Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sol  fandt 549 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1190 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 488 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1661 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
AND nr 162 af 12/03/1992 - Gældende
Anordning om udmøntning af skillemønt i anledning af Hendes Majestæt Dronningens og Hans Kongelige Højhed Prinsens sølvbryllup den 10. juni 1992
Erhvervsministeriet
BEK nr 1409 af 11/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i Randers Fjord m.m.
Udenrigsministeriet
BEK nr 152 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse
Kirkeministeriet
BEK nr 403 af 28/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 156 af 21/11/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et Ritual for Kirkevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 841 af 08/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af ritualer for dåb, nadver i hjemmet, skriftemål, vielse (bryllup), kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab, jordpåkastelse og kirkeindvielseEfter Kirkeministeriets indstilling har det den 12. juni 1992 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritualer til brug i den danske folkekirke.
Kirkeministeriet
BEK nr 9721 af 16/11/2005 - Gældende
Bestemmelser om etablering af lufttrafiktjeneste
(BL 7-21, 5. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1290 af 12/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet
(Konsekvensrettelse af bilag som følge af udvidelse af EU)

Erhvervsministeriet
AND nr 230 af 29/06/1933 - Gældende
Anordning om Frednings- og Ordensbestemmelser for Fiskeriet i de til Kongerigerne Danmark og Sverige grænsende Farvande.
Udenrigsministeriet
BEK nr 119 af 08/09/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 296 af 25/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om infrastruktur for geografisk information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1322 af 30/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 9991 af 15/12/1998 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VIII Foranstaltninger i nødsituationer, mønstring og øvelser, 1. februar 1999
(Meddelelser E)

Erhvervsministeriet
BEK nr 759 af 15/09/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning af materialer anvendt i hovedbestanddelene af fodtøj med henblik på salg i detailleddet (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 1441 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer
(Geotermiordningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1370 af 09/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om frugtsaft m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 240 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
(Jordvarmebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 224 af 08/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om affald
(Affaldsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17025 af 31/01/1995 - Gældende
Bestemmelser om perioder for VFR-flyvning, tillæg E til BL 7-1
(BL 7-15, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1047 af 26/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om en godkendelsesordning for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 883 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om planter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 161 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om brug af personlige værnemidler på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 213 af 05/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 882 af 26/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om import af planter og planteprodukter m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1375 af 15/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10048 af 13/03/1995 - Gældende
Varemærkerne SOVIGEN og SOLIGEN fundet forvekslelige.
Erhvervsministeriet
UDT nr 10008 af 01/03/1984 - Gældende
Vejledende retningslinjer for markedsføring af UV-bestrålingsapparater (UV-sole og-solarier) (* 1)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9153 af 01/04/2011 - Gældende
Vejledning om generelle kurser i speciallægeuddannelsen
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9062 af 06/02/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0032
Justitsministeriet
KEN nr 9078 af 14/12/2011 - Gældende
Påbud om at sikre mod generende blænding fra vinduer og lyse vægge, og reflekser på pc-skærme
Beskæftigelsesministeriet
1992/1 BTB 75 - Gældende
1992 BTB 75 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF DE FORENEDE NATIONERS RAMMEKONVENTION OM KLIMAÆNDRINGER NR B 75 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 26 af 13/04/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af traktat af 3. september 2008 med Tyskland om en fast forbindelse over Femern Bælt
Udenrigsministeriet
KEN nr 10385 af 30/10/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 210-10 om særlig indretning - solfilm - nødvendig indretning - kørselsbehov - daglig anvendelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>