Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på sortsnavn  fandt 180 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4 

 
CIR nr 13076 af 07/07/1980 - Historisk
Til havefrø- markfrø- og sædekornsfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø til udsæd
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13109 af 02/05/1983 - Historisk
Regler for registrerede avls- og salgssteder for spisekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13081 af 13/02/1990 - Historisk
Til markfrøfirmaerne, markært/hestebønne Vedrørende avlskontrollen af markært og hestebønne i 1990
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13402 af 16/09/1988 - Historisk
Til sædekorns-, markfrø- og havefrøfirmaerne Vejledning vedrørende plantesundhedscertifikater ved eksport af frø
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13091 af 15/04/1983 - Historisk
Regler for autoriserede kartoffelsorterecentraler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13155 af 09/02/1988 - Historisk
Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1988
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13225 af 17/04/1990 - Historisk
Instruktion for kontrollører af markfrøavl
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13184 af 15/06/1985 - Historisk
Statsfrøkontrollens prøvetagningsregler
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13090 af 12/02/1991 - Historisk
Til markfrøfirmaerne vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1991
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13070 af 07/02/1989 - Historisk
Til markfrøfirmaerne Vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1989
Miljø- og Fødevareministeriet
MED nr 13080 af 13/02/1990 - Historisk
Til markfrøfirmaerne Vedrørende avlskontrollen af markfrø i 1990
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13500 af 01/06/1989 - Historisk
Avlskontrol af læggekartofler
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13001 af 01/01/1990 - Historisk
Regler for avlskontrol af planter
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13087 af 21/02/1989 - Historisk
Frugt, grønsager m.m. Eksportkontrolregler
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13327 af 01/05/1990 - Historisk
Eksportkontrol frugt og grønsager m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 13745 af 30/10/1987 - Historisk
Vejledning om produktionsstøtte til spindhør og spindhørfrø af høst 1987
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13300 af 10/05/1989 - Historisk
Planter - Avlskontrol
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13430 af 12/11/1986 - Historisk
Admin.distrikt - avlskontrol af planter
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13564 af 27/09/1989 - Historisk
Importkontrol frugt og grønsager m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13359 af 03/08/1988 - Historisk
Instruks om administration lokalkontor - avlskontrol af planter
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13326 af 01/05/1990 - Historisk
Markedskontrol frugt og grønsager m.m.
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13132 af 01/03/1987 - Historisk
Instruktion for markkontrollører af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
INS nr 13246 af 15/05/1989 - Historisk
Instruktion for markkontrollører af sædekorn
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13082 af 15/03/1986 - Historisk
REGLER FOR AVLSKONTROL AF PLANTER til samtlige registrerede producenter af planter til plantning
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9556 af 25/08/2005 - Historisk
Vejledning til bekendtgørelse nr. 701 af 1. juli 2005 om produktionsgartneruddannelsen
Undervisningsministeriet
MED nr 13210 af 01/04/1987 - Historisk
OFFICIEL SORTSLISTE Oversigt over sorter der er optaget på officiel sortsliste og/eller plantenyhedsbeskyttet
Miljø- og Fødevareministeriet
RGL nr 13183 af 15/06/1985 - Historisk
Statsfrøkontrollens analyseregler
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9287 af 15/07/2000 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer,Vejledning til planlægning af høsten 2001
(Hektarstøttevejledning 2001)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 11055 af 01/09/1999 - Historisk
Hektarstøtte og anmeldelse af foderarealer, Vejledning til planlægning af høsten 2000
(Hektarstøttevejledning 2000)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9217 af 01/05/2004 - Historisk
Vejledning om mærkning af fødevarer af 1. maj 2004
(Mærkningsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet< 1|2|3|4