Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sommer  fandt 3372 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 339 af 14/05/1992 - Gældende
Lov om ændring af lov om støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v. og af lov om ændring af lov om skattemæssige afskrivninger m.v. Miljøstøtteloven
Miljø- og Fødevareministeriet
PLA nr 17049 af 02/05/1788 - Gældende
Plakat ang. adskillige Foranstaltninger til at forekomme Canalernes og Havnens Formuddring i og omkring Kiøbenhavn cfr. Pl. 8. Maj 1788.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 11090 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LBK nr 515 af 30/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om detailsalg fra butikker m.v.
(Lukkeloven)

Erhvervsministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 696 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1661 af 20/12/2016 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 251 af 08/05/2002 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 348 af 30/05/1990 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 506 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 488 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LOV nr 904 af 16/12/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 1385 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1539 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 1704 af 21/12/2015 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 9817 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (3) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1542 af 23/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om kompenserende stipendium til studerende ved Det Danske Universitetscenter i Beijing, Sino-Danish Center for Education and Research
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 756 af 26/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1244 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 262 af 20/03/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 114 af 03/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (karakterbekendtgørelsen)
(karakterbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 261 af 12/05/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter torsk ved Svalbard
Udenrigsministeriet
BEK nr 9813 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel B II-5 A (1-2) Lasteliniekonventionen 1966, som ændret ved protokollen af 1988, 3. januar 1994
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 805 af 18/07/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Regionernes Lønnings- og Takstnævn
Finansministeriet
BEK nr 1298 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om revisorerklæring i visse sager om transfer pricing
Skatteministeriet
BEK nr 1545 af 10/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om prøver for lærere, der er dimitteret fra Den Frie Lærerskole i Ollerup (Ollerupprøven)
(Ollerupprøven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 947 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilladelse til anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler på vedvarende græsarealer i Tøndermarsken
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 462 af 25/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder (Forhåndstilsagn)
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1315 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
PTN nr 11100 af 10/11/1774 - Gældende
Pat. Om Høieste-Ret i Danmark for 1775 og siden fremdeles for de efterfølgende Aaringer, indtil videre.
Justitsministeriet
BEK nr 1396 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 504 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
(Global Nutrition)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 506 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik
(Psykomotorik)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 792 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2019)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
BEK nr 500 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik
(Bioanalytiker)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 501 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
(Ergoterapeut)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 184 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10139 af 15/11/2017 - Gældende
BL 6-08 Bestemmelser om certifikater for betjening af radioanlæg i luftfartsradiotjeneste m.m. (4. udgave af 15. november 2017)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 503 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
(Fysioterapeut)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 804 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
(Sygeplejerske)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 74 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)
Skatteministeriet
BEK nr 502 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
(Ernæring og Sundhed)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1024 af 23/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til anvendelse i motorkøretøjer m.v.
(Brændstofkvalitetsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>