann) mod Finansministeriet, Lønnings- og Pensionsdepartementet (Kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo). Dommere: Bisgaard, Gade, Neergaard Larsen, Pontoppidan (retsformand), Sløk, Mols Sørensen og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3026 af 21/01/1992 - Gældende
Dansk Arbejdsgiverforening for Rutebilejernes Arbejdsgiverforening (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Marstrand Dahl, Arnold Hansen, Mads Kofod, Maabjerg, Albæk Pedersen, Riis (retsformand) og Sløk. Konfliktvarsel. Konfliktvarsel ulovligt, da forslag til ændringer af den gældende overenskomst var fremsendt for sent til modparten efter de mellem parterne vedtagne forhandlingsregler.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3300 af 23/04/1987 - Gældende
Politisk aktion. Fysisk blokade. Bod 1.1. Bod ikke pålagt, da overenskomststridigt forhold ikke antaget af foreligge,1.2.4.2. bodsnedsættelse/fritagelse ikke sket(* 1) (* 2) Bodsansvar for arbejdsnedlæggelse trods fysisk blokade af virksomheden. Dansk Arbejdsgiverforening for Jernets Arbejdsgiverforening for Dansk Eternitfabrik A/S, Ålborg, (advokat Jørgen Brink) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Metalarbejderforbund, Dansk El-Forbund og Snedker- og Tømrerforbundet i Danmark for et antal medlemmer af disse forbund. (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Bredmose, Arnold Hansen, Hilstrøm, Kofod, Mundt (retsformand), Sløk og Spang-Hanssen.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3915 af 06/12/1990 - Gældende
Arbejdsgivers ledelsesret. Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt Tillidsrepræsentant. (* 1) (* 2) Ikke stridende mod hovedaftalen at pålægge tillidsrepræsentanter tavshedspligt om forløbet af et møde, hvor ledelsen informerede om oplæg til en organisationsændring. Landsforeningen Prosa for PROSA/KMD (advokat Christian Harlang) mod Kommunedata I/S (advokat Bjarke Vejby). Dommere: Bangert (retsformand), Lind, Kurt Petersen, Sløk, Mols Sørensen, Aage Sørensen og Thorning.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3022 af 07/01/1993 - Gældende
Konfliktvarsel. Lovligt fagligt formål. Passivitet.(* 1) (* 2) Dansk Arbejdsgiverforening for Plastindustrien i Danmark for Danacup A/S, Stilling (advokat Merete Preisler) mod Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) Dommere: Cruse, John Dahl, Annette Elmer, Arnold Hansen, Carsten Holm, Kiil (retsformand) og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3860 af 17/10/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund og Dansk Metalarbejderforbund (konsulent Ino Dimsits) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Industriens Arbejdsgivere for Danisco A/S, De Danske Sukkerfabrikker, Nykøbing F. (advokat Merete Preisler) Dommere: Bangert (retsformand), Brink, Arnold Hansen, Erik Jensen, Kofod, Sløk og Spang-Hanssen. Bod 2.3.1. Kutyme. Kutyme ikke opsagt.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3160 af 05/04/1991 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter (advokat Henrik Uldal) Dommere: Erik Jensen, Kiil (retsformand), Mads Kofod, Overgaard, Jørgen Pedersen, Sløk og Strube. Organisationsansvar 2.2. Pasivitet. Underbetaling. Arbejdsgiverforening havde ikke udvist bodspådragende passivitet i underbetalingssag.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3917 af 06/03/1995 - Gældende
Akkord. Bod 2.3.1. Organisationsansvar 4.2.(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark (konsulent Ane K. Lorentzen) mod Dansk Smedemesterforening på egne vegne og for J.C.Dirks A/S, Haderslev (kontorchef Bo Andersen). Dommere: Max Bæhring, Poul Erik Skov Christensen, Carl Erik Johansen, Mads Kofod, Lund-Nielsen, Riis (retsformand) og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3955 af 21/12/1994 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Ane K. Lorentzen)(* 1)(* 2) mod Elsebet Larsen som forpagter af Hotel Saxkjøbing K/S, Sakskøbing, (advokat C.H. Futtrup) og Contractor Compagny af dec. 1980 A/S under konkurs, tidligere Aktieselskabet Building Construction Bulcon - BCB. (ingen) Dommere: Arnold Hansen, Poul Flemming Hansen, Carsten Holm, Kiil (retsformand), Sløk, Willy Strube og Nicolai Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3909 af 15/02/1995 - Gældende
Kollektiv arbejdsret, generelt. Processuelle spørgsmål 1., 2.5., 3.4(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Leo Lybæk Hansen) mod Hotel Færgegården Lohals A/S ved Sammenslutningen af Firma- Funktionærer (advokat Kåre Mønsted) Dommere: Max Bæhring, Arnold Hansen, Lind, Allan Nielsen, Riis (retsformand), Benny Rosberg og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3033 af 12/10/1988 - Gældende
Konfliktvarsel.(* 1) (* 2) Strejkevarsel fundet lovligt. Dansk Arbejdsgiverforening for Rank Xerox A/S, Ballerup (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (konsulent Morten Ulrich). Dommere: Vejgaard Andersen, Bredmose, Arnold Hansen, Erik Nielsen, Pontoppidan (retsformand), Sløk og Westergaard.
Beskæftigelsesministeriet 1|2|3 >