Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på slikke  fandt 326 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7 >

 
LBK nr 965 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 1653 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 309 af 03/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedskrav til legetøjsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
UDT nr 10044 af 08/12/1978 - Gældende
'Tandvenligt slik' (* 1)
Erhvervsministeriet
2014/1 BSF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området
Folketinget
2014/1 BF 70 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området.
Skatteministeriet
KEN nr 9134 af 22/12/1997 - Gældende
Varemærket HARIBO FAMILY MIX fundet forvekslelig med varemærket LAGERMAN FAMILIE GUF
Erhvervsministeriet
2004/2 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
1986/1 BSF 96 - Gældende
1986 BSF 96 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ÆNDRING AF LEVNEDSMIDDELLOVEN
Folketinget
KEN nr 60467 af 16/01/1998 - Gældende
Figurmærke i form af en tegning af en tand med øjne og en smilende mund ikke forvekslelig med varemærket Den smilende tand
Erhvervsministeriet
2016/1 LF 26 - Gældende
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder«, ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Skatteministeriet
2006/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
2016/1 SF.L L 26 - Gældende
Nyt Dokument
Skatteministeriet
KEN nr 10085 af 13/11/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. proteinbarers forhold til chokoladeafgiftsloven
Skatteministeriet
FOU nr 2016.32 - Gældende
2016-32. Sikringsafdelingen havde ikke hjemmel til at forbyde patienter at købe usund mad
Folketinget
KEN nr 10040 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00993
Justitsministeriet
BKI nr 22 af 29/09/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af overenskomst af 20. februar 2006 mellem Danmark/Grønland og Norge om afgrænsning af kontinentalsoklen og fiskerizonerne i området mellem Grønland og Svalbard
Udenrigsministeriet
KEN nr 9268 af 24/06/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2008-6-0688
Justitsministeriet
2008/1 BTL 206 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m.
(Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand)

Folketinget
2004/1 BSF 50 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn samt fremme af sunde madvarer
Folketinget
2009/1 BTL 28 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om offentligt hasardspil i turneringsform
Folketinget
2007/2 BSF 42 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at sikre midler til gratis sund og økologisk mad i folkeskolen
Folketinget
2011/1 BTL 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af tobaksafgiftsloven
(Fastsættelse af minimumsantal af cigaretter i cigaretpakker)

Folketinget
2005/1 BSF 114 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning OM DANMARKS INDGÅELSE AF OVERENSKOMST AF 20. FEBRUAR 2006 MELLEM KONGERIGET DANMARKS REGERING SAMMEN MED GRØNLANDS LANDSSTYRE PÅ DEN ENE SIDE OG KONGERIGET NORGES REGERING PÅ DEN ANDEN SIDE OM AFGRÆNSNING AF KONTINENTALSOKLEN OG FISKERIZONERNE I OMRÅDET MELLEM GRØNLAND OG SVALBARD
Udenrigsministeriet
KEN nr 9125 af 24/02/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 4/1999
Justitsministeriet
KEN nr 9414 af 05/02/2007 - Gældende
Sikkerhedsorganisation ved biograf med stor udskiftning blandt personalet. Studerende med fritidsjob. Billetsælgernes arbejde er omfattet af undtagelsen om butiksansattes arbejdstid.
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 LF 33 - Gældende
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, sukkervarer, is, sodavand, tobak, øl og vin).
Skatteministeriet
AFG nr 9568 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Udførsel som rejsegods af rejsende med bopæl i Norge
Skatteministeriet
KEN nr 10538 af 10/06/2016 - Gældende
Erstatningsansvarslovens § 26 - forbrydelser mod kønssædeligheden mv., nævnets j.nr. 15-520-07838
Justitsministeriet
KEN nr 10167 af 12/12/2012 - Gældende
Offererstatningslovens § 1 – lovens område, nævnets j.nr. 11-520-19932
Justitsministeriet
2016/1 LF 26 A - Gældende
Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede »colabøder« og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.).
Skatteministeriet
2008/1 LF 206 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m., lov om afgift af konsum-is, lov om afgift af mineralvand m.v., lov om tobaksafgifter og lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (Afgiftsforhøjelser på chokolade, is, sukkerholdigt sodavand og tobak samt afgiftsnedsættelse på sukkerfrit sodavand).
Skatteministeriet
FOU nr 1993.315 - Gældende
Afgørelsesbegrebet - karaktergivning.
Folketinget
KEN nr 11257 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over plastfyldning og kariesbehandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10538 af 22/12/2014 - Gældende
Offererstatningslovens §§ 1 og 10 – Plejepersonales mv. tilskadekomst i arbejdstiden, nævnets j.nr. 11-520-19932 (nu 14-520-05905)
Justitsministeriet
KEN nr 9531 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00139
Justitsministeriet
2006/1 BSF 51 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
2011/1 SF.L L 33 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (21. november 2011) - L 33
Skatteministeriet
2008/1 SF.L L 206 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (22. april 2009) - L 206
Skatteministeriet
KEN nr 11415 af 09/08/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 59/2000
Justitsministeriet
2005/1 BSF 38 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gratis og økologisk sund mad i skoler og daginstitutioner
Folketinget
KEN nr 9697 af 01/11/2002 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-37-02 om kontanthjælp - samværsudgifter - skøn under regel
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9313 af 26/03/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-455
Justitsministeriet
2016/1 BSF 96 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om lavere momssats for frugt og grønt
Folketinget
2011/1 TBL 1 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til finanslov for finansåret 2012
Folketinget
KEN nr 13025 af 10/01/1989 - Gældende
Behandling af klage over en på en dyreklinik foretaget behandling af en hund.
Miljø- og Fødevareministeriet



 1|2|3|4|5|6|7 >