Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på slacker  fandt 33 dokumenter i følgende kategorier:


Mente du: sløk , slag , slagt ?

Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 21175 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Konvention, som ændrer Traktaten om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab med henblik på at gøre den særlige associeringsordning, der er omhandlet i fjerde del af denne Traktat, anvendelig på de nederlandske Antiller (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 678 af 08/11/1988 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 18915 af 15/12/1987 - Gældende
Beskatning af tøj m.v., der udleveres til ansatte. Bindende forhåndsbesked (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 18378 af 26/04/1988 - Gældende
Fri beklædning (* 1)
Skatteministeriet
BST nr 25045 af 31/08/1983 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE M.628-1 om uniformering af militært personel.
Forsvarsministeriet
KEN nr 10030 af 02/02/1994 - Gældende
COMBICORN ikke i besiddelse af tilstrækkeligt særpræg for bageblandinger til bageribrug
Erhvervsministeriet
1988/1 LSF 10 - Gældende
1988 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 60 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 12. januar 1994 mellem Danmark/Færøerne og Schweiz
Udenrigsministeriet
BKI nr 61 af 01/05/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af frihandelsaftale af 6. august 1992 mellem Danmark/Færøerne og Island
Udenrigsministeriet
1992/1 LSF 84 - Gældende
1992 LSF 84 FORSLAG TIL LOV OM DANMARKS TILTRÆDELSE AF AFTALE OM DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE
Folketinget
2000/1 BSF 154 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks ratifikation af partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af gruppen af stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000, de dertil knyttede protokoller, erklæringer og aftalens slutakt samt af intern aftale om finansiering og forvaltning af Fællesskabets bistand i henhold til finansprotokollen til ovennævnte aftale undertegnet i Bruxelles den 18. september 2000
Udenrigsministeriet
BEK nr 62 af 03/02/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om udstedelse af oprindelsescertifikater
Skatteministeriet
BEK nr 63 af 03/02/1988 - Historisk
Bekendtgørelse om oprindelsesregler for visse præferenceberettigede mineralske olieprodukter
Skatteministeriet
AND nr 865 af 15/11/1993 - Historisk
Anordning om visse forholdsregler mod oprørsbevægelsen UNITA i Angola
Udenrigsministeriet
AND nr 530 af 30/06/1993 - Historisk
Anordning om visse forholdsregler mod Haiti
Udenrigsministeriet
BEK nr 9333 af 14/04/1999 - Historisk
Bekendtgørelse om forbeholdte navne
Børne- og Socialministeriet
AND nr 120 af 20/02/1998 - Historisk
Anordning om visse forholdsregler mod Sierra Leones militær junta (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 74 af 14/01/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
AND nr 854 af 22/11/1997 - Historisk
Anordning om visse forholdsregler mod oprørsbevægelsen UNITA i Angola (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 458 af 11/06/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om toldbehandling m.v.
Skatteministeriet
BEK nr 422 af 04/05/2006 - Historisk
Bekendtgørelse om kosmetiske produkter
(Kosmetikbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
AND nr 579 af 05/08/1998 - Historisk
Anordning om visse forholdsregler mod oprørsbevægelsen UNITA i Angola(* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 510 af 18/06/1999 - Historisk
Bekendtgørelse af listen over farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 923 af 28/09/2005 - Historisk
Bekendtgørelse om listen over farlige stoffer
Miljø- og Fødevareministeriet
CIR nr 150 af 12/12/1988 - Historisk
Cirkulære om ændringer af cirkulære om udleveringen og brugen af uniformer for betjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører (* 1) (* 2) (Til samtlige ministerier m.v.)
Finansministeriet
RGM nr 11268 af 27/09/1971 - Historisk
Uniformsreglement for kriminalforsorgen. (* 1)
Justitsministeriet
CIR nr 6375 af 10/08/1982 - Historisk
Cirkulære om udleveringen og brugen af uniformer for betjentformænd, ministerialbetjente og ministerialchauffører (* 1)
Finansministeriet
SKR nr 11205 af 13/05/1987 - Historisk
Skrivelse vedrørende udlevering af uniformsgenstande til fængselsfuldmægtige.
Justitsministeriet
KND nr 25130 af 25/10/1984 - Historisk
Kundgørelse for Forsvaret B.26-1984. BESTEMMELSER om uniformering af civilt personel ansat i forsvaret.
Forsvarsministeriet
CIR nr 25250 af 01/07/1989 - Historisk
Kundgørelse for Forsvaret. Cirkulære om uniformering af civilt personel ansat i forsvaret.
Forsvarsministeriet
CIR nr 6360 af 05/05/1986 - Historisk
Cirkulære om ministerialchaufførers uniformering
Finansministeriet
CIR nr 10007 af 24/11/1975 - Historisk
EFTA Scheme for the Reciprocal Recognition of Tests and Inspections carried out on Ships' Equipment (* 1)
Erhvervsministeriet